Bliv
kontaktet

Miljø og klima

I Altingets miljø- og klimapolitiske netværk retter vi fokus mod en politisk dagsorden, der sjældent har været mere aktuel. Netværket er en mulighed for at møde nøgleaktører, der fra forskellige grene af samfundet arbejder mod grøn omstilling og sidder med både globale og lokale udfordringer og muligheder helt tæt på. Her samles en bred gruppe af aktører om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for sektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med aktuelle og relevante synspunkter.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre, Lobbyistens Lommebog samt Flyt Magten, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

21/9-2021

Lars Midtiby, Direktør, Danmarks Naturfredningsforening

Et grønnere landbrug på bekostning af naturen?

Den grønne bølger vælter ind over Danmark med klimamål, CO2-reduktion og krav om mere bæredygtighed. Det mærker det danske landbrug også til, der sammen med transportsektoren afsætter de største klimaaftryk. Ønsker og krav om et mere grønt landbrug stiger, men hvordan skal denne omlægning af en af Danmarks største industrier finde sted, og på bekostning af hvad? Hvor meget står naturen for skud, hvis en gennemgribende reform af det dansk landbrug skal finde sted? Til dagens møde har vi inviteret Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening og Anders Panum Jensen, Viceområdedirektør for Bæredygtighed og miljø hos Landbrug & Fødevarer til debat om netop dette dilemma.  

Mødested tilgår, kl. 9:30

17/11-2021

Hvordan tænker vi havet ind i den grønne omstilling?

Økosystemerne i de danske farvande er pressede. Det stiller krav til vores brug af havet - særligt med henblik på at anvende havet som natur- og rekreativ ressource. Derfor er Tænketanken HAV blevet etableret i someren 2021 på initiativ og med støtte fra Veluxfonden. Tænketanken skal være et omdrejningspunkt i arbejdet for et rent, sundt hav og en bæredygtig brug af havet. Tænketanken samler viden og skaber samarbejde mellem virksomheder, borgere og beslutningstagere om at sikre en genopretning af havet og en omstilling af alle sektorer og aktiviteter, der påvirker havet. Til dagens møde skal vi stifte bekendtskab med den nye tænketank og høre nærmere om de muligheder, som havet byder på i at gennemføre den grønne omstilling i alle henseende dansk miljø og klima.

Nærmere info om mødets emne og oplægsholder oplyses snarest.

Mødested tilgår, kl. 13:30

25/1-2022

Oplægsholder oplyses snarest

Forskningssamarbejder med erhvervslivet – bottom-up eller topstyret?

Danmark har gode traditioner for forskningssamarbejder med erhvervslivet, men der er en stigende efterspørgsel, især blandt miljø- og klimaiværksættere, for en samlet vision for forskningen fremfor at være fordelt på mange universiteter og institutter uden fælles nationale mål og visioner. Skal Danmark have en samlet politisk vision for forskningssamarbejder med erhvervslivet? Eller er det mest hensigtsmæssigt, at forskningen tager afsæt i de muligheder, som industrien og den teknologiske udvikling dikterer?

Mødested tilgår, kl. 9:30

17/3-2022

Oplægsholder oplyses snarest

Hvad er planen med planloven?

I marts 2021 offentliggjorde Indenrigs- og Boligministeriet den nye evaluering af planloven. Netværket vil derfor ved dagens møde tage status på, hvad der er kommet ud af det seneste års debat om den nye planlov, hvilke konkrete politikker det har resulteret i samt hvor der fortsat er udfordringer, som bør adresseres.  

Mødested tilgår, kl. 9:30

24/5-2022

Døgnmøde

Det årlige døgnmøde i netværket!

Program og lokation oplyses snarest.

Mødested tilgår, kl. 8:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets miljø- og klimapolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser