Miljøpolitisk netværk 2017


Altingets miljøpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske miljøsektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj måned til et særligt netværkstopmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre og Lobbyistens Lommebog samt den ugentlige Altinget-klumme Mandagstræneren, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Vi har netop afviklet netværkets første år og går hermed i gang med det andet. Programmet for 2017 opdateres derfor løbende her. I 2017 ønsker vi at bringe en bred gruppe af miljøaktører sammen om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for miljøsektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med nye synspunkter.

 

Landbruget og regulering

Lars Gårn Hansen, professor i miljøøkonomi og vismand

Lars Gårn Hansen spiller som økonomisk vismand en central rolle i dansk miljøøkonomisk politik og sætter som professor i miljøøkonomi fokus på miljø-, ressource- og forbrugerregulering. Oplægget tager udgangspunkt i det miljøøkonomiske råds kommende rapport, der tager fat i reguleringen af kvælstofudvaskning fra landbruget, overvejelser om grønne afgifter og spørgsmålet om ‘ægte opsparing’- er Danmark på en bæredygtig udviklingssti?

Børsbygningen, torsdag 23. marts 2017 kl. 9.00-12.00

 

 

Miljødøgn - Grønbechs Hotel torsdag 18. maj 2017

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

  • Velkomst og indlogering på hotellet

  • Indlæg ved Christian Lützen, Nævnenes Hus

  • Fælles frokost

  • Indlæg ved John Wagner, De Samvirkende Købmænd

  • Indlæg ved Helene Regnell, Dansk Supermarked Group

  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Nye klagenævn - til gavn for hvad

Christian Lützen, direktør i Nævnenes Hus, Erhvervs- og Vækstministeriet

Christian Lützen er direktør i det nyligt etablerede Nævnenes Hus. Der har dog lydt kritik fra både erhvervslivet, fødevaresektorens repræsentanter og miljøorganisationer over de nye miljøklagenævn, hvorimod erhvervs- og vækstministeren forventer, at institutionen vil skabe et velfungerende fagligt hus på mange niveauer. Hvordan har man ændret på klagesystemet, hvad bliver Nævnenes Hus’ fornemste opgaver, og hvad betyder det for sagsbehandlingstider, naturen, medarbejdere og borgere?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 18. maj 2017 inkl. overnatning

 

Planloven - fra miljø til erhverv og vækst

John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd

De Samvirkende Købmænd, stiller sig kritisk overfor, at planloven er gået fra at være en miljølovgivning til en erhvervslovgivning. Derfor argumenterer adm. direktør John Wagner for en opsplitning af Miljø- og Fødevareministeriet, og at planloven bliver flyttet tilbage til Miljøministeriet fra dens nuværende plads i Erhvervsstyrelsen. Oplægget stiller spørgsmålet, om planlovens ændringer er med til at skabe en samfundsudvikling på et mindre bæredygtigt grundlag for naturen og miljøet, og hvad kommer denne udvikling til at betyde for bymiljøet og det butiksmiljø, som De Samvirkende Købmænd repræsenterer?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 18. maj 2017 inkl. overnatning

 

Bæredygtig virksomhed - konkrete erfaringer

Helene Regnell, selvstændig og tidl. Group CSR Director i Dansk Supermarked Group

Dansk Supermarked Group er en af de første danske virksomheder som aktivt bruger FNs verdensmål til at sætte rammerne for arbejdet med CSR. Helene Regnell giver et indblik i vejen fra globale mål til lokale indsatser, og hvordan man kan arbejde med det som stor virksomhed. Indlægget tager udgangspunkt i, hvordan og hvorfor vi tænker miljøet og bæredygtighed ind i detailbranchen, og hvordan DSG har lykkedes med blandt andet at opnå samarbejde med og ros fra Dyrenes Beskyttelse og FairTrade.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 18. maj 2017 inkl. overnatning

 

 

Cirkulær økonomi - sandt og falskt

Flemming Besenbacher, professor og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

Miljø- og fødevareministeren og erhvervs- og vækstministeren har nedsat et Advisory Board for cirkulær økonomi med repræsentanter fra erhvervslivet for at bidrage med rådgivning til dansk erhvervslivs omstilling til recirkulering og genanvendelse i miljø- og produktionssektoren. Men er det sandt, at cirkulær økonomi er en fordel for alle? Hvor langt er vi med cirkulær økonomi? Og hvordan skal regeringen, erhvervslivet og miljøsektoren samarbejde? Med en baggrund både som erhvervsmand og professor vil Flemming Besenbacher som formand for panelet bl.a. belyse disse spørgsmål.

Børsbygningen, tirsdag 12. september 2017 kl. 9.00-12.00

 

EU-prioriteringer af landbrug og miljø

Niels Peter Nørring, områdedirektør for Miljø, Energi og EU i Landbrug & Fødevarer

Niels Peter Nørring har som cand.agro og ph.d i høj grad styr på det faglige og har som områdedirektør for Miljø & Energi nu fået EU-området under sig. Nogle af de mest afgørende støttekroner, Danmark får fra EU, er landbrugsstøtten. Landbruget vil gerne udøve naturbeskyttelse og landskabspleje, men kan det lade sig gøre som landbrugsrepræsentant at tage en dobbeltrolle som fødevareproducent og naturforvalter? Hvordan kan miljøsektoren få andel i de mange EU-midler, der uddeles til fødevarer og landbrug, og behøver vi overhovedet konkurrere?

Børsbygningen, tirsdag 14. november 2017 kl. 9.00-12.00

 

Data- og digitalisering i miljøsektoren

Marianne Thyrring, direktør for DMI, fhv. departementschef i Miljøministeriet

Marianne Thyrring har som fhv. departementschef i Miljøministeriet konkret erfaring med omstilling og digitalisering inden for miljøsektoren. Som direktør for DMI giver Marianne Thyrring sit bud på fremtidige offentlige digitaliseringsgevinster i miljø- og klimasektoren, og hvordan dette digitaliseringspotentiale bl.a. kan opnås gennem digitalt lederskab og nye samarbejder.

Børsbygningen, onsdag 17. januar 2018 kl. 9.00-12.00

 

Hvad er op og ned?

Jørgen E. Olesen, sektionsleder, professor, Aarhus Universitet

Forskning skal skabe grundlaget for en målrettet regulering, som tager de nødvendige hensyn til landbruget og miljøet, men hvis den anvendte data ikke er i tilstrækkelig grad pålidelig, rejser det en række problematikker. I efteråret kom miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i kraftig modvind med beskyldninger om at skjule vigtig viden om det danske havmiljø over for Folketinget og EU-Kommissionen. Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet var en af de forskere, som stod bag analyserne der lå til grundlag for langbrugspakken. Han vil ved dagens møde, forklare hvad der er op og ned i de anvendte regnemodeller, og hvordan han mener, at forskningsverdenen og de folkevalgte kan samarbejde mest hensigtsmæssigt.

Bredgade 30, 1260 København K, onsdag 28. marts 2018, kl. 9.00-12.00

 

 

Med forbehold for ændringer.