Lobby-netværk


Lobbyisme bedrives på mange måder. Det er dog først og fremmest vigtigt at kunne begå sig i medierne, både de traditionelle og på online platforme. Der er allerede etableret klare veje til at opnå effekt med de rigtige teknikker, hvis de bygger på både taktik og gennemtænkt strategi. Altingets Lobby-netværk giver dig indblik i klassisk interessevaretagelse men har særligt fokus på medier og digitale strategier. Selvom de gamle medier mister læsere, seere og lyttere, må de ikke blive glemt. Netværket koncentrerer sig derfor især om mediesituationen her og nu samt erfaringer med medieudviklingen.

Netværkets faste mødeleder er kommunikationsrådgiver Lars L. Nielsen, som med mange års erfaring med dansk og international politik trækker på en dyb indsigt i politisk interessevaretagelse og strategisk kommunikation. Tidligere har han været kommunikationsdirektør i Finansrådet og Public Affairs-direktør i Primetime og er i dag selvstændig konsulent med bureauet NielsenNetwork.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i Børsbygningen i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerer vi i 2019 Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Programmet for 2019 kan ses nedenfor.

 

Lobbyisme i EU 

Sinne Backs Conan, Europapolitisk direktør, Finans Danmark

Der træffes store beslutninger i Europa-Parlamentet, og for parlamentsmedlemmerne er det en naturlig del af arbejdet, at disse beslutninger forsøges påvirket af diverse lobbyister. Vi retter til dagens møde fokus mod processerne, når EU træffer beslutninger, og diskuterer, hvorledes man på klog vis går i dialog med beslutningstagerne. Vi får besøg af Finans Danmarks europapolitiske direktør Sinne Backs Conan, som vil følge op på det netop overståede parlamentsvalg og give et indblik i, hvordan den aktuelle dagsorden ser ud, ligesom hun vil dele egne erfaringer med at forsøge at rykke ved dagsordenen.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 20. juni 2019 kl. 09.30-12.30

 

Døgnmøde på Bornholm, 4.-5. september 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at netværke på tværs og fordybe dig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • 'Gennemskuelige beslutningsprocesser' - Oplæg ved Peter Munk Christiansen, Aarhus Universitet
  • Fælles frokost i gårdhaven
  • 'Etableringen af politiske forlig' Oplæg ved Klaus Hansen, FilmFyn
  • Casearbejde i grupper
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem.

 

Gennemskuelige beslutningsprocesser

Peter Munk Christiansen, Institutleder, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Interessenter uden for Christiansborg er en uundværlig del af beslutningsprocesser, men hvem der søger indflydelse, og hvilke interessenter der indvies i de enkelte processer, er ikke altid lige gennemsigtigt. Ifølge Peter Munk Christiansen har medierne og diverse interessenter i dag således ikke lige adgang til politisk overvågenhed eller deltagelse. Han vil på dagens møde på Bornholm give et indblik i aktuel forskning omkring magt og politisk interessevaretagelse i Danmark og give sine bud på, hvorfor det for demokratiets skyld er vigtigt med gennemskuelige beslutningsprocesser.

Grønbechs Hotel, 4. september 2019

 

Et indblik bag de lukkede døre

Klaus Hansen, CEO, FilmFyn 

Der træffes vigtige beslutninger i politiske forlig, hvor de forudgående forligsforhandlinger oftest foregår bag relativt lukkede døre. Dagens oplægsholder, Klaus Hansen, er tidligere direktør for Producentforeningen, for hvem han de seneste år har repræsenteret de private produktionsselskaber, der laver film og tv, i påvirkningen og etableringen af flere politiske forlig - senest i forbindelse med medieforliget. Til dagens møde vil han dele sine erfaringer med politisk interessevaretagelse og give konkrete eksempler på, hvorledes han effektivt varetager sine medlemmers interesser. 

Grønbechs Hotel, 4. september 2019

 

Public affairs og medier  

Christina Madsen, Head of Group Public Affairs, Danske Bank

Finansverdenen har en uomtvistelig betydning for samfundet, hvorfor politikere og borgere følger tæt med i, hvordan bankerne agerer – og omvendt. Til dagens møde vil Christina Madsen tage os med i maskinrummet bag en case fra sit arbejde som chef for public affairs for Danske Bank og give et indblik i, hvilken betydning medier spiller for bankens interessevaretagelse og omdømme.

Børsbygningen, København, 30. oktober 2019 9.30-12.30

 

Politisk gennemslagskraft

 

Søren Toft, Direktør, Toft Kommunikation

Effektiv lobbyisme afhænger for interesseorganisationer og andre lobbydrivende aktører i høj grad af synlighed, troværdighed og politisk gennemslagskraft i øjnene på ledende beslutningstagere. Til dagens møde vil Søren Toft, direktør for kommunikationsvirksomheden Toft Kommunikation, gå bag om resultaterne fra deres årlige rapport om ’De Indflydelsesrige Danske Interesseorganisationer’. Vi diskuterer til dagens møde, hvorledes man som lobbyist sikrer sine budskaber størst mulig gennemslagskraft i hhv. parlamentsarenaen, mediearenaen og forvaltningsarenaen.

Altinget, Ny Kongensgade, København, 5. december 2019 9.30-12.30

 

(Med forbehold for ændringer)