Miljø- og klimapolitisk netværk


I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på.

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre og Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Vi ønsker at bringe en bred gruppe af aktører sammen om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Programmet for 2019/20 ses nedenfor: 

 

Cirkulær økonomi på den internationale dagsorden 

Maja Johannessen, Research Analyst, The Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation blev lanceret i 2010 for at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi. Den er sidenhen blevet en global dagsordenskabende organisationen, og har fået den cirkulære økonomi højt på dagsordenen for beslutningstagere på tværs af virksomheder, regeringer og forskningsinstitutioner. Fonden arbejder på tværs af fem kerneområder: Læring, erhvervsliv og stat, indsigt og analyse, systemiske initiativer og kommunikation. Maja har været med siden 2015 og støtter udviklingen af ​​fondens ’Institutions, Governments & Cities programme’. I løbet af 2018 arbejdede hun på projektet ’Circular Economy in Cities’, som havde til formål at afdække fordelene ved omstilling til cirkulær økonomi på tværs af det byggede miljø, mobilitet og forbrugsgoder i byer. Hun vil ved dagens møde gøre os klogere på, hvilken rolle cirkulær økonomi har på den internationale scene, og hvordan virksomheder, stater og organisationer kan realisere potentialet.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 23. august 2019, kl. 09.30 - 12.30

 

Partnerskaber for en grøn fremtid

 

Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening

Den offentlige interesse for klima- og miljøpolitik er på kort tid mere end fordoblet, og en bred vifte af beslutningstagere og samfundsaktører anerkender den grønne dagsorden som værende afgørende for fremtiden. Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, vil til dagens møde give et indblik i, hvorledes hun arbejder for at fastholde en grøn bevidsthed i den offentlige debat, samt hvorledes foreningen aktivt må jonglere mellem en række dagsordener og finde tilpasning i den offentlige debat. Vi vender desuden blikket mod strategiske samarbejder i miljøet og klimaets tegn og diskuterer, hvorledes man bringer nødvendige aktører i spil i partnerskaber og samarbejder for at imødekomme fremtidens udfordringer.

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, 25. oktober 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

Klimaindsatser kræver politisk handling

Christian Ibsen, adm. direktør i Concito

En grøn omstilling af samfundet er nødvendig, lyder det efterhånden samstemmende fra landets førende politiske partier, og særligt i årets valgkamp har miljø og klima toppet meningsmålingerne for de vigtigste politiske emner. Til dagens møde spørger vi til hvorledes fremlagte, politiske ambitioner fastholdes og udmønter sig i konkrete løsninger på fremtidens udfordringer. Vi får hertil besøg af Christian Ibsen, direktør Concito, som vil give en status på den danske og internationale klimapolitik og give et indblik i, hvorledes den grønne tænketank bidrager konstruktivt til debatterne om bæredygtige løsninger til gavn for miljøet.

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, 4. december 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

En ny grøn dagsorden

Til dagens møde tager vi temperaturen på den miljø- og klimapolitiske dagsorden med en ny regering ved roret. Her inviteres et panel af relevante ordførere ind, og netværket får ved dagens samling rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 29. januar 2020, kl. 9.30 - 12.30

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

København, 26. marts 2020 9.30-16.00

 

Med forbehold for ændringer.