Netværk om offentlig ledelse


I Altingets netværk om offentlig ledelse retter vi fokus mod rammerne for dagens ledere på tværs af hele den offentlige sektor. Vi diskuterer muligheder og ledelsesudfordringer i lyset af aktuelle reformer og regeringsudspil. Med netværket skaber vi dialog og forbindelser gennem inddragelse af relevante oplægsholderes konstruktive perspektiver på styring og ledelse. Som medlem får du mulighed for at opbygge et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger. Netværket henvender sig til chefer og direktører fra både staten, regioner og kommuner.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne i et årsløb afholdes i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm, og i 2020 afholdes Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Øksenhalleni, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværksmøderne faciliteres af Bo Smith, chefforhandler i Styrelsen for Forskning og Innovation og fhv. departementschef.

Møderækken for 2019 ses nedenfor.

 

 

Presset på kommunernes økonomi

Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Der er et stadigt stigende behov for effektivisering og nytænkning i den offentlige sektor for at få skattekronerne til at række længst muligt. Flere samfundsudviklinger sætter kommunernes økonomi under pres, herunder særligt en voksende ældrebefolkning. Ifølge KL er etableringen af samarbejder et centralt redskab i kommunernes værktøjskasse for at skabe effektiv og sammenhængende service for borgere og virksomheder. Morten Mandøe, cheføkonom i Kommunernes Landsforening, vil med udgangspunkt i ”aftalen om den kommunale og regionale økonomi 2020” fortælle om, hvor han ser de største økonomiske udfordringer i de kommende år samt komme med sine bud på, hvordan de håndteres.

BLOX, Indgang D, Bryghusgade, 1473, København, 27. januar 2020 kl. 9.30-12.30

  

Altinget og Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  
 
Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.  
 
Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  
  
Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.  
  
På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30.

 

 

Netværkets døgnmøde på Bornholm 25. - 26. maj 2020 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styrke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet. 

 

Bæredygtig ledelse

Steen Hildebrandt, professor, organisations- og ledelsesteori, formand, 2030-panelet

Hvordan påvirker FN’s verdensmål staten, regioner, kommuner og private virksomheder nu og i fremtiden? Til dagens møde vil Steen Hildebrandt, som har bidraget med mere end 400 bøger om ledelse, organisation og samfundsforhold, sætte fokus på bæredygtig ledelse. Hvilke krav vil vi møde, og hvad betyder dette for politikere, ledelse og ledere i den offentlige sektor i Danmark? 

Grønbechs Hotel, Allinge, 25. maj 2020

 

Hvordan banes vejen for tværgående samarbejde? 

Christine Brochdorf, Kommunaldirektør, Egedal Kommune

Mange af velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses i et samspil, som inddrager borgerne samt forskellige fag, organisationer og sektorer. Tværgående samarbejder bryder imidlertid grænser og synliggør spændingsfelter. Det kræver en aktiv og nærværende ledelse at få tværgående samarbejde sat på sporet og netop dette vil Christine Brochdorf sætte fokus på ved dagens møde. 

Grønbechs Hotel, Allinge, 25. maj 2020

 

 

Hvordan sikres sammenhæng i sundhedsbehandling?

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

Til dagens møde vil Stephanie Lose tale om regionernes styring af sundhedsvæsnet, herunder hvordan man skaber bedre sammenhæng for patienter, der er i kontakt med både det regionale og kommunale sundhedsvæsen.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 1. september 2020 kl. 9.30-12.30

 

 

Vi skal blande mere ledelsesmæssigt blod mellem stat og kommune

Jakob Krogh, direktør, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, tidligere afdelingschef, Sundheds- og Ældreministeriet 

Ifølge Jakob Krogh, direktør i Københavns Kommune, er forskellene mellem ledelse i et departement og en driftstung, kommunal organisation mærkbare og lærerige. For udvikling af ledelse i den offentlige sektor ligger der derfor et stort potentiale i at prøve kræfter med at skifte arbejdsplads mellem stat og kommune. For den enkelte leder og hans eller hendes udvikling er det en fordel, men også for udviklingen af den offentlige sektor, er denne krydsbefrugtning af tilgange og perspektiver med til at øge ledelseskvaliteten. Til dagens møde vil Jakob fortælle om sine erfaringer og åbne op for debat om, hvad ledere i stat og kommuner kan lære af hinanden.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 12. november 2020 kl. 9.30-12.30

 

 

(Med forbehold for ændringer)

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.