Miljøpolitisk netværk 2017


Altingets miljøpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske miljøsektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, inviteres der i maj måned til et særligt netværkstopmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre og Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Vi har netop afviklet netværkets andet år og går hermed i gang med det tredje. Programmet for 2018 opdateres derfor løbende her. I 2018 ønsker vi at bringe en bred gruppe af miljøaktører sammen om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for miljøsektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med nye synspunkter.

 

Data- og digitalisering i miljøsektoren

Marianne Thyrring, direktør for DMI, fhv. departementschef i Miljøministeriet

Marianne Thyrring har som fhv. departementschef i Miljøministeriet konkret erfaring med omstilling og digitalisering inden for miljøsektoren. Som direktør for DMI giver Marianne Thyrring sit bud på fremtidige offentlige digitaliseringsgevinster i miljø- og klimasektoren, og hvordan dette digitaliseringspotentiale bl.a. kan opnås gennem digitalt lederskab og nye samarbejder.

Den Sorte Diamant, 1260 København K, onsdag 7. marts, kl. 9.30-12.30

 

Hvad er op og ned?

Jørgen E. Olesen, sektionsleder, professor, Aarhus Universitet

Forskning skal skabe grundlaget for en målrettet regulering, som tager de nødvendige hensyn til landbruget og miljøet, men hvis den anvendte data ikke er i tilstrækkelig grad pålidelig, rejser det en række problematikker. I efteråret kom miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i kraftig modvind med beskyldninger om at skjule vigtig viden om det danske havmiljø over for Folketinget og EU-Kommissionen. Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet var en af de forskere, som stod bag analyserne der lå til grundlag for langbrugspakken. Han vil ved dagens møde, forklare hvad der er op og ned i de anvendte regnemodeller, og hvordan han mener, at forskningsverdenen og de folkevalgte kan samarbejde mest hensigtsmæssigt.

Bredgade 30, 1260 København K, torsdag 19. april 2018, kl. 9.30-12.30 

 

Altingets årlige miljødøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 15. maj 2018

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Dagens program lyder således:

Fly fra København til Rønne og transport til BOFA, Affaldstårnet

Rundvisning på BOFA ved Jens Hjul-Nielsen, direktør BOFA

Transport til Grønbechs Hotel og fælles frokost i Restaurant Vilhelm

Oplæg ved Gitte Haar, ansvarlig partner, Center for Cirkulær Økonomi

Workshop og relationsøvelse

Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Restaurant Vilhelm' og 'Øltinget'

Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Den cirkulære økonomi i praksis

Gitte Haar, ansvarlig partner, Center for Cirkulær Økonomi

Omstillingen til den cirkulære økonomi ligger højt på den politiske dagsorden, men hvordan man oversætter teori til praksis er ikke altid gennemskueligt. Gitte Haar fra Center for Cirkulær Økonomi vil ved dagens oplæg gøre os klogere på, hvordan man mest hensigtsmæssigt griber potentialet i at tænke cirkulært i sin organisation.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 15. maj 2018

 

Klimatilpasning der passer 

Lykke Leonardsen, Head of program for Resilient and Sustainable City Solutions, Københavns Kommune 

Det kræver god planlægning, hvis man skal sikre, at man får mest klimatilpasning for pengene. Klimatilpasningsindsatsen kan således bidrage til at opfylde flere politiske mål samtidig. Men hvordan tilgodeser man både miljøet og forsyningsselskabernes udfordringer, i en samlet indsats? Ved dette møde vil vi ekstraordinært invitere Altingets forsyningspolitiske netværk med ind til en hyggelig sammenkomst, hvor der vil være rig mulighed for at debattere og netværke på tværs. Mødet vil blive afholdt i mere uformelle rammer i Ubbes Vinbar, hvor vi vil byde på lidt vin, vand og tapas.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 10. september 2018 kl. 15.00-18.00

 

Collective Impact - en handletank

Søren Møller, Landsformand DGI

Collective Impact er en ny arbejdsform, som er designet til at løse fælles udfordringer i fællesskab. Et af de problemfelter, som har været i fokus, handler om, hvordan vi sikrer at brugen af det åbne land både gavner landbrug, natur og vandmiljø – og samtidig skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og fritidsliv. Søren Møller vil give en indsigt i, hvordan man skaber løsninger, hvor interesserne mødes og samfundsgevinsterne indfries optimalt.

Onsdag 14. november 2018, kl. 9.30 - 12.30

 

Møde med MF'erne

Vi følger op på de emner, vi har diskuteret i løbet af året og præsenterer problemstillingerne for et udvalg af de miljøpolitiske ordførere.

Børsbygningen, torsdag 17. januar 2019, kl. 9.30-12.30

 

Med forbehold for ændringer.