Medielobbynetværk 2017


Interessevaretagelse - lobbyisme - bedrives på mange måder, men ikke mindst er det vigtigt at kunne begå sig i medierne, både de traditionelle og på online platforme. Altingets netværk om medielobbyisme har afsluttet sit første år i 2016 med succes, og programmet for 2017 ligger nu klart. Her vil vi gennem det faglige program fokusere på forskellige mediers berettigelse, krisekommunikation når din organisation er i modvind i offentligheden, ny forskning inden for spændingsfeltet politik og sociale medier, og best og worst cases fra erfarne oplægsholdere.

Alle møderne i Børsbygningen inkluderer morgenmad og mulighed for erfaringsudveksling og diskussion med nedenstående nøgleaktører i det danske mediebillede. Journalist og Altingets administrerende direktør Rasmus Nielsen er fast mødeleder. Se desuden programmet for det særlige døgn på Altingets hotel i Allinge i september, hvor også transport, forplejning og overnatning er inkluderet.

 

Twiplomati og magthaveres brug af offentlige kanaler

Rebecca Adler-Nissen, professor ved Institut for Statskundskab KU 

Rebecca Adler-Nissen er leder af et stort forskningsprojekt, der undersøger statsledernes, udenrigsministrenes og embedsmændenes håndtering af offentligheden og brug af sociale medier i Europa. Hun og hendes forskningsgruppe er netop i gang med at interviewe og observere politikeres, embedsmænds og sociale medierådgivere for at afdække deres fremgangsmåder. Projektet undersøger også hvordan information spreder sig på tværs af platforme. Hvordan har magthaverne succes med offentlig og direkte kommunikation på 140 tegn? Er det bare støj eller påvirker det forhandlinger om f.eks. Brexit, euroen og flygtningepolitikken?

Børsbygningen, mandag 9. januar 2017 kl. 9.00-12.00

 

 

Fra medier til politik og tilbage igen

Katrine Hertz Mortensen, pressechef for Liberal Alliance

Der findes talrige eksempler på journalister fra de traditionelle medier, der er blevet ansat inden for politik, og tilbage igen. Hvad betyder svingdøren for åbenheden i dansk politik og medier? Katrine Hertz Mortensen har bred erfaring fra forskellige sider af dansk journalistik og pressearbejde og vil fortælle om omstillingen. Desuden kan hun åbne døren lidt for Liberal Alliances kommunikationsstrategi, hvor partiet i den grad har udmærket sig ved klar, grafisk fremstilling og en udtalt vision om at beholde 'den gode tone' og undgå mudderkastning i den offentlige debat.

Børsbygningen, onsdag 22. marts 2017 kl. 9.00-12.00

 

Balance mellem det journalistiske, politiske og stillingtagen

Jørgen Ramskov, adm. direktør og ansvh. chefredaktør, Radio24syv

Hvordan balancerer Danmarks førende taleradio det politiske og det journalistiske, formidlere overfor meningsdannere og politisk stillingtagen? Radio24syv har gennem sin korte eksistens ofte været genstand for debat og kritik af kanalens brug af politiske interessenter. Hvad er kanalens plads i forhold til den offentlige, demokratiske og politiske debat, og hvad skal der ske med revurderingen af mediestøtten i 2019? Tilhører kanalen 'de røde lejesvende', licensbrugerne eller er det et uafhængigt og frit medie?

Børsbygningen, fredag 2. juni 2017 kl. 9.00-12.00

 

Medielobbydøgnet - Grønbechs Hotel 7. september

Grønbechs Hotel i Folkemødets by, Allinge, huser Altingets årlige topmøde for netværksmedlemmerne. Her får medlemmerne mulighed for at gå i dybden med hinanden og mødes til bornholmsk middag omringet af vand og natur - det giver de bedste forudsætninger for udveksling af viden, påvirkninger og netværksdannelse blandt med- og modspillere.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og oplæg ved Kresten Schultz Jørgensen, partner i LEAD
  • Fælles frokost
  • Eftermiddagsmøde og oplæg
  • Indlagt tid til eventuelle eksterne møder for deltagerne på Bornholm. Altinget sørger for transport på øen
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Spisestuen og Øltinget
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem


Krisekommunikation i offentligheden

Kresten Schultz Jørgensen, forfatter og partner i LEAD Agency

Kommunikationsrådgiver Kresten Schultz Jørgensen er partner i bureauet LEAD og har før siddet på posten som kommunikationschef for Det Kongelige Teater under dettes mest turbulente periode rent mediemæssigt. Hvornår når man grænsen, hvor ens organisation ikke blot skal opretholde den rigtige fremstilling politisk og overfor stakeholders, men også må ud i den brede offentlighed? Og hvordan er vi afhængige af medierne her? 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 7. september 2016 inkl. overnatning

 

Hvordan kommunikerer vi i en postfaktuel offentlighed?

Nicolaj Taudorf Andersen, seniorpartner & bestyrelsesformand i Radius Kommunikation

Radius Kommunikation gennemfører hvert år en troværdighedsanalyse. Undersøgelsen dækker danskernes opfattelse af troværdighed af forskellige faggrupper, og hvert år lander journaliststanden helt i bunden. Hvad siger det om det danske medielandskab og muligheder for formidling? Og hvordan slår vi igennem i det, der af mange i dag betegnes som en postfaktuel virkelighed, hvor det ikke er en selvfølge, at den almindelige borger, vælger eller kunde er modtagelig overfor fakta? Nicolaj Taudorf Andersen vil med medlemmerne diskutere årsager og løsninger på de udfordringer medielandskabet opsætter i dag.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 7. september 2016 inkl. overnatning

 

 

Offentlige og private medier for den frie debat

 

Stig Ørskov, direktør for JP/Politikens Hus og formand for Danske Medier

Danske Mediers formand har tidligere udtalt, at en beskæring af offentlige medier som for eksempel DR vil gavne frie og private medier til fordel for offentligheden og demokratiet. Hvordan har struktureringen af medielandskabet indflydelse på politik og demokrati? Og hvad er Ørskovs visioner for en af Danmarks største mediehuse som direktør udover det redaktionelle?

Børsbygningen, onsdag 15. november 2017 kl. 9.00-12.00

 


Med forbehold for ændringer.

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.