Miljøpolitisk netværk


Altingets miljøpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske miljøsektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, inviteres der til et særligt netværkstopmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre og Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Vi ønsker at bringe en bred gruppe af miljøaktører sammen om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for miljøsektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med nye synspunkter.

Programmet for 2019 opdateres derfor løbende her.

  

Møde med MF'erne

Erling Bonnesen (V), Ida Auken (RV) og Pia Adelsteen (DF)

Vi følger op på de emner, vi har diskuteret i løbet af året og præsenterer problemstillingerne for et udvalg af de miljøpolitiske ordførere.

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, torsdag 17. januar 2019, kl. 12.30 - 15.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Altingets miljøpolitiske døgnmøde på Bornholm tirsdag den 30. april - onsdag 1. maj 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for dansk miljøpolitik. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet.

Årets program:

Temaet for årets døgnmøde er indsamling og genanvendelse af plastik. I starten af december 2018 offentliggjorde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen regeringens nye plastikhandlingsplan. Ifølge ministeren mangler der fælles standarder for sortering og indsamling af plastikaffald i Danmark, som kunne gøre affaldssorteringen nemmere og bedre for borgerne og virksomhederne. Men hvilke konkrete initiativer burde man fokusere på i en samlet indsats? Og hvordan kan man skabe den ønskede adfærd, så de politiske visioner bliver til virkelighed?

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Mikkel Holm Sørensen, direktør i KL 7

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Forbrugeradfærd som forandringsskaber

Mikkel Holm Sørensen, direktør i KL 7

Omkring en tredjedel af danskernes plastik bliver indsamlet, men de almindelige husholdninger tegner kun en lille procentdel af det indsamlede. Vi vil ved dagens første oplæg dykke dybt ned i adfærdsdesignens teori og praksis i et forsøg på at blive klogere på, hvordan den moderne danske forbruger handler, forbruger og bortskaffer. Hvordan man kan blive bedre til at forstå forbrugeren, og hvad er det helt præcist, at vi som mennesker lægger til grund for vores beslutninger? Hvilke løsninger er det, som vi i virkeligheden efterspørger for at kunne træffe de bæredygtige valg? 

Tirsdag den 30. april 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

At være en del af løsningen

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien

Selvom regeringens plasthandlingsplan indeholder enkelte tiltag, f.eks. forslaget om at forbyde tynde plastposer, der ikke umiddelbart virker industrivenlige, så valgte Plastindustrien at byde strategien velkommen med ordene ’Regeringen udstikker en rigtig kurs’. Nogle ville måske tænke, at det er selvmodsigende, men adm. direktør for Plastindustrien Thomas Drustrup mener, at den eneste vej frem er være konstruktiv og at positionere sig selv som værende en del af løsningen. Han vil præsentere Plastindustriens bud på, hvordan man mest hensigtsmæssigt sætter mere skub i plastgenanvendelsen. Han vil endvidere dele ud af hans erfaringer med at drive effektiv politisk kommunikation på et område, hvor usandheder og fordrejninger af fakta er hverdagskost.

Tirsdag den 30. april 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Fra MF'er til præsident

Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening

Med valget af Maria Reumert Gjerding som præsident for Danmarks Naturfredningsforening mistede Enhedslisten en toneangivende miljø- og klimaordfører. Til gengæld fik Danmarks største grønne organisation en præsident med et stort navn og et stort netværk i magtens korridorer på Christiansborg. Maria Reumert Gjerding vil gæste Altingets miljøpolitiske netværk og fortælle om skiftet fra Christiansborg til organisationslivet. Hvilke erfaringer har hun taget med sig, og hvordan bruger hun det i sit nye daglige virke?

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, mandag 27. maj 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Cirkulær økonomi på den internationale dagsorden 

Maja Johannessen, Research Analyst, The Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation blev lanceret i 2010 for at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi. Den er sidenhen blevet en global dagsordenskabende organisationen, og har fået den cirkulære økonomi højt på dagsordenen for beslutningstagere på tværs af virksomheder, regeringer og forskningsinstitutioner. Fonden arbejder på tværs af fem kerneområder: Læring, erhvervsliv og stat, indsigt og analyse, systemiske initiativer og kommunikation. Maja har været med siden 2015 og støtter udviklingen af ​​fondens ’Institutions, Governments & Cities programme’. I løbet af 2018 arbejdede hun på projektet ’Circular Economy in Cities’, som havde til formål at afdække fordelene ved omstilling til cirkulær økonomi på tværs af det byggede miljø, mobilitet og forbrugsgoder i byer. Hun vil ved dagens møde gøre os klogere på, hvilken rolle cirkulær økonomi har på den internationale scene, og hvordan virksomheder, stater og organisationer kan realisere potentialet.

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, fredag 23. august 2019, kl. 09.30 - 12.30

 

En status fra Christiansborg

Vi tager til dagens møde temperaturen på den politiske dagsorden efter folketingsvalget. Som opsamling på sæsonens opstillede problemstillinger får netværket ved dagens samling rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, dato endnu ikke bekræftet

 

Med forbehold for ændringer.