Netværk om offentlig ledelse


I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne i et årsløb afholdes i Børsbygningen i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm, og i 2019 lanceres Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Møderækken for 2019 ses nedenfor.

 

Genvinding af borgernes tillid

 

Merete Agergaard, direktør for Skattestyrelsen

I juli 2018 erstattedes SKAT af syv nye styrelser med ansvar for hver deres kerneområde. Merete Agergaard, der i dag er direktør for den nyoprettede Skattestyrelse, stod som direktør for SKAT i spidsen for omlægningen. Til dagens møde vil hun give et indblik i den komplekse opgave, der skærpedes af både udflytning, digitalisering og ikke mindst et stort behov for at genoprette borgernes tillid til forvaltningen.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 29. august 2019 kl. 9.30-12.30

 

Døgnmøde - Grønbechs Hotel, Allinge - 30. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'. 

Til årets døgnmøde vender vi blikket mod det overståede valg og et nyt regeringsgrundlag. Hertil spørger vi, hvordan morgendagen ser ud for landets offentlige ledere, og hvilke samfundsmæssige omstillinger, vi går i møde. Altinget inviterer en række relevante oplægsholdere til at sætte de faglige rammer for et døgn fyldt med professionel sparring og konstruktive debatter.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • 'Motivation i den offentlige sektor' - Oplæg ved Claes Nilas, SIRI
  • Fælles frokost i gårdhaven
  • 'Ledelse med borgerne i centrum' - Oplæg ved Dorthe Crüger, Ledelsesambassadør
  • Casearbejde i grupper
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem. 

 

Motivation i den offentlige sektor

Claes Nilas, Vicedirektør, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Offentlige ledere kan og bør bruge medarbejdernes motivation til at skabe en bedre arbejdsplads, der opfylder sine mål, og hvor medarbejderne trives. At gøre mandag til ugens bedste dag for medarbejderne må ifølge Claes Nilas være et mål for offentlige ledere. På denne dag vil han derfor give sine bud på, hvordan den gode leder er opmærksom på sine medarbejderes behov og samtidig fastlægger klare retninger og mål. Således højnes motivationen, sygefraværet nedsættes, og organisationens produktivitet øges. Claes vil desuden lægge op til en diskussion om, hvorvidt dagens ledere er rustet til forandringerne i en hastigt udviklende offentlig sektor.

Grønbechs Hotel, Allinge, 30. september

 

Ledelse med borgerne i centrum

Dorthe Crüger, Ledelsesambassadør, fhv. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

Brugertilfredshed bør til enhver tid være det fremmeste paramenter, offentlige ledere måler sine resultater på. Det mener nyudnævnt ledelsesambassadør Dorthe Crüger, som til dagens møde vil give sine bud på, hvordan ledere i den offentlige sektor i praksis skaber en fælles vision om at sætte borgeren i centrum og udlever denne vision. Dorthe har gennem sin karriere i sundhedssektoren, senest som sygehusdirektør, arbejdet for at skabe en bedre sundhedsvæsen for både patienter og medarbejdere på trods af konstante krav om effektiviseringer og besparelser. Hun vil herudfra samtidig begrunde, at ressourceknaphed ikke må udgøre et argument for ikke at gøre en forskel som offentlig leder, men at en begrænset økonomi i stedet bør fordre, at man gør tingene på en anden måde.

Grønbechs Hotel, Allinge, 30. september

 

Samspil eller styrkeprøve mellem Statsministeriet og Finansministeriet?

Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør, Børsen

Finansministeriet er ofte blevet beskyldt for at være for magtfuldt i forhold til andre ministerier. Statsminister Mette Frederiksen vil give piben en anden lyd og har besluttet, at den nye regering skal styrke Statsministeriet - blandt andet med et nyt politisk sekretariat. Hvor efterlader dette Finansministeriet, og hvilken betydning har disse ændringer for den statslige ledelse? Til dagens møde vil tidligere finansminister Bjarne Corydon fortælle om fordele og ulemper ved et stærkt finansministerium samt reflektere over, hvilken betydning det kan have, at styrkeforholdet mellem Statsministeriet og Finansministeriet ændres.

Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, 20. november 2019 kl. 9.30-12.30

 

Kommunernes økonomiske udfordringer

Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 27. januar 2020 kl. 9.30-12.30

  

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30.

 

Netværkets døgnmøde på Bornholm 25. - 26. maj 2020 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styrke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet. 

Grønbechs Hotel, Allinge, 25. maj 2020

(Program følger)

 

Hvordan sikres sammenhæng i sundhedsbehandling?

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

 

Til dagens møde vil Stephanie Lose tale om regionernes styring af sundhedsvæsnet, herunder hvordan man skaber bedre sammenhæng for patienter, der er i kontakt med både det regionale og kommunale sundhedsvæsen.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, August 2020 (endelig dato afventer)

 

 

(Med forbehold for ændringer)

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.