Bliv
kontaktet

Offentlig ledelse

I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

 

Mødeleder

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

13/6-2022

Camilla Engelshardt, direktør, Lederne - Danmarks største lederorganisation

Den grønne omstilling af arbejdsmarkedet sætter nye krav til lederne

Danmark kommer til at mangle både faglært og højt uddannet arbejdskraft inden for en ganske kort årrække. En udfordring, der bliver særligt aktualiseret af den grønne omstilling og en øget digitalisering. Hvordan skal den offentlige sektor tilpasse sig disse krav og ændringer - heriblandt på ledelsesområdet. I Danmarks største lederorganisation arbejder de specifikt med bæredygtig ledelse, og hvordan grønne principper og tiltag kan inkorporeres i alle slags ledelsesstillinger i både det offentlige og private. Til dagens møde får vi derfor besøg af direktør for Ledernes ledelsesområde, Camilla Engelshardt. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

1/9-2022

Døgnmøde 2022: Den nye embedsmandsrolle

Til dette års døgnmøde sætter vi fokus embedsværket og embedsmandsrollen. Det gør vi fordi, at listen over sager, der har ramt mediebilledet og sætter spørgsmålstegn ved tilliden til og kvaliteten af det arbejde, der foregår i det politiske og administrative maskinrum og i dialogen mellem politikere og embedsmænd gennem de sidste år er blevet lang. Vi får besøg af både eksperter og tidligere embedsmænd, heriblandt tidligere stadsdirektør i Aarhus gennem 13 år, Niels Højberg. 

Yderligere oplægsholdere opdateres løbende. 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra den 1.-2. september 2022 på Kragerup Gods.

 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

14/11-2022

En modernisering af staten som arbejdsplads – hvordan rekrutterer og fastholder vi kvalificeret personale?

Langsommelige bureaukratiske processer, udflytning af statslige arbejdspladser og dårlig kaffe. Alt sammen noget der kan indgå i beskrivelsen af et job i centraladministrationen. Det kræver en modernisering af staten som arbejdsplads, hvis man fremadrettet skal kunne rekruttere og ikke mindst fastholde kvalificeret personale. Men hvordan kan vi ændre på fortællingen, så vi stedet kan beskrive et job i staten som spændende og med indflydelse på højeste niveau, hybride arbejdsmuligheder og gode kontorfælleskaber. Det skal vi til dagens møde blive klogere på, særligt med henblik på, hvordan vi får nyuddannede til at vælge staten som arbejdsplads.

 

Oplægsholder oplyses snarest.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 13:30-16:30

2/2-2023

Ny syntese – et udvidet tankesæt for arbejdet i det offentlige

Den offentlige sektors funktioner bliver i disse år sat under voldsomt pres af ændringer i demografi, teknologi og højere forventninger fra borgere til det offentlige. Nye udfordringer kræver nye løsninger, men hvilke? ”Ny Syntese” skaber rammer for hvordan disse komplekse udfordringer kan løses effektivt og leve op til regler og retningslinjer. Hvordan har andre offentlige ledere i Danmark allerede brugt disse værktøjer til konkrete udfordringer? Og hvordan kan dette perspektiv bruges til at identificere, analysere og løse de længerevarende udfordringer du som leder står over for?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

13/4-2023

Onboarding som fastholdelsesværktøj

De fleste arbejdspladser bruger mange ressourcer på at rekruttere den rette til jobbet. Men knap så mange ressourcer på indslusningsprocessen umiddelbart efter, vedkommende har fået jobbet. Og det er ærgerligt. For Onboarding sikrer, at den nyansatte kommer godt fra start og også bliver i sit nye job. Undersøgelser viser, at 25 pct. af alle nyansatte har forladt deres stilling igen før det første år er gået. 22 pct. af medarbejderomsætningen sker i løbet af de første 45 dages ansættelse. Vi vil til mødet kigge nærmere på konkrete værktøjer som man som leder kan anvende til at skabe den bedst mulige Onboarding for nyansatte og den vej igennem være med til at styrke fastholdelsen.

Mødested tilgår, kl. 9:30

5/6-2023

Kriseledelse – Er det tid til at nytænke det fællesoffentlige samarbejde?

De sidste to år har den offentlige sektor været udsat for kriser, der fundamentalt har vendt op og ned på ledere, såvel som medarbejderes hverdag. Hjemsendte medarbejdere samt nye arbejdsopgaver til at håndtere corona og senest Ukrainekrisen har belyst både store mangler og kæmpe potentiale i offentlige organisationer. Hvad skal ledere drage videre fra deres krisehåndtering? Hvad skal efterlades? Hvordan håndterer vi fremtidige kriser så de løses effektivt og samtidig ikke underminerer de langsigtede mål man har i organisationen og for sig selv?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for offentlig ledelse. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den politiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser