Bliv
kontaktet

Maritim

Altingets Maritime netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske maritime sektor og erfaringsudveksle med andre engagerede beslutningstagere på området. Netværkets danske og internationale oplægsholdere skal holde dig opdateret på de nye tendenser og aktuelle problemstillinger i den danske maritime sektor. Som deltager har du mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne, og på møderne vil der også være mulighed for sparring i forhold til de konkrete udfordringer, du sidder med.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er bestyrelsesformand og fhv. vicestatsminister, økonomi- og erhvervsminister, Bendt Bendtsen. Med sine mange års erfaring fra dansk og international politik og som minister, trækker Bendt på sin dybe indsigt i den maritime sektor og grøn omstilling. Bendt vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det blå område. 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

19/1-2023

Søren Gade, formand, Esbjerg Havn, MEP (V)

Danske havne i rivende udvikling - Esbjerg fører an

De danske havne er i hastig udvikling. Det er særligt inden for den grønne omstilling, at havnene trykker på speederen, men også inden for byggeri, internationalt samarbejde, effektivisering af handelsruter og innovative initiativer er medvirkende faktorer til udviklingen.

En af de havne, der gør sig særligt udmærket er Esbjerg Havn. Med et samlede areal på 4,5 millioner m2, er havnen Danmarks arealmæssigt største havn. Foruden at målsætte deres strategier og arbejdsprocesser efter FN’s 17 verdensmål, så har havnen også et stort fokus på havvindindustrien, og er med årene blevet den førende havn i Europa ift. håndtering og udskibning af vindmøller. I slutningen af 2020 blev Esbjerg Havn også medlem af den globale koalition ’Getting to Zero Coalition’. Koalitionen gik shippingbranchen sammen om i 2019 og målet for den er, at de første emissionsfrie skibe skal søsættes i 2030. Det er et led i at hjælpe FN’s international søfartsorganisation, IMO, med at indfri ambition om at reducere den samlede udledning af drivhusgasser i international skibsfart med 50 procent i forhold til 2018-niveauet inden 2050.

Til at uddybe de ovenstående emner samt meget mere, så skal vi  til dagens netværksmøde høre fra Esbjerg Havns nyligt udnævnte formand, Søren Gade, der også er nuværende medlem af Europa-Parlamentet for Venstre samt tidl. Forsvarsminister.

Mødested tilgår, kl. 9:30

16/3-2023

Oplægsholder oplyses snarest

Når det blå bliver digitalt

Digitaliseringen har taget samtlige sektorer med storm det sidste årti – og det er ingen undtagelse for den maritime sektor. Og med den stigende mængde af teknologier til rådighed, som skal implementeres, før din virksomhed forbliver konkurrencedygtig, er det nødvendigt at kunne navigere i deres brede rum af muligheder og udfordringer. AI, robotteknologi, blockchain og en agil digitaliseringsstrategi er blot få af de elementer, som man som leder skal kende til.

Men med et nærmest ubegrænset udvalg af tilgængelige teknologier, må man stille spørgsmålet; ”Hvad er den bedste digitaliseringsstrategi for min virksomhed? Og hvad betyder den stigende digitalisering for min sektor som helhed?”. Til dagens møde skal vi netop blive klogere på de seneste teknologiske trends i land og udland, imens vi får kortlagt hvilke konkrete teknologier, der er værd at holde øje med.

BLOX, Bryghusgade, 1473 København, kl. 9:30-12:30

24/5-2023

De mange maritime muligheder i optimeringen af off-shore og havvind

Den politiske opbakning og tiltag om, at Danmark skal have flere off-shore vindmøller og mere havvind byder på mange muligheder for den maritime sektor. Det gælder både i produktion, materiale og vedligeholdelse, at det danske vind-eventyr skaber gode kår for forretning og udvikling af branchen. Med den teknologiske acceleration og store efterspørgsel, så dykker vi til dagens møde ned i de mange muligheder - og udfordringer - som de voksende ønsker og behov for off-shore kræver. 

Nærmere program og oplægsholder oplyses snarest.

BLOX, Bryghusgade, 1473 København, kl. 9:30

10/10-2023

Døgnmøde 2023

Årets døgnmøde finder sted den 10-11. oktober. 

Traditionen tro vil døgnmødet fokusere på den grønne omstilling inden for de maritime område. De nærmere emner og oplægsholdere vil blive oplyst snarest muligt.
Men glæd jer allerede nu til spændende 24-timer med netværket.

Mødested tilgår, kl. 8:00

12/12-2023

Netværksmøde

Nærmere info følger. 

Mødested tilgår, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets maritime netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den maritime arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser