Miljø- og klimapolitisk netværk


I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på.

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre og Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Vi ønsker at bringe en bred gruppe af aktører sammen om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

 

Altinget & Mandag Morgen Summit 2020 - Den store omstilling

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.

Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.

På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  
Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling 

Øksnehallen, København, torsdag d. 26. marts 2020, kl. 9.30-16.00

Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.

 

Altingets miljø og klimapolitiske døgnmøde på Kragerup Gods, 27.-28. april 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder i år sted på Kragerup Gods lidt uden for Kalundborg. I godsets flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske miljø og klima-sektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, forplejning og transport til/fra København er naturligvis inkluderet.

 

Program:

•   Bus fra København til Kragerup Gods

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Dorte Glensvig, Green Business Development Director, Danmarks Grønne Investeringsfond

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Peter Møllgard, Formand, Klimarådet

•   Fælles middag med lokale råvarer i hotellets restaurant

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad

 

Hvordan når vi i mål med den grønne omstilling? 

Dorte Glensvig, Green Business Development Director, Danmarks Grønne Investeringsfond & Peter Møllgaard, formand for Klimarådet 

I Danmark er der stor politisk såvel som folkelig opbakning til den grønne omstilling. Det store spørgsmål er derfor nu, hvordan når vi i mål med denne omstilling? Denne udfordring dykker vi ned i på årets døgnmøde i Altingets miljø- og klimapolitiske netværk. Vi får derfor besøg af Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, som vil stille skarpt på, hvordan man sikrer en omkostningseffektiv grøn omstilling, hvor vi når vores klimamål. Her vil han komme med nogle konkrete bud på ændringer, som er holdbare på både kort og længere sigt. 

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291-Ruds Vedby, mandag d. 27. april - tirsdag d. 28. april 2020

 

Et kritisk blik på cirkulær økonomi: Fra affaldshåndtering til design uden affald

 

Sönnich Dahl Sönnichsen, PhD i Cirkulær Økonomi ved Copenhagen Business School 

Cirkulær økonomi bliver fremhævet som den nye langtidsholdbare økonomiske model. Af den grund ser vi flere og flere virksomheder, der forsøger at implementere cirkulære forretningsmodeller i transformationen mod mere bæredygtige virksomheder, men er forretningsmodeller som alene fokuserer på reparation, reduktion, vedligehold cirkulære? 

På dagens møde får vi besøg af Sönnich Dahl Sönnichsen, PhD i Cirkulær Økonomi ved Copenhagen Business School, som vil kaste et kritisk blik på klassiske cirkulære forretningsmodeller, der alene fokuserer på reduktion og genanvendelse. Han mener nemlig, at det er nødvendigt at gå skridtet videre ved at designe regenerativt så ressource ikke bliver til affald fremfor at håndtere affald, når det er skabt. En cirkulær økonomi kræver således at virksomheder gentænker, genopfinder, gendesigner produkter og processer, således at ressourceværdien opretholdes i så lang tid som muligt for at være effektiv. På dagens møde vil vi ligeledes invitere en virksomhed ind, som har lykkedes med at tage skridtet videre fra at håndtere affald til at skabe produkter, som ikke efterlader affald. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 15. september 2020, kl. 9.30 - 12.30 

 

Fremtidens klimapolitik – et indblik fra ministeriet 


 
Morten Bæk, departementschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Med besøg fra departementschef, Morten Bæk, skal vi på dagens møde blive klogere på, hvor ministeriet står her ét år inde i det store klimaårti. Hvordan understøttes den grønne omstilling og målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser af ministeriet? Hvilken opgave står ministeriet overfor med de fastlagte klimahandlingsplaner? Og hvordan skal små og mellemstore virksomhederne involveres i og bidrage til den grønne omstilling? Morten Bæk vil give sit besyv på fremtidens udfordringer og hvordan netværkets aktører kan tage del i fremtidens løsninger.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, mandag d. 16. november, kl. 13.30-16.30 

_____________________

Bemærk: Møderækken opdateres løbende og Altinget tager forbehold for ændringer i programmet