Public Affairs-netværk


Public Affairs udøves i dag på en lang række platforme, men i centrum står stadig den rigtige fornemmelse for kontakt, menneskelige egenskaber og ikke mindst timing i samspil med myndigheder, virksomheder og organisationer. I Altingets netværk samler vi en række beslutningstagende aktører til fem årlige møder og udveksler erfaringer og sætter spot på metoder, cases og eksempler.

Netværkets faste mødeleder er kommunikationsrådgiver Lars L. Nielsen, som med mange års erfaring med dansk og international politik trækker på en dyb indsigt i politisk interessevaretagelse og strategisk kommunikation. Tidligere har han været kommunikationsdirektør i Finansrådet og Public Affairs-direktør i Primetime og er i dag selvstændig konsulent med bureauet NielsenNetwork.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling eller dele ud af egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i Altingets lokaler i København, mens et af møderne afholdes som et heldagsseminar på Grønbechs Hotel i folkemødebyen Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i forbindelse med døgnmødet er naturligvis inkluderet i medlemskabet. Vi samler desuden alle vores faglige netværk til en heldagskonference i Øksnehallen, hvor vi i 2020 sætter fokus på udfordringerne ved digital omstilling, grøn omstilling og velfærdsomstilling under overskriften ”Den Store Omstilling”. Her vil der være inspirerende oplæg fra internationale keynotes, debatter og spørgetimer med ministre, direktører og eksperter og arbejdende workshops, hvor netværk og faglig udvikling er i fokus.

Programmet for kommende møder ses nedenfor.

 

Politisk interessevaretagelse set fra ministerkontoret

Claus Hjort Frederiksen (V), fhv. forsvars-, beskæftigelses- og finansminister

Til dette møde stiller vi skarpt på politisk interessevaretagelse set fra ministerkontoret, når vi får besøg af en af landets mest erfarne politikere – Claus Hjort Frederiksen (V). Med næsten 15 års ministererfaring som både Beskæftigelses-, Finans- og Forsvarsminister er Claus Hjort Frederiksen en af de danske politikere med mest ministererfaring i nyere tid. Vi tager en diskussion om effektiv dialog med beslutningstagerne set fra ministerkontoret og spørger Claus Hjort, hvordan han har oplevet besøg fra interesseorganisationer og lobbyister. Vi bliver desuden klogere på, hvordan man politisk organisation skal gribe ministermøder an og ser nærmere på, hvordan man henvender sig til embedsmænd og politikere for størst mulig gennemslagskraft.

Ny Kongensgade 10, København, 31. oktober 2019, kl. 09.30-12.30

 

Hvordan sætter man den grønne dagsorden?

Lærke Flader, branchechef, Dansk Elbil Alliance

Klimaforandringerne er de seneste år for alvor kommet på dagsordenen på tværs af det politiske landskab. Lars Løkke Rasmussen slog i 2018 fast, at der i 2030 ikke skulle sælges flere benzin- og dieselbiler. Den nye regering har også gjort det til sin klare ambition, at det danske CO2 udslip skal reduceres med 70% i 2030. Overgangen fra benzin- og dieselbiler til el- og hybridbiler er et spørgsmål, der har præget debatten om reduktion af Danmarks CO2-udslip de seneste år. Dansk Elbil Alliance er et selvstændigt branchefællesskab under Dansk Energi, der arbejder for at fremme denne dagsorden. Vi får besøg af branchechef Lærke Flader, der vil fortælle, hvilke forhindringer der er på vejen for at opnå de ambitiøse politiske ambitioner. Hvordan udnyttede branchen det politiske fokus, til at fremme de politiske målsætninger? Hvordan arbejder alliancen for at samle alle interessenter? Flere kritiske røster stiller dog spørgsmålstegn ved effekten ved omstillingen fra benzin og diesel, til el og hybrid. Hvordan arbejder man for at aflive myter og hvor ser man hen, for at få viden og erfaringer, der kan påvirke den politiske beslutningsproces? Vi stiller skarpt på et af de store klimaspørgsmål og spørger branchens cheflobbyist, om det er realistisk, at vi når målene inden 2030.

Ny Kongensgade 10, København, tirsdag 10. december 2019, kl. 14:00-17:00

 

Falck og Bios-skandalen - hvordan genvinder man tilliden?

Kasper Bach Habersaat, Vice President, Group Communications & Public Affairs

Falck har de seneste år befundet sig i et stormvejr som følge af Bios-sagen, hvor organisationen benyttede stærkt tvivlsomme metoder til at undergrave den hollandske ambulance Bios, da de forsøgte at komme ind på det danske marked. Sagen fik stor mediebevågenhed og kostede flere ledende medarbejdere i Falck deres arbejde, lige som virksomheden i juni 2019 indgik et forlig, der kostede organisationen 152 mio. kr. Men sagen har ikke blot kostet Falck medarbejdere og millioner, den traditionsrige danske virksomheds tillid blandt både samarbejdspartnere, medarbejdere og den almene befolkning har lidt et alvorligt knæk. Hvordan genopretter man tilliden i en organisation i lyset af skandalen? Vi spørger Kasper Bach Habersaat, der har ansvaret for koncernens kommunikation og public affairs, hvordan sagen har præget Falck og hvilke strategiske ændringer sagen har medført. Til dette møde, på årsdagen for konkurrencestyrelsens afgørelse, stiller vi skarpt på en af de største skandaler i de seneste år og bliver klogere på, hvordan man styrer en stor international virksomhed gennem en troværdighedskrise.

Ny Kongensgade 10, København, onsdag 29. januar 2020, kl. 09:30-12:30

 

Arena Summit 2020 - Morgendagens Ledere

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, torsdag 26. marts 2020, kl. 09:30-17:00

 

Årets Public Affairs døgnmøde - Grønbechs Hotel - onsdag 27. maj 2020

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg - "Hvordan sejrer du på Borgen?" v. Søren Toft, Toft Kommunikation
Fælles frokost
Indlæg ved oplægsholder - "Erfaringer med at starte op i en ny organisation" v. Jesper Kronborg, Dansk Erhverv
Workshop, debat og walk & talk i Allinge
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Hvordan sejrer du på Borgen?

Søren Toft, direktør og stifter, Toft Kommunikation

Det kan være udfordrende at finde vej til politisk indflydelse på Christiansborg. Med udgangspunkt i analysen "Hvordan sejrer du på Borgen?", der er baseret på interviews med 40 folketingsmedlemmer, guider Søren Toft os gennem den politiske jungle og giver råd til at præge den politiske beslutningsproces. Søren Toft har mere end 20 års erfaring med politisk interessevaretagelse fra bl.a. Venstre, EU, CBS og Rambøll. 

Grønbechs Hotel, Bornholm, onsdag 27. maj 2020

 

Erfaringer med at starte op i en ny organisation

Jesper Kronborg, branchedirektør, Dansk Erhverv

Når man starter op i en ny organisation, kræver det politisk snilde at opbygge de rette relationer til interessenter, samarbejdspartnere og politikere. Efter en årrække i Københavns Lufthavn har Jesper Kronborg fået ansvar for Specialforeningen for Logistik og Distribution (SLD) i Dansk Erhverv. Vi spørger hvilke udfordringer der følger med det nye ansvar som branchedirektør. Og hvordan man kommer godt fra land som lobbyist for en stor branche med mange interessenter og politisk bevågenhed.

Grønbechs Hotel, Bornholm, onsdag 27. maj 2020

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver flere end 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer en gratis netavis, månedlige magasinudgivelser, samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.