Seniorer på arbejdspladsen


Til næste år stiger pensionsalderen med et halvt år og de yngre generationer, der endnu ikke er trådt ud på arbejdsmarkedet, kan se frem til en langt senere tilbagetrækning fra arbejdslivet end tidligere. Samtidig efterspørger de danske virksomheder erfaring og kvalificeret arbejdskraft, hvilket gør fastholdelse, efteruddannelse og arbejdsvilkår for den fortsat aldrende arbejdsstyrke til et aktuelt tema for både politikere, arbejdsgivere og fagligbevægelsen.

Det er dog ikke kun de ældre arbejdstagere, der efterspørger fleksible arbejdsvilkår og forskellige livsfaser, kræver forskellige løsninger. Samtidig er ingen gruppe af arbejdstagere homogen. Men hvem sidder egentlig med ansvaret for at tilpasse arbejdsmarkedet til de mange individuelle behov? Hvordan forlænger man arbejdslivet til man bliver 75? Hvilke muligheder og udfordringer følger med for virksomhederne, når flere ældre forlænger arbejdslivet? Hvad er arbejdsgivernes rolle i og ansvar for at sikre et godt seniorarbejdsliv? Og hvad er politikernes? Det er nogle af de spørgsmål Altingets fagnetværk om seniorer på arbejdspladsen sætter fokus på. Vi inddrager cases og erfaringer fra deltagerne og sætter rammerne for gensidig sparring og erfaringsudveksling.

Netværkets faste mødeleder er journalist, podcastredaktør og foredragsholder Peter Brüchmann. Peter Brüchmann er forfatter til bogen "Generation+, High Performance hele livet", der netop sætter fokus på fremtidens arbejdsmarked og præstation i et samfund, hvor pensionsalderen forventes at stige til +75 år i år 2100.

Programmet for 2018/2019 er nu næsten på plads og kan læses nedenfor. 

  

Debat: Faglige Seniorer & Dansk Erhverv - Sådan fastholder vi seniorer på arbejdsmarkedet

  

Palle Smed, direktør, Faglige Seniorer og Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef, Dansk Erhverv

"Det er vigtigt, at seniorerne føler sig værdsatte, og at vilkårerne for arbejde er tilstrækkeligt attraktive. Kun på den måde kan politikerne fastholde seniorerne længere tid på arbejdsmarkedet". Sådan skrev den nye direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed, i juni 2018 i et debatindlæg på Altinget. Faglige Seniorer er fagbevægelsens fælles organisation for forbundenes seniorklubber med flere end 230.000 medlemmer fordelt på 475 seniorklubber over hele landet. Dansk Erhverv er en af Danmarks vigtigste og mest indflydelsesrige arbejdsgiverorganisationer, der rådgiver og lobbyer for små og store virksomheder med henblik på at øge deres internationale konkurrenceevne. Men hvordan ser DE på udfordringerne med den aldrende arbejdsstyrke og hvilke råd giver de virksomheder, der kæmper med fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet? Ved dette møde sætter vi Palle Smed og Peter Halkjær i stævne for at blive klogere på udfordringer og løsninger for fremtidens seniorer på arbejdsmarkedet.

Børsbygningen, 11. januar 2019 kl. 09:30-12:30

 

Årets store topmøde - Arena 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - hele dagen

 

Altingets årlige døgnmøde – Grønbechs Hotel tirsdag 14. maj 2019
Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg fra oplægsholder - endnu ikke bekræftet
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved oplægsholder - endnu ikke bekræftet
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Seniortænketankens anbefalinger - hvad nu?

Oplægsholder endnu ikke bekræftet

I efteråret 2018 påbegyndte regeringens seniortænketank deres arbejde, der i foråret 2019 skal udmøntes i en række konkrete anbefalinger på området. Vi stiller fokus på anbefalingerne og inviterer en af hovedaktørerne i tænketanken med til årets døgnmøde, hvor netværkets medlemmer for mulighed for at diskutere de anbefalinger, tænketanken er kommet frem til.

Grønbechs Hotel, Allinge tirsdag 14. maj 2019 inkl. overnatning

 

Ledelsesfilosofi og skrøbelig robusthed

Ole Fogh Kirkeby, foredragsholder, forfatter og professor emeritus på CBS

Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet er en vigtig opgave for samfundet generelt, men det daglige ansvar hviler i høj grad på ledernes skuldre. Ved dagens møde stiller vi skarpt på ledelsesfilosofi i selskab med foredragsholder og professor emeritus ved Copenhagen Business School Ole Fogh Kirkeby. Han efterlyser flere ledere, der er skrøbeligt robuste, hvilket efter hans mening skaber glade og produktive medarbejdere. Dette gælder også i ledelsen af ældre medarbejdere, hvor det til tider kan være omtåleligt at diskutere nedsat arbejdstid eller anden fleksibilitet i ansættelsesforhold. Ole Fogh Kirkeby har skrevet adskillige bøger om ledelse og giver ved dagens møde sit syn på, hvordan fremtidens succesfulde ledere kan tage hensyn til medarbejdere i mange forskellige livsfaser.

Grønbechs Hotel, Allinge tirsdag 14. maj 2019 inkl. overnatning

 

Best practise - gode erfaringer og konkrete initiativer

Oplægsholder endnu ikke bekræftet

Til dette møde i netværket inviterer vi en virksomhed, der er lykkedes med fastholdelse af seniorer og individualisering af arbejdsvilkår for deres medarbejdere. Vi diskuterer konkrete initiativer og erfaringer og ser nærmere på, hvordan erfaringerne kan inspirere andre virksomheder og organisationer. 

Børsbygningen, København, mandag 2. september 2019 kl. 09:30-12:30

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.