Netværk om offentlig ledelse


I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne i et årsløb afholdes i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm, og i 2020 afholdes Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Øksenhalleni, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Møderækken for 2019 ses nedenfor.

 

 

Samspil eller styrkeprøve mellem Statsministeriet og Finansministeriet?

Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør, Børsen

Finansministeriet er ofte blevet beskyldt for at være for magtfuldt i forhold til andre ministerier. Statsminister Mette Frederiksen vil give piben en anden lyd og har besluttet, at den nye regering skal styrke Statsministeriet - blandt andet med et nyt politisk sekretariat. Hvor efterlader dette Finansministeriet, og hvilken betydning har disse ændringer for den statslige ledelse? Til dagens møde vil tidligere finansminister Bjarne Corydon fortælle om fordele og ulemper ved et stærkt finansministerium samt reflektere over, hvilken betydning det kan have, at styrkeforholdet mellem Statsministeriet og Finansministeriet ændres.

Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, 20. november 2019 kl. 9.30-12.30

 

Presset på kommunernes økonomi

Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Der er et stadigt stigende behov for effektivisering og nytænkning i den offentlige sektor for at få skattekronerne til at række længst muligt. Flere samfundsudviklinger sætter kommunernes økonomi under pres, herunder særligt en voksende ældrebefolkning. Ifølge KL er etableringen af samarbejder et centralt redskab i kommunernes værktøjskasse for at skabe effektiv og sammenhængende service for borgere og virksomheder. Morten Mandøe, cheføkonom i Kommunernes Landsforening, vil med udgangspunkt i ”aftalen om den kommunale og regionale økonomi 2020” fortælle om, hvor han ser de største økonomiske udfordringer i de kommende år samt komme med sine bud på, hvordan de håndteres.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 27. januar 2020 kl. 9.30-12.30

  

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30.

 

Netværkets døgnmøde på Bornholm 25. - 26. maj 2020 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styrke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet. 

 

Bæredygtig ledelse

Steen Hildebrandt, professor, organisations- og ledelsesteori, formand, 2030-panelet

Hvordan påvirker FN’s verdensmål staten, regioner, kommuner og private virksomheder nu og i fremtiden? Til dagens møde vil Steen Hildebrandt, som har bidraget med mere end 400 bøger om ledelse, organisation og samfundsforhold, sætte fokus på bæredygtig ledelse. Hvilke krav vil vi møde, og hvad betyder dette for politikere, ledelse og ledere i den offentlige sektor i Danmark? 

Grønbechs Hotel, Allinge, 25. maj 2020

 

 

Hvordan sikres sammenhæng i sundhedsbehandling?

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

Til dagens møde vil Stephanie Lose tale om regionernes styring af sundhedsvæsnet, herunder hvordan man skaber bedre sammenhæng for patienter, der er i kontakt med både det regionale og kommunale sundhedsvæsen.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 1. september 2020 

 

 

(Med forbehold for ændringer)

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.