Bliv
kontaktet

Offentlig ledelse

I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

 

Mødeleder

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

26/8-2021

Døgnmøde: Nærhedsreformen - syv kommuner sættes helt fri

Regeringen vil give syv danske kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde. Det skaber ikke blot nye muligheder, men også nye udfordringer ift. ledelse og organisationsstyring i de udvalgte kommuner. Hvordan tilgår man sådan en frihed som leder, når den statslige regulering og lovgivning fjernes?

Til døgnmødet vil skal vi høre fra en række politikere og fagperson, der alle har nærhedsreformen helt tæt inde på deres arbejdsområde. Vi skal høre fra Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen, om hvilke ønsker og strategier den fynske kommune har på ældreområdet, hvor de sættes fri. Vi skal også høre fra Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk kommune, der er en del af nærhedsreformen på skoleområdet. Dertil vil Socialdemokratiets kommunal- og ældreordfører, Birgitte Vind, komme og fortælle om regeringens tanker og forventninger til realiseringen af nærhedsreformen. Sidst på dagen vil der også komme et oplæg fra Tina Øllgaard Bentzen, lektor og forsker ved Roskilde Universitet, om de ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, som reformen fører med sig. 

Så glæd jer allerede nu til en spændende dag til netværkets døgnmøde!

 

Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 8:00

13/10-2021

Jacob Jensen, adm. direktør, DBU

Ligestilling og ledelse på det danske arbejdsmarked

Efter genstarten af #metoo i efteråret af 2020, fortsætter debatten omkring ligestilling og sexisme på arbejdspladsen støt ind i 2021. Flere ledere har måtte træde af, og organisationer skulle omlægge og revurdere deres ledelseskultur og -struktur. Det skal vi høre nærmere om til dagens møde, hvor vi får besøg af Dansk Boldspil-Unions adm. direktør, Jacob Jensen. Som tidligere afdelingschef i Ligestillingsministeriet, direktør for en af Beskæftigelsesministeriets styrelser, samt forhenværende departementschef, har Jacobs karriere været et spændingsfelt mellem ledelse, køn og arbejdsmarkedet. Nu står han selv overfor en række udfordringer på området hos DBU, der de senere år har været en aktiv og omdiskuteret del af ligestilling- og sexismedebatten i Danmark. For hvordan leder man sig bedst til ligestilling og tryghed på en arbejdsplads?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

3/12-2021

I kølvandet på kommunalvalget

Det forestående kommunalvalg i 2021 vil unægteligt runge af de seneste par års politisk udvikling både nationalt og internationalt. Corona, klima og digitalisering er fremtrædende emner, og de vil påvirke ikke blot valget af borgerrepræsentanterne, men også den fremtidige struktur i kommunernes organisation og strategi. I kølvandet på valget vil vi invitere en eller flere af valgets fremtrædende personer ind til dialog og debat i netværket. Hvordan skal der ledelse i offentlige lokale og regionale institutioner, nu hvor det politiske landskab har ændret sig?

Oplægsholdere oplyses tættere på arrangementet.

Mødested tilgår, kl. 9:30

8/2-2022

Innovativ ledelse efter COVID-19

En verdensomspændende pandemi sætter sine spor i alle kroge af samfundet. Der bliver sat nye krav til både arbejdsdrift, udvikling og målsætning, såvel som det private liv og velvære. Men COVID-19 har ikke blot medbragt udfordringer, men også en række indsigter og muligheder, som har ændret og optimeret flere af disse områder for det bedre. Til dagens møde skal vi beskæftige os med, hvilke forandringer ledelsesområdet og styringsformer har ændret sig under pandemien. Er de nye og akutte tiltag og metoder kommet for at blive, og hvordan ser verden ud for den offentlige leder post COVID-19?

Oplægsholder for mødet oplyses snarest.

Mødested tilgår, kl. 9:30

1/4-2022

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for offentlig ledelse. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den politiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser