Netværk for offentlig-privat samarbejde


Altingets netværk for offentlig-privat samarbejde sætter fokus på muligheder, problemer og udfordringer, når det offentlige og private aktører indgår samarbejder. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante oplægsholdere og forsøger derigennem at optimere det offentlig-private samarbejde. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i midten af august måned 2018 til et særligt døgnmøde i andre omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport fra København, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Programmet for 2018 er under endelig udarbejdelse og kan ses nedenfor. Du kan se programmet for sidste sæson her.

Netværkets faste mødeleder er Rikke Haahr, der i dag arbejder som konsulent hos Mediq Danmark, men tidligere har været chef for offentlig-privat i KL.

 

Fremtidens rammer for kommunale indkøb

Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Fremtidens velfærdsteknologier stiller krav til bæredygtige indkøb og bedre samarbejder på tværs af kommunerne. KL’s nyligt præsenterede indkøbsstrategi tilsigter, at offentlige indkøb skal skabe bedre velfærd og baseres på fakta frem for mavefornemmelser. Morten Mandøe giver til dette møde netværket et indblik i strategien for 2017-2020 og de samarbejder, der skal sikre klogere indkøb til gavn for både leverandører, indkøbere og brugere.

Børsbygningen, onsdag 31. januar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Cases om innovative samarbejder

Rikke Bastholm, direktør og indehaver i INNOBA

Vi samler til dette møde netværksgruppen under mindre formelle rammer og drager på gruppens erfaringer med innovation gennem offentlig-private samarbejder fra begge sider af bordet. Rikke Bastholm vil hertil behandle en række cases og give eksempler på succesfulde samarbejder. Vi vil desuden diskutere, hvorledes man effektivt faciliterer og koordinerer disse samarbejder med henblik på innovative løsninger på velfærdsområdet på baggrund af et oplæg fra netværksmedlem Michael Alstrøm.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, KBH K, onsdag 21. marts 2018 kl. 14.30-17.30

 

Potentialer omsat til gevinster

Claus Juhl, direktør i Forskel ApS

Med sammenhængsreformen vil regeringen sikre bedre kvalitet for borgeren gennem tværsektorielle samarbejder for bedre velfærd. Claus Juhl vil som leder af regeringens tre nedsatte udfordringspaneler give sit bud på fremtidens udfordringer og muligheder ved flere og øgede samarbejder mellem det offentlige og det private.

Børsbygningen, onsdag 23. maj 2018 kl. 09.00-12.00

 

Netværkets døgnmøde - Grønbechs Hotel onsdag 15. august 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune
  • Fælles frokost
  • Walk and talk inkl. kaffepause
  • Indlæg ved Christian Lunding, SKI
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Udlicitering fra borgmesterkontoret

 

Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune

Med større og centraliserede indkøb på tværs af landets kommuner udfordres kommunernes visioner om samtidig vækst i lokalsamfundet. På årets døgnmøde vil Winni Grosbøll rette fokus mod, hvorledes der skabes balance mellem effektivisering og understøttelse af lokale initiativer. Hun vil desuden give netværket et indblik i Bornholms Regionskommunes erfaringer med udfordringer og dilemmaer i forhold til udlicitering af kommunale opgaver, og med afsæt i dette vil vi diskutere fremtidens udfordringer og muligheder på området.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 15. august 2018 inkl. overnatning

 

Udbudsstrategien bag de fælles offentlige aftaler

Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI

I det offentlige stræbes efter kloge indkøb, så alle kan få mere for skattekronerne. Professionalisering og effektivisering af udbud og indkøb skal være med til at sikre optimale rammer for dette. Udbudsdirektør Christian Lunding giver hertil et indblik i SKI’s udformning af kontrakter med henblik på bedre betingelser for leverandørerne og større besparelser for det offentlige.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 15. august 2018 inkl. overnatning

 

Tværsektorielle partnerskaber på velfærdsområdet

Carsten Greve, Professor, ph.d. på Copenhagen Business School

Med sammenhængsreformen skal et stigende antal opgaver på velfærdsområdet løses på tværs af den offentlige og private sektor. I partnerskaber arbejder aktører i den offentlige sektor forpligtende sammen med den private sektor – det kan være virksomheder, foreninger og ngo’er – gennem længere tid om at skabe fælles værdi og resultater. Alle involverede parter deler såvel risici som gevinster. Ledelsesopgaven står således også overfor nye struktur og en nødvendig inddragelse af nye perspektiver. Carsten Greve vil med udgangspunkt i sin netop udgivne bog om nye danske erfaringer med tværsektorielle partnerskaber indenfor forskellige sektorer indvie netværket i muligheder og udfordringer ved nye samarbejder.

Børsbygningen, torsdag 27. september 2018 kl. 09.00-12.00.

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.