Miljø og klima

I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på. Her samles en bred gruppe af aktører om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre, Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Program

14/9-2020

Miljø og klimapolitisk døgnmøde

Netværkets årlige døgnmøde finder i år sted på Kragerup Gods lidt uden for Kalundborg. I godsets flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske miljø og klima-sektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, forplejning og transport til/fra København er naturligvis inkluderet.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 9:00-8:00

Sönnich Dahl Sönnichsen, PhD i Cirkulær Økonomi ved Copenhagen Business School

Et kritisk blik på cirkulær økonomi: Fra affaldshåndtering til design uden affald

Cirkulær økonomi bliver fremhævet som den nye langtidsholdbare økonomiske model. Af den grund ser vi flere og flere virksomheder, der forsøger at implementere cirkulære forretningsmodeller i transformationen mod mere bæredygtige virksomheder, men er forretningsmodeller som alene fokuserer på reparation, reduktion, vedligehold cirkulære? På årets får vi besøg af Sönnich Dahl Sönnichsen, PhD i Cirkulær Økonomi ved Copenhagen Business School, som vil kaste et kritisk blik på klassiske cirkulære forretningsmodeller, der alene fokuserer på reduktion og genanvendelse. Han mener nemlig, at det er nødvendigt at gå skridtet videre ved at designe regenerativt så ressource ikke bliver til affald fremfor at håndtere affald, når det er skabt. En cirkulær økonomi kræver således at virksomheder gentænker, genopfinder, gendesigner produkter og processer, således at ressourceværdien opretholdes i så lang tid som muligt for at være effektiv. På døgnmødet skal vi desuden dykke ned i, hvordan flere af netværkets medlemmer arbejder med cirkulær økonomi. 

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 9:05-8:00

20/10-2020

Altinget & Mandag Morgen SUMMIT 2020 - Den Store Omstilling

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:

Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling

Øksnehallen, Halmtorvet 11, København K, kl. 9:00-17:00

16/11-2020

Morten Bæk, departementschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Fremtidens klimapolitik – et indblik fra ministeriet

Med besøg fra departementschef, Morten Bæk, skal vi på dagens møde blive klogere på, hvor ministeriet står her ét år inde i det store klimaårti. Hvordan understøttes den grønne omstilling og målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser af ministeriet? Hvilken opgave står ministeriet overfor med de fastlagte klimahandlingsplaner? Og hvordan skal små og mellemstore virksomhederne involveres i og bidrage til den grønne omstilling? Morten Bæk vil give sit besyv på fremtidens udfordringer og hvordan netværkets aktører kan tage del i fremtidens løsninger.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets miljø- og klimapolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser