Bliv
kontaktet

Miljø og klima

I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på. Her samles en bred gruppe af aktører om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre, Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

28/9-2022

Anders Riemann, direktør for Nordic Harvest. 

Dansk fødevareproduktion når nye grønne højder

Danskernes madkultur belaster miljøet og klimaet. Stor efterspørgsel på sæsonprodukter året rundt koster CO2 i transport og plads i landbruget. Det er ikke just bæredygtigt - men det kan det blive. Moderne teknologi og nytænkning tillader at producere flere danske fødevarer på mindre plads og med minimal miljøpåvirkning. "Vertikale farme", som de kaldes, dyrkes lokalt i Danmark og uden brug af hverken kunstgødning, gensplejsning, sprøjtemidler eller andre giftige kemikalier.

Er dette innovative landbrug vejen frem for danske fødevareproduktion og bevarelse af miljøet? Det vil vi høre nærmere om til dagens netværksmøde, hvor besøger det vertikale landbrug, Nordic Harvest, hvor direktør Anders Riemann vil vise rundt og fortælle om, hvordan han og resten af temaet dyrker frisk grønt i 14 etager i en hal i Taastrup.

Oplægsholder: Anders Riemann, direktør for Nordic Harvest. 

Litauen Alle 13, 2630 Taastrup, kl. 10:00-13:00

6/12-2022

Samir Abboud, CEO Innargi A/S

Geotermi: Den fjerde store vedvarende energikilde

I Danmark bruger vi flere forskellige teknologier til at opvarme vores bygninger, og varmen produceres både ved hjælp af fossile brændsler og vedvarende energikilder. Men med de store klimaudfordringer og målet om at vi i Danmark skal være uafhængige af fossile brændsler i 2050, er det nødvendigt at gentænke måden, vi opvarmer vores bygninger på.

Geotermi kan være en grøn løsning, som kan bidrage til den nødvendige omstilling af varmenettet. Nogle spår endda, at teknologien kan gøre for varme, hvad sol- og vindenergi har gjort for elnettet. Men hvordan fungerer teknologien? Hvad er potentialet? Og hvilke risici løber man, når man udvinder geotermisk energi? Det har vi inviteret Samir Abboud, der er CEO Innargi A/S, til at gøre os klogere på. 

Oplægsholder: Samir Abboud, CEO Innargi A/S

Ubbe´s Vinhandel Ny Vestergade 1, 1471 København, kl. 13:30-16:30

28/2-2023

Investering i den grønne omstilling

Den grønne omstilling kræver store investeringer i bæredygtige projekter. Det er alment kendt og er heller ikke gået pensions- og investeringsselskaberne forbi. De har i den grad fået øjnene op for værdien i grønne investeringer. For det er ikke blot nødvendigt for klimaet, men det er også en rentabel forretning, der kan skabe vækst og arbejdspladser - og også give gode afkast på sigt.

De høje ambitioner for klimainvesteringerne stiller krav til virksomheder og organisationer, som skal leve op til de grønne målsætninger. Men hvilke projekter går investorerne efter? Hvilke krav skal virksomhederne leve op til? Og hvordan vurderes en investering som værende grøn?

Oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

13/4-2023

Et sammenhængende transmissionssystem i Danmark

Det danske energisystem er under forandring, og tiden kalder på mere vedvarende energi og øget elektrificering. Det betyder, at eltransmissionsnettet skal udbygges, så det er i stand til at håndtere de stigende mængder af vedvarende energi, som vi kommer til at se i fremtiden.

Men hvordan vil det fremtidige eltransmissionsnet se ud? Og hvordan planlægger man en så stor forandring, når man ikke kan forudsige, hvorfra energien vil komme og hvilke behov, der vil være. På dette netværksmøde tager vi emnet op til debat og bliver klogere på, hvad der skal til og hvordan der lige nu arbejdes med at forudsige fremtidens elnet. 

Oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

1/6-2023

Døgnmøde på Kragerup Gods: EU's taksonomi

EU’s taksonomi er et sæt fælles regler for, hvornår virksomheder og organisationers økonomiske aktiviteter kan beskrives som værende bæredygtige på tværs af EU. Taksonomien kan siges at oversætte EU’s klima- og miljømål til konkrete kriterier for bæredygtighed, som virksomheder og investorer kan navigere efter, når de skal vælge bæredygtigt.

Men hvordan lever virksomhederne op til kravene? Kan taksonomien bane vejen for mere forsyningssikkerhed? Og hvilke perspektiver ser investorerne i taksonomien? Med en række forskellige perspektiver vil vi på døgnmødet blive klogere på, hvordan taksonomien kommer til at påvirke os alle.

Oplægsholdere oplyses snarest.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 9:30-8:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets miljø- og klimapolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er pr. 1. oktober 2021 kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser