Offentlig ledelse

I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

 

Mødeleder

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Program

1/9-2020

Agnete Gersing, kommitteret, Finansministeriet, (pr. 1. juni 2020 direktør for Gentofte og Herlev Hospital), fhv. departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet, fhv. direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Hvordan organiserer man sin topledelse?

Når jeg ansvaret for noget, så skal det være godt”, sagde Agnete Gersing, da hun i 2015 tiltrådte som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Efter et år i stolen, skar hun igennem som leder med en stor omrokering i og omkring ministeriet. Gamle styrelser blev lukket, nye blev etableret og ca. 30 stillinger blev flyttet til departementet. Agnete ønskede at gøre departementet stærkere og mere effektivt i forhold til ministerbetjening og politikudvikling.

Agnete har gennem sin lange karriere, i blandt andet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Uddannelses- og forskningsministeriet, haft stort fokus på at løfte ledelsesfunktionen. I dag er hun kommitteret i Finansministeriets departement, hvor hun blandt andet løser udviklingsopgaver i relation til organisation, ledelse og kompetencer. 1. juni 2020 kommer nye udfordringer, når hun tiltræder som direktør for Gentofte og Herlev Hospital. På dagens møde vil vi spørge Agnete, hvordan man bedst organiserer sin topledelse og sikrer kvalitet i udøvelsen af ledelse.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

17/9-2020

Netværkets døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styrke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:00

Else Smith, fhv. direktør i Sundhedsstyrelsen

Hvordan yder man sundhedsfaglig rådgivning i en politisk kontekst?

Presset på Sundhedsstyrelsen har været stort siden coronakrisens start. Krisen og beslutningen om at lukke Danmark ned har igangsat debat om arbejdsdelingen mellem myndigheder og regering, herunder hvor skellet går mellem at træffe beslutninger baseret på politiske overbevisninger versus baseret på sundhedsfaglig rådgivning. På dagens møde får vi besøg af Else Smith, fhv. direktør i Sundhedsstyrelsen, til en snak om, hvordan man yder sundhedsfaglig rådgivning i en politisk kontekst.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:15

Vicedirektør, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Når medarbejderne hjemsendes og opgaverne stadig skal løses

Hvordan håndterer man en situation, hvor medarbejderne pludselig bliver sendt hjem, men opgaverne fortsat skal løses? Store dele af den offentlige sektor har stået i netop denne situation under coronakrisen. Hvordan leder man sin arbejdsplads gennem en sådan udfordring? Og hvilke konkrete erfaringer har man gjort sig i centraladministrationen? Dette vil Niels Beier, vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, fortælle mere om, når han gæster årets døgnmøde.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:30

12/11-2020

Jakob Krogh, direktør, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, tidligere afdelingschef, Sundheds- og Ældreministeriet

Vi skal blande mere ledelsesmæssigt blod mellem stat og kommune

Ifølge Jakob Krogh, direktør i Københavns Kommune, er forskellene mellem ledelse i et departement og en driftstung, kommunal organisation mærkbare og lærerige. For udvikling af ledelse i den offentlige sektor ligger der derfor et stort potentiale i at prøve kræfter med at skifte arbejdsplads mellem stat og kommune. For den enkelte leder og hans eller hendes udvikling er det en fordel, men også for udviklingen af den offentlige sektor, er denne krydsbefrugtning af tilgange og perspektiver med til at øge ledelseskvaliteten. Til dagens møde vil Jakob fortælle om sine erfaringer og åbne op for debat om, hvad ledere i stat og kommuner kan lære af hinanden.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

29/1-2021

Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, forhenværende direktør, Danmarks Domstole

Hvad er god ledelse af de danske regioner?

Til dagens møde får vi besøg af den administrerende direktør for Danske Regioner til en snak om ledelse på øverste niveau. Adam Wolf vil fortælle om, hvilke udfordringer han står med som direktør for regionerne og hvordan han håndterer disse. Centalisering/decentralisering, standardisering, budgetlov og meget andet sætter rammerne for regionernes ageren. Hvordan skaber man et velfungerende sundhedsvæsen inden for disse rammer?

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for offentlig ledelse. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den politiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser