Miljø- og klimapolitisk netværk


I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på.

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre og Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Vi ønsker at bringe en bred gruppe af aktører sammen om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Programmet for 2019/20 ses nedenfor: 

 

DI's 2030 plan: Sammen skaber vi grøn vækst

Lars Bach Jensen, Fagleder, Dansk Industri

DI har netop lanceret DI’s 2030 med 160 forskellige politiske forslag, herunder 31 konkrete forslag der peger på veje til at nå regeringens mål om at sænke CO2-udledningen med 70 procent. Hvis politikerne følger alle forslagene i DI’s 2030 plan, kan Danmark ifølge DI:

1) Løfte velstanden i Danmark med mindst 110 mia. kr. i 2030,

2) skabe 120.000 flere job i private virksomheder,

3) reducere Danmarks CO2-udledning med mindst 65 pct.

Fagleder Lars Bach Jensen fra DI  guider netværket gennem DI-planen: Hvis Danmark skal nå helt i mål, kræver at alle sektorer bidrager til klimaindsatsen. DI’s plan er den første sammenhængende plan, der viser vejen til mindst 65 pct.

Den Sorte Diamant, Søren Kirkegaards Plads, 1211 København K, 25. oktober 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

Klimaindsatser kræver politisk handling

Christian Ibsen, adm. direktør i Concito

En grøn omstilling af samfundet er nødvendig, lyder det efterhånden samstemmende fra landets førende politiske partier, og særligt i årets valgkamp har miljø og klima toppet meningsmålingerne for de vigtigste politiske emner. Til dagens møde spørger vi til hvorledes fremlagte, politiske ambitioner fastholdes og udmønter sig i konkrete løsninger på fremtidens udfordringer. Vi får hertil besøg af Christian Ibsen, direktør Concito, som vil give en status på den danske og internationale klimapolitik og give et indblik i, hvorledes den grønne tænketank bidrager konstruktivt til debatterne om bæredygtige løsninger til gavn for miljøet.

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, 4. december 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

En ny grøn dagsorden

Til dagens møde tager vi temperaturen på den miljø- og klimapolitiske dagsorden med en ny regering ved roret. Her inviteres et panel af relevante ordførere ind, og netværket får ved dagens samling rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 29. januar 2020, kl. 9.30 - 12.30

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

København, 26. marts 2020 9.30-16.00

 

Med forbehold for ændringer.