Bliv
kontaktet

Offentlig ledelse

I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

 

Mødeleder

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

2/2-2023

Onboarding som fastholdelsesværktøj

De fleste arbejdspladser bruger mange ressourcer på at rekruttere den rette til jobbet. Men knap så mange ressourcer på indslusningsprocessen umiddelbart efter, vedkommende har fået jobbet. Og det er ærgerligt. For Onboarding sikrer, at den nyansatte kommer godt fra start og også bliver i sit nye job. Undersøgelser viser, at 25 pct. af alle nyansatte har forladt deres stilling igen før det første år er gået. 22 pct. af medarbejderomsætningen sker i løbet af de første 45 dages ansættelse. Vi vil til mødet kigge nærmere på konkrete værktøjer som man som leder kan anvende til at skabe den bedst mulige Onboarding for nyansatte og den vej igennem være med til at styrke fastholdelsen.

Mødested tilgår, kl. 9:30

13/4-2023

Adam Wolf, Adm. Direktør, Danske Regioner

Ny syntese – et udvidet tankesæt for arbejdet i det offentlige

Den offentlige sektors funktioner bliver i disse år sat under voldsomt pres af ændringer i demografi, teknologi og højere forventninger fra borgere til det offentlige. Nye udfordringer kræver nye løsninger, men hvilke? ”Ny Syntese” skaber rammer for hvordan disse komplekse udfordringer kan løses effektivt og leve op til regler og retningslinjer. Hvordan har andre offentlige ledere i Danmark allerede brugt disse værktøjer til konkrete udfordringer? Og hvordan kan dette perspektiv bruges til at identificere, analysere og løse de længerevarende udfordringer du som leder står over for?

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

7/6-2023

Kriseledelse – Er det tid til at nytænke det fællesoffentlige samarbejde?

De sidste to år har den offentlige sektor været udsat for kriser, der fundamentalt har vendt op og ned på ledere, såvel som medarbejderes hverdag. Hjemsendte medarbejdere samt nye arbejdsopgaver til at håndtere corona og senest Ukrainekrisen har belyst både store mangler og kæmpe potentiale i offentlige organisationer. Hvad skal ledere drage videre fra deres krisehåndtering? Hvad skal efterlades? Hvordan håndterer vi fremtidige kriser så de løses effektivt og samtidig ikke underminerer de langsigtede mål man har i organisationen og for sig selv?

Nordatlantens Brygge (Strandgade 91, 1401 København K Hovedstaden), kl. 9:30-12:30

12/9-2023

Døgnmøde

Mere info kommer snarest. 

Kragerup Gods, kl. 9:30-9:30

22/11-2023

Netværksmøde

Mere info kommer snarest. 

Mødested tilgår. , kl. 13:10-16:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for offentlig ledelse. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den politiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser