Offentlig ledelse

I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

 

Mødeleder

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

-

Program

25/5-2020

Netværkets døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styrke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:00

Steen Hildebrandt, professor, organisations- og ledelsesteori, formand, 2030-panelet

Bæredygtig ledelse

Hvordan påvirker FN’s verdensmål staten, regioner, kommuner og private virksomheder nu og i fremtiden? Til dagens møde vil Steen Hildebrandt, som har bidraget med mere end 400 bøger om ledelse, organisation og samfundsforhold, sætte fokus på bæredygtig ledelse. Hvilke krav vil vi møde, og hvad betyder dette for politikere, ledelse og ledere i den offentlige sektor i Danmark?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:30

Christine Brochdorf, Kommunaldirektør, Egedal Kommune

Hvordan banes vejen for tværgående samarbejde?

Mange af velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses i et samspil, som inddrager borgerne samt forskellige fag, organisationer og sektorer. Tværgående samarbejder bryder imidlertid grænser og synliggør spændingsfelter. Det kræver en aktiv og nærværende ledelse at få tværgående samarbejde sat på sporet og netop dette vil Christine Brochdorf sætte fokus på ved dagens møde.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 9:00

1/9-2020

Agnete Gersing, kommitteret, Finansministeriet, (pr. 1. juni 2020 direktør for Gentofte og Herlev Hospital), fhv. departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet, fhv. direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Hvordan organiserer man sin topledelse?

Når jeg ansvaret for noget, så skal det være godt”, sagde Agnete Gersing, da hun i 2015 tiltrådte som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Efter et år i stolen, skar hun igennem som leder med en stor omrokering i og omkring ministeriet. Gamle styrelser blev lukket, nye blev etableret og ca. 30 stillinger blev flyttet til departementet. Agnete ønskede at gøre departementet stærkere og mere effektivt i forhold til ministerbetjening og politikudvikling.

Agnete har gennem sin lange karriere, i blandt andet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Uddannelses- og forskningsministeriet, haft stort fokus på at løfte ledelsesfunktionen. I dag er hun kommitteret i Finansministeriets departement, hvor hun blandt andet løser udviklingsopgaver i relation til organisation, ledelse og kompetencer. 1. juni 2020 kommer nye udfordringer, når hun tiltræder som direktør for Gentofte og Herlev Hospital. På dagens møde vil vi spørge Agnete, hvordan man bedst organiserer sin topledelse og sikrer kvalitet i udøvelsen af ledelse.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

20/10-2020

Altinget og Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries. Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling. Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i: Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, kl. 9:30

12/11-2020

Jakob Krogh, direktør, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, tidligere afdelingschef, Sundheds- og Ældreministeriet

Vi skal blande mere ledelsesmæssigt blod mellem stat og kommune

Ifølge Jakob Krogh, direktør i Københavns Kommune, er forskellene mellem ledelse i et departement og en driftstung, kommunal organisation mærkbare og lærerige. For udvikling af ledelse i den offentlige sektor ligger der derfor et stort potentiale i at prøve kræfter med at skifte arbejdsplads mellem stat og kommune. For den enkelte leder og hans eller hendes udvikling er det en fordel, men også for udviklingen af den offentlige sektor, er denne krydsbefrugtning af tilgange og perspektiver med til at øge ledelseskvaliteten. Til dagens møde vil Jakob fortælle om sine erfaringer og åbne op for debat om, hvad ledere i stat og kommuner kan lære af hinanden.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

29/1-2021

Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, forhenværende direktør, Danmarks Domstole

Hvad er god ledelse af de danske regioner?

Til dagens møde får vi besøg af den administrerende direktør for Danske Regioner til en snak om ledelse på øverste niveau. Adam Wolf vil fortælle om, hvilke udfordringer han står med som direktør for regionerne og hvordan han håndterer disse. Centalisering/decentralisering, standardisering, budgetlov og meget andet sætter rammerne for regionernes ageren. Hvordan skaber man et velfungerende sundhedsvæsen inden for disse rammer?

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for offentlig ledelse. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den politiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser