Netværk for fremtidens fødevaresektor


Hvordan skal fremtidens fødevaresektor se ud? Dette er det centrale spørgsmål, som vil blive stillet ved møderne i Altingets netværk for fremtidens fødevaresektor. Netværket sætter fokus på en række forskellige emner relateret til dansk fødevareproduktion og politik. Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor professionelle aktører fra forskellige hjørner af den danske fødevaresektor kan erfaringsudveksle om udfordringer, løsninger og fremtidsvisioner.

Programmet for 2018 - 2019 er nu stort set på plads og kan læses nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i slutningen af maj måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Ib Byrge Sørensen, som har mere end 30 års erfaring fra Fødevareministeriet, de sidste 15 år af sin karriere som departementschef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

  

Sund kost - langsigtet vækst

 

Marie Louise Flach de Neergaard, kontorchef, Miljø- og Fødevareministeriet  

Et produktionstab på 10-12 pct. i Danmark i 2035, svarende til et tab i BNP på 0,5 pct. årligt. Det er konsekvensen af stigningen i antallet af diabetespatienter, vurderede en rapport fra Morgan Stanley i 2015. Kontorchef Marie Louise Flach de Neergaard fortæller om et nyt tværfagligt initiativ mellem Miljø- og Fødevareministeriet samt Sundhedsministeriet, som skal adressere udviklingen i danskernes sundhed.

Børsbygningen, mandag 19. marts kl. 09:00-12:00 

  

Altingets årlige fødevaredøgn - Bornholm mandag den 28. maj 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. På mødet sætter vi fokus på de trends, der præger fødevareområdet.

Inden ankomst til Grønbechs Hotel tager vi på besøg på gaarden, Bornholms madkulturhus i Gudhjem. I fællesskab skal vi finde ingredienser samt forberede frokosten. Undervejs får vi fortællinger fra Bornholm som mad- og kultur-ø samt en præsentation af, hvorledes der sættes en fælles og offentlig/privat dagsorden for fødevareudviklingen i et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til gaarden
  • Ankomst til gaarden og velkomst ved leder af gaarden og sekretariatschef for Gourmet
    Bornholm Mikkel Bach-Jensen.
  • Fælles frokost
  • Transport og velkomst til Grønbechs Hotel
  • Eftermiddagsmøde og indlæg ved Lene Lange, DTU
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

 

En madoplevelse på Danmarks første regionale Madkulturhus

Mikkel Bach-Jensen, leder af gaarden og sekretariatschef for Gourmet Bornholm

Ved ankomst vil vi blive budt på en lille snack mens vi får en præsentation ved leder af gaarden og sekretariatschef for Gourmet Bornholm Mikkel Bach-Jensen. Han vil fortælle om gaarden samt en præsentation af Bornholm som fødevare-ø, og hvorledes der sættes en fælles og offentlig/privat dagsorden for fødevareudviklingen i et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm. Herefter skal vi finde ingredienser til vores frokost, som vi i fællesskab skal tilberede. 

gaarden - Bornholms Madkulturhus, Gudhjem, Bornholm, mandag 28. maj 2018

 

Den nye bioøkonomi 

Lene Lange, forskningsleder, DTU Kemiteknik

Madspildsreduktion og bedre udnyttelse af ressourcerne i hele fødevarekæden står højt på dagsordenen. Men hvad skal der til for at nå målene? Og hvilke krav stiller det til landbruget, fødevareindustrien, detailhandlen, forbrugeren og de politiske beslutningstagere? Professor Lene Lange fortæller om den nye bioøkonomi, som rummer svaret på disse spørgsmål.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 28. maj 2018 inkl. overnatning

 

Danmark i verden

Lise Walbom, adm. direktør for Food Nation

Food Nation er et nyt offentligt-privat partnerskab, der er etableret mhp. at promovere Danmark som ledende fødevarenation. Partnerskabet skal internationalt sikre øget kendskab til danske styrker og kompetencer indenfor fødevareklyngen bl.a. innovation, bæredygtighed og ressourceeffektivitet, og herigennem bidrage til øget eksport af danske fødevarer og teknologier. Adm. direktør Lise Walbom fortæller om den internationale modtagelse og de foreløbige erfaringer.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 1471 København K, torsdag 23. august 2018 kl. 15.00-18.00

 

God mad gavner

Karen Wistoft, Professor ved Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

I august 2018 fremlagde regeringen sin strategi for mad, måltider og sundhed, som skal fremme sundheden og livskvaliteten hos danskerne. Strategien er lavet på baggrund af 10 anbefalinger til regeringen, som blev fremlagt i foråret af et advisory board. Nu er flere af medlemmerne ude at kritisere væsentlige dele af regeringens strategi. Karen Wistoft, professor ved DPU, som har været med til at rådgive regeringen, vil gæste netværket og belyse nogle af deres vigtigste kritikpunkter samt drøfte de store udfordringer på mad- og måltidsområdet, der ligger forude.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag 15. januar 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Med forbehold for ændringer