Bliv
kontaktet

Miljø og klima

I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på. Her samles en bred gruppe af aktører om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre, Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Program

16/11-2020

Morten Bæk, departementschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Fremtidens klimapolitik – et indblik fra ministeriet

Med besøg fra departementschef, Morten Bæk, skal vi på dagens møde blive klogere på, hvor ministeriet står her ét år inde i det store klimaårti. Hvordan understøttes den grønne omstilling og målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser af ministeriet? Hvilken opgave står ministeriet overfor med de fastlagte klimahandlingsplaner? Og hvordan skal små og mellemstore virksomhederne involveres i og bidrage til den grønne omstilling? Morten Bæk vil give sit besyv på fremtidens udfordringer og hvordan netværkets aktører kan tage del i fremtidens løsninger.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

27/1-2021

Miljø- og klimaordførere

En status fra Christiansborg

Til dagens møde inviteres miljø- og klimaordførerne fra de politiske partier til en snak med netværket. Hvad vil de respektive partier egentlig, når det kommer til den grønne omstilling? Hvad vil de prioritere højest og hvor står vi lige nu?

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

18/3-2021

Dorte Glensvig, Green Business Development Director, Danmarks Grønne Investeringsfond

Hvordan finansieres den grønne omstilling?

I Danmark er der stor politisk såvel som folkelig opbakning til den grønne omstilling. Det store spørgsmål er derfor nu, hvordan skal vi finansiere denne omstilling? Den udfordring dykker vi ned i på dette møde i netværket.
Regeringen har taget de første skridt med oprettelsen af Den Grønne Fremtidsfond – men er det, hvad der skal til for, at Danmark lykkedes med de ambitiøse politiske målsætninger på klimaområdet? Det spørgsmål vil Dorte Glensvig fra Danmarks Grønne Investeringsfond forsøge at besvare, når hun præsenterer netværket for, hvordan vi skaber de bedste vækstbetingelser for grøn forretning i Danmark.    

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

8/4-2021

Mere info om oplægsholdere følger

Temadag: Hvordan skaber vi fremtidens fysiske rammer for et godt og bæredygtigt samfund?

Bolig-, transport-, energi- og forsyningssektoren er de helt tunge spillere i omlægningen til et mere bæredygtigt samfund. Hvordan disse sektorer omlægges har ikke alene stor betydning for, om klimamålene nås. Det har også stor og gennemgribende betydning for vores samfund som helhed og den enkelte borgers liv, fordi disse sektorer opstiller de fysiske rammer, vi lever under.
 
Derfor inviteres Altingets netværk for hhv. bolig og byggeri, transport og infrastruktur, energi og forsyning samt miljø og klima til en temadag, hvor vi sammen kan sætte fokus på, hvordan man skaber de bedste fysiske rammer for fremtidens bæredygtige samfund. Kan vi styrke arbejdet på tværs af sektorerne? Hvilke udfordringer støder vi på, og kan vi hjælpe hinanden med disse?

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-14:30

10/5-2021

Miljø- og klimapolitisk døgnmøde på Kragerup Gods

Program følger

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 8:00

Kira Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet, SF

Hvordan går det med EU’s klimapolitik?

Hvor langt er EU i arbejdet med at fastlægge vejen mod CO2-neutralitet, og hvilke initiativer arbejder man lige nu på at få gennemført i europæisk klimapolitik? Til dagens møde skal vi tage pulsen på den europæiske klimapolitik sammen med Kira Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet. Hun er næstformand i gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, og vil på dagens møde udfolde, hvordan arbejdet for et grønnere Europa skrider frem.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 9:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets miljø- og klimapolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser