Netværk om Regional vækst og Udvikling


I de seneste år, har skiftende regeringer styrket indsatsen for at skabe vækst i hele landet. Udflytning af offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Gentænkning af erhvervsfremmesystemet. Nye digitale muligheder for udvikling, vidensdeling og iværksætteri. Disse er blot nogle af de faktorer, hvad end de er politiske, ideologiske eller digitale, der har indflydelse på den fortsatte udvikling og vækst, som politikerne på både lokalt, nationalt og internationalt niveau forsøger at drive frem.

I Altingets netværk om Regional Vækst og Udvikling sætter vi fokus på, hvordan vi skaber stabil vækst, arbejdspladser og grobund for iværksættere, entreprenører og SMV’er. Hvordan kan styrket samarbejde mellem kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder være med til at løfte den regionale udvikling? Og hvordan kan dette arbejde være med til at knytte landsdele og regioner tættere sammen? Vi inviterer en række markante profiler, der står forrest i indsatsen for at styrke den regionale vækst og udvikling i hele landet.

Netværket er et professionelt fagpolitisk netværk for danske virksomheder, offentlige aktører og branche- og interesseorganisationer. Netværket er et fortroligt forum, hvor medlemmerne debatterer og lader sig inspirere af ligesindede aktører samt eksterne oplægsholdere.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den vækstpolitiske dagsorden de sidste 30 år i bl.a. Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest i Dansk Industri.

  

Regionalt samarbejde, der skaber vækst på tværs af by og land

Heino Knudsen (S), Regionsrådsformand, Region Sjælland, fmd., Greater Copenhagen

Til dette møde inviterer vi Heino Knudsen (S), der er formand for sammenslutningen Greater Copenhagen og Regionsrådsformand i Region Sjælland. Heino var desuden formand i det nu nedlagte Vækstforum Sjælland. Vi spørger den erfarne politiker, hvordan vi skaber stabil vækst, arbejdspladser og grobund for entreprenører og SMV’er i hele Danmark. Hvilken betydning har væksten i hovedstadsregionen for den danske økonomi? Og kan en voksende hovedstadsregion være en hindring for vækst i andre egne af landet? Hvordan kan styrket samarbejde mellem kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder være med til at løfte den regionale udvikling? Og hvordan kan dette arbejde være med til at knytte landsdele og regioner tættere sammen? Vi tager en god diskussion om vækst, jobskabelse og innovation i hele landet.

Ny Kongensgade 10, København, onsdag 26. februar 2020, kl. 09:30-12:30

 

Arena Summit 2020

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, torsdag 26. marts 2020

 

Den midtjyske vækstmotor - succeshistorien fra Ikast-Brande

Carsten Kissmeyer (V), MF og fhv. Borgmester i Ikast-Brande

Dansk Industri udpeger hvert år Danmarks Bedste Erhvervskommune. Prisen blev i 2019 uddelt på baggrund af en rundspørge blandt 7.332 virksomheder, der samlet repræsenterer 370.000 arbejdspladser inden for bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service. Virksomhederne har igen i år peget på Ikast-Brande som Danmarks Bedste Erhvervskommune. En ære som er tilfaldet kommunen ved 9 af de seneste 10 kåringer - i 2012 måtte kommunen 'nøjes' med en 2. plads, da Herning løb med sejren. En af de bærende kræfter i denne udvikling er kommunens forhenværende borgmester Carsten Kissmeyer (V), der gennem 15 år bar borgmesterkæden i Ikast-Brande (2002-2017). Vi spørger den forhenværende borgmester, hvad der har været med til at skabe det særdeles stærke erhvervsklima i kommunen og bliver klogere på, hvordan andre kommuner kan lade sig inspirere af succesen i det midtjyske. Vi spørger desuden, hvilke erfaringer Claus Kissmeyer har taget med sig til Christiansborg.

Ny Kongensgade 10, København, torsdag 4. juni 2020 kl.09:30-12:30

 

Årets døgnmøde om Regional vækst og udvikling - mandag 7. september 2020

Til årets døgnmøde sætter vi fokus på, hvordan man skaber de bedste betingelser for SMV'er og iværksættere. Hvordan skaber man miljøer, der gennem samarbejde, vejledning og inspirerende arbejdsfællesskaber kan skabe grobunde for nystartede virksomheder. Vi ser også nærmere på, hvordan man kan bruge FNs 17 Verdensmål som vækstmotor i kommunale erhvervsfællesskaber, på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder. Hvordan finder man frem til hvilke Verdensmål, der kan sætte kursen for fremtidig vækst og udvikling? Og hvordan omsætter man de gode intentioner til vækst og arbejdspladser?

 

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg - Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms Regionskommune
Fælles frokost
Indlæg ved oplægsholder - Oplægsholder endnu ikke bekræftet
Workshop, debat og walk & talk i Allinge
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Vækst, jobskabelse og sundt erhvervsliv på Bornholm

Winni Grosbøll (S), Borgmester, Bornholms Regionskommune

Væksten på Bornholm er fordoblet siden finanskrisen i 2008. Fraflytningen fra øen er bremset og flere ressourcestærke indbyggere flytter i stigende grad til solskinsøen. Turisme er af naturlige årsager fortsat et af hovederhvervene på den naturskønne ø, men også øens kulinariske eventyr, hvor flere stærke fødevarebrands, anerkendte restauranter og hoteller og en række andre virksomheder har haft succes med at brande Bornholm som et mad-mekka. I 2019 fik Bornholm desuden en flot 2. plads som Europas næst-dejligste ferieø foran flere store feriedestinationer som bl.a. Kreta og Mykonos. Samtidig er havnen i Rønne for nylig blevet udbygget, så øen kan tage imod flere krydstogtsturister i de kommende år. Men hvordan arbejder kommunen for at bygge videre på fremgangen og skabe grobund for vækst, jobskabelse og et sundt erhvervsliv på Bornholm? Vi spørger øens populære borgmester Winni Grosbøll, hvordan kommunen strategisk arbejder for at styrke øens erhvervsliv og hvilke planer der er for fremtiden på solskinsøen.

Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 7. september 2020

 

Dansk Industris analyse - Hvad efterspørger erhvervslivet? 

Kent Damsgaard, direktør, Dansk Industri

Dansk Industri kæmper for at styrke vilkårene for danske arbejdsgivere, industri og erhvervsliv i hele landet. Gennem politisk interessevaretagelse, rådgivning og vejledning arbejder interesseorganisationen for at sikre fremtidens erhvervsliv i en global økonomi med stigende international konkurrence i mange forskellige sektorer. Vi inviterer direktør Kent Damsgaard, der bl.a. har ansvar for DIs regionale afdelinger, med til det første møde i netværket og spørger, hvordan vi skaber stabil vækst, arbejdspladser og bedre vilkår for entreprenører og SMV’er i hele Danmark. Hvilke forhåbninger har DI til den nye regerings erhvervs- og vækstpolitik? Og hvordan kan styrket samarbejde mellem kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder være med til at løfte den regionale udvikling? Vi spørger desuden ind til forventningerne til det nye erhvervsfremmesystem, hvor den nye erhvervsfremmebestyrelse i løbet af 2019 skal formulere en overordnet strategi, der skal gælde fra 2020. Vi spørger Kent Damsgaard, hvilke forhåbninger Dansk Industri har til det nye system.

Ny Kongensgade 10, København, fredag 30. oktober 2020 kl. 09:30-12:30

 

Programmet opdateres løbende

 

 

(Med forbehold for ændringer)

 

Om Altinget 
Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.