Bliv
kontaktet

Miljø og klima

I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på. Her samles en bred gruppe af aktører om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre, Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

24/5-2022

Ulrich Bang, Klima og energichef i Dansk Erhverv. Steen Vallentin, lektor og akademisk leder af CBS Sustainability.

Døgnmøde: Grønne arbejdspladser og grøn ledelse

Den grønne omstilling sætter skub i samfundsudviklingen i Danmark. Særligt på jobfronten rykkes der, da nye grønne arbejdspladser skabes, mens flere gamle lægges om. Det stiller ikke blot nye krav til medarbejdere og ledere i både det private og offentlige. Det stiller også krav til de danske uddannelser, forskningen og teknologien. For hvordan omstiller vi bedst det danske arbejdsmarked, så det både bliver grønnere, bedre og stærkere rustede til en mere bæredygtig fremtid?

Netop dét vil vi tage udgangspunkt i, når netværket samles på Kragerup Gods. Derfor har vi inviteret Ulrich Bang, der er Klima og energichef i Dansk Erhverv, Steen Vallentin, der er lektor og akademisk leder af CBS Sustainability og Virginia Dundas,Head of Strategic Environment Programmes, Sustainability hos Ørsted.

Oplægsholdere: Ulrich Bang, Klima og energichef i Dansk Erhverv. Steen Vallentin, lektor og akademisk leder af CBS Sustainability. Virginia Dundas,Head of Strategic Environment Programmes, Sustainability hos Ørsted.

Yderligere oplægsholdere oplyses snarest.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 9:30-8:00

28/9-2022

Dansk fødevareproduktion når nye grønne højder

Danskernes madkultur belaster miljøet og klimaet. Stor efterspørgsel på sæsonprodukter året rundt koster CO2 i transport og plads i landbruget. Det er ikke just bæredygtigt - men det kan det blive. Moderne teknologi og nytænkning tillader at producere flere danske fødevarer på mindre plads og med minimal miljøpåvirkning. "Vertikale farme", som de kaldes, dyrkes lokalt i Danmark og uden brug af hverken kunstgødning, gensplejsning, sprøjtemidler eller andre giftige kemikalier.

Er dette innovative landbrug vejen frem for danske fødevareproduktion og bevarelse af miljøet? Det vil vi høre nærmere om til dagens netværksmøde, hvor direktør i Nordic Harvest, Anders Riemann vil fortælle om, hvordan han og resten af temaet i Nordic Harvest dyrker frisk grønt i 14 etager i en hal i Taastrup.

Oplægsholder: Anders Riemann, direktør for Nordic Harvest. 

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København, kl. 9:30

6/12-2022

Geotermi: Den fjerde store vedvarende energikilde

I Danmark bruger vi flere forskellige teknologier til at opvarme vores bygninger, og varmen produceres både ved hjælp af fossile brændsler og vedvarende energikilder. Men med de store klimaudfordringer og målet om at vi i Danmark skal være uafhængige af fossile brændsler i 2050, er det nødvendigt at gentænke måden, vi opvarmer vores bygninger på.

Geotermi kan være en grøn løsning, som kan bidrage til den nødvendige omstilling af varmenettet. Nogle spår endda, at teknologien kan gøre for varme, hvad sol- og vindenergi har gjort for elnettet. Men hvordan fungerer teknologien? Hvad er potentialet? Og hvilke risici løber man, når man udvinder geotermisk energi?

Oplægsholder: Samir Abboud, CEO Innargi A/S

Ubbe´s Vinhandel Ny Vestergade 1, 1471 København, kl. 13:30

28/2-2023

Investering i den grønne omstilling

Den grønne omstilling kræver store investeringer i bæredygtige projekter. Det er alment kendt og er heller ikke gået pensions- og investeringsselskaberne forbi. De har i den grad fået øjnene op for værdien i grønne investeringer. For det er ikke blot nødvendigt for klimaet, men det er også en rentabel forretning, der kan skabe vækst og arbejdspladser - og også give gode afkast på sigt.

De høje ambitioner for klimainvesteringerne stiller krav til virksomheder og organisationer, som skal leve op til de grønne målsætninger. Men hvilke projekter går investorerne efter? Hvilke krav skal virksomhederne leve op til? Og hvordan vurderes en investering som værende grøn?

Oplægsholder oplyses snarest.

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, København K 84, DK, kl. 9:30

13/4-2023

Formiddagsmøde i København

Program og oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets miljø- og klimapolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er pr. 1. oktober 2021 kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser