Netværk om offentlig ledelse


Altingets nye netværk om offentlig ledelse sætter fokus på muligheder, problemer og ledelsesudfordringer i den offentlige sektor. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante oplægsholdere med et perspektiv på organisering og ledelse. Som medlem af netværket får du adgang til erfarne ledere med ekspertise inden for offentlige problemstillinger, samtidig med at du opbygger et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger.

Du kan se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af september måned 2017 til et særligt netværkstopmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Nedenfor kan du læse mere om det foreløbige program for 2018, der repræsenteres af både nuværende og tidligere øverste ledere i centraladministrationen, kommunale nøglespillere, forskere og private topledere.

 

Lokal lobbyisme

Marie Scott Poulsen og Maria Steno, Geelmuyden Kiese

De to rådgivere Marie Scott Poulsen og Maria Steno mener, at lokal lobbyisme har levet for længe i skyggen, selvom det er allestedsnærværende. De afdækker derfor på dagens oplæg det politiske og næres direkte indflydelse og giver et indblik i, hvordan ledende medarbejdere i det offentlige håndterer eksterne relationer og tværgående interesser. Du kan også læse anmeldelsen af deres bog "Lokal Lobbyisme - Få indflydelse i kommunen" her af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, der giver den fem ud af seks A'er på Altinget.

Børsbygningen, tirsdag 9. januar 2018 kl. 9.00-12.00

 

Fremtidens vilkår for offentlige ledere

Tomas Therkildsen, Adm. direktør i Djøf

Målene for styring i det offentlige skal ifølge Djøf i højere grad bestemmes decentralt og være værdiskabende for den enkelte medarbejder. I en kompleks offentlig sektor med en mangfoldighed af institutioner og sektorer skal lederne desuden gives plads til at udfolde deres faglighed gennem et øget ledelsesrum. Adm. direktør Tomas Therkildsen giver netværket sine bud på fremtidige styringsredskaber og samler op på OK18 og de fremtidige vilkår for offentlige ledere.

Den Sorte Diamant, torsdag 8. marts 2018 kl. 9.00-12.00

 

Digitalisering i den offentlige sektor

Erik Møberg, Senior director i Rambøll Management Consulting

Ledelsesopgaven ændrer sig i takt med den digitale udvikling, og digitale omstillingsprocesser stiller derfor nye krav til offentlige ledere. Samtidig åbnes muligheder, og det digitale samfund stiller nye redskaber til rådighed for god ledelse. Erik Møberg vil til dette møde give netværket sit bud på, hvad fremtiden byder for offentlige ledere, samt klæde gruppen på til at navigere i nye teknologier.

Børsbygningen, torsdag 7. juni 2018 kl. 9.00-12.00

 

Døgnmøde - Grønbechs Hotel, onsdag 22. august 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

  • Velkomst og indlogering på hotellet

  • Formiddagsmøde og indlæg ved Carsten Greve

  • Fælles frokost

  • Indlæg ved Jesper Zwisler
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem
     

Tværsektorielle samarbejder på velfærdsområdet

Carsten Greve, Professor, ph.d. på Copenhagen Business School

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 22. august 2018 inkl. overnatning
 

Politisering af embedsværket

Jesper Zwisler, Kommunaldirektør i Herlev Kommune

Grænsefladerne mellem politik og administration er et varmt emne for debat, og embedsværket må ofte lægge øre til at være for politiserede. Samspillet med den politiske ledelse kræver derfor afgørende fornemmelse for udviklingen af rollen som embedsmand. Kommunaldirektør og fhv. departementschef Jesper Zwisler vil give et indblik i denne kompleksitet samt belyse afgørende forskelle på ledelse i den kommunale og statslige sektor.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 22. august 2018 inkl. overnatning

 

Ledelse, styring og motivation

Lotte Bøgh Andersen, Professor, ph.d. på Aarhus Universitet og i VIVE

Motiverede medarbejdere er afgørende for, at offentlige og private organisationer lykkes, og effekten af ledelse afspejles derfor tydeligt i organisationernes resultater. Spørgsmålene, vi vil rejse til dette møde, inkluderer, hvor stor en betydning ledelse har, hvilke barrierer der er for at ledelse virker motiverende, samt hvordan ledelse spiller sammen med styring. Lotte Bøgh Andersen vil belyse dette for netværket og inddrage aktuelle forskningsresultater fra et omfattende felteksperiment med folkeskoler, privatskoler, banker, daginstitutioner, gymnasier og skattekontorer.

Børsbygningen, torsdag 4. oktober 2018 kl. 9.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer.

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.