Bliv
kontaktet

Miljø og klima

I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på. Her samles en bred gruppe af aktører om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre, Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Program

10/5-2021

Døgnmøde: Klimakampen i internationalt perspektiv

Kampen for klimaet og den grønne omstilling er ikke blot et dansk anlæggende, men et gennemgribende emne og interesseområde for de alle verdens lande. Til årets døgnmøde vil vi se nærmere på, hvordan der kæmpes for klimaet internationalt set - gennem danske øjne.

Vi skal bl.a. høre fra to af de danske MEP, som hver især kæmper for en grøn dagsorden nede i Bruxelles:

SFs Kira Peter-Hansen, der som næstformand i gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, vil give en status på, hvordan arbejdet for et grønnere Europa skrider frem. Er det de politiske uenigheder eller kapløbet med tiden, som viser sig som den største udfordring i at opnå klimamålene?

I den anden ende af den politiske skala er De Konservatives Pernille Weiss, som er medlem af EUs største gruppe, Den Europæiske Folkepartigruppe (EPP). Hun vil holde oplæg til døgnmødet om nogle af de emner, som hun mener vægter tungest i den internationale klimakamp - heriblandt EUs energiuafhængighed, det europæiske landbrugs grønne omstilling og fjernelsen af handels- og markedshindringer i valget af CO2 neutrale løsninger.

I forlængelse af de politiske perspektiver, så vil vi til dagens møde også se nærmere på landbruget internationalt set, og dets rolle i at opnår klimamål og gennemføre den grønne omstilling. Vi får derfor besøg af Thor Gunnar Kofoed, Viceformand for  fra Landbrug & Fødevarer, som vil komme og fortælle om organisationens internationale arbejde med henblik på at gøre det danske og europæiske landbrug mere bæredygtigt og grønt fremadrettet.  

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 8:00

21/9-2021

Lars Midtiby, Direktør, Danmarks Naturfredningsforening

Et grønnere landbrug på bekostning af naturen?

Den grønne bølger vælter ind over Danmark med klimamål, CO2-reduktion og krav om mere bæredygtighed. Det mærker det danske landbrug også til, der sammen med transportsektoren afsætter de største klimaaftryk. Ønsker og krav om et mere grønt landbrug stiger, men hvordan skal denne omlægning af en af Danmarks største industrier finde sted, og på bekostning af hvad? Hvor meget står naturen for skud, hvis en gennemgribende reform af det dansk landbrug skal finde sted? Til dagens møde har vi inviteret Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening og Anders Panum Jensen, Viceområdedirektør for Bæredygtighed og miljø hos Landbrug & Fødevarer til debat om netop dette dilemma.  

Mødested tilgår, kl. 9:30

17/11-2021

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 13:30

25/1-2022

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets miljø- og klimapolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser