Netværk for offentlig-privat samarbejde


Altingets netværk for offentlig-privat samarbejde sætter fokus på muligheder, problemer og udfordringer, når det offentlige og private aktører indgår samarbejder. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante oplægsholdere og forsøger derigennem at optimere og diskutere fremtiden for offentlig-private samarbejder.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj 2019 til et særligt døgnmøde på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel, i Allinge på Bornholm. Transport fra København, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Rikke Haahr, Direct Sales & Contract Director hos Mediq Danmark. Rikke vil gennem sine erfaringer med OPS udpege relevante problemstillinger og moderere debatterne i netværket. 

Programmet for 2018/19 kan ses nedenfor.

 

Øget konkurrence for bedre service

Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Økonomi- og indenrigsminister

Regeringen har klart meldt ud, at de vil have flere offentlige opgaver i udbud og herigennem effektivisere den offentlige sektor. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil til dagens møde gå i debat med netværket om regeringsudspillet 'Konkurrenceudsættelse – den bedst mulige service for pengene', der skal styrke rammerne for konkurrenceudsættelsen ved blandt andet at sætte en række nye initiativer i gang. Ministeren vil desuden fremlægge sine visioner for, hvordan øget inddragelse af private parter kan være med til at give den bedst mulige velfærd til borgeren i fremtidens Danmark.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 29. november 2018 kl. 09.30-12.30

 

Gensidig afhængighed mellem det offentlige og private

Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv

Efter en lang politisk karriere med flere ministerposter har Brian Mikkelsen sat sig på en ny stol som administrerende direktør for Dansk Erhverv. Den tidligere erhvervsminister har nu fra begge sider af bordet talt for flere, ansvarlige samarbejder mellem det offentlige og det private til fordel for begge sektorer. Han vil til dagens møde dele sit indblik i de politiske barrierer, der udfordrer offentlig-private samarbejder sammen med sine bud på, hvordan erhvervslivet med kan spille en større rolle i løsningen af offentlige opgaver.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 24. januar 2019 kl. 09.30-12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, torsdag 28. marts 2019 9.30-16.30

 

Døgnmøde på Bornholm - Grønbechs Hotel, 15.-16. maj 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra onsdag til torsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige emner, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Program:

- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- 'Innovation og effektivisering i velfærdssektoren' - oplæg ved Martin Ågerup, Cepos
- Fælles frokost
- ’Offentlig værdi, samskabelse og platforme' - oplæg ved Jacob Torfing, Roskilde Universitet
- Workshop faciliteret af Rikke Haahr
- Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
- Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Innovation og effektivisering i velfærdssektoren

Martin Ågerup, direktør i Cepos

Indretningen af den danske velfærdsstat er ikke forenelig med iværksætteri og innovative kræfter. Det mener Martin Ågerup, direktør for CEPOS, som med udgangspunkt i sin bog ’Velfærd i det 21. århundrede’ giver sine bud på, hvordan samfundets ressourcer kan bruges langt mere effektivt, end det i dag er tilfældet. Til dagens møde diskuterer vi de største udfordringer, den danske velfærdsstat står overfor, samt om mere og større inddragelse af markedskræfterne og private leverandører kan blive en gevinst for samfundet.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 15. maj 2019 inkl. overnatning

 

Offentlig værdi, samskabelse og platforme

Jacob Torfing, professor, ph.d., Roskilde Universitet

Tværgående samarbejder mellem det offentlige og private i løsningen af offentlige opgaver kræver de rette platforme, der kan sikre såvel bedre koordination som innovation. Det mener Jacob Torfing, som til dagens møde vil dele sin visioner for, hvordan det offentlige ved at skabe en række fysiske og digitale platforme kan stille de bedste betingelser for samskabelse. Idéerne om platforme er særligt inspireret af den digitale verden, og Jacob Torfing vil til dagens møde dele eksempler på, hvorledes både fysiske mødesteder og digitale platforme har stillet muligheder for offentlig-private samarbejder.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 15. maj 2019 inkl. overnatning

 

Moderniseringen af den offentlige sektor

(Mødet er under endelig planlægning - Dato og oplægsholder(e) bekræftes snarest)

Børsbygningen, august 2019 kl. 09.30-12.30

 

(Med forbehold for ændringer)

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.