Socialpolitisk netværk


Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger sig med en række emner på den socialpolitiske dagsorden. Vi stiller blandt andet skarpt på tværfagligt samarbejde i kommunerne, forskellige tilgange til socialt arbejde for udsatte borgere og økonomi vs. etik på socialområdet. I netværket samles aktører fra det offentlige og det private, og det er din mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet for 2019 er nu stort set på plads og kan ses nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj 2019 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Nana Askov. Hun har tidligere været redaktionschef på UgebrevetA4 og Avisen.dk og stiftede i 2016 N-ORD Kommunikation, hvor hun rådgiver i kreativ digital kommunikation, indhold og branding.  

"Vi lever i en netværkskultur. Forbindelser knyttes og debat og viden udveksles på digitale platforme såvel som i den virkelige verden. Fremmødet og den personlige relation har aldrig været vigtigere end netop nu, både for os som fagpersoner og for den demokratiske debat. Jeg ser det som mediernes fineste opgave at moderere og skabe rammerne for disse møder både i den digitale og virkelige verden." 

 

Ny vicedirektør i Socialstyrelsen

Anya Manghezi, vicedirektør, Socialstyrelsen

Til dette møde inviterer vi den nye vicedirektør i Socialstyrelsen, Anya Manghezi, til at gæste netværket til en snak om planlagte initiativer i styrelsen. Anya fortæller bl.a. om arbejdsgangen med implementering af nye initiativer fra vidensbaseret tilgang til implementering. Derudover vil hun fortælle om den psykiatrihandlingsplan, der blev indgået sidste år, hvor der blev afsat 100 millioner til bl.a. øget indsats for unge med psykiske lidelser. Anya har desuden en baggrund som vicedirektør i Regions Hovedstadens samlede sociale indsats Den Sociale Virksomhed. Vi spørger, hvordan hun har taget sine erfaringer fra 'virkeligheden' med ind i Socialstyrelsen.

Børsbygningen, mandag 4. februar 2019, kl. 09:30 - 12:30

 

Arena Summit 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - kl. 09:00-16:30

 

Altingets årlige socialdøgn - Grønbechs Hotel mandag 20. maj 2019
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde - Socialpsykiatrien i Københavns Kommune
Fælles frokost
Eftermiddagsmøde - indlægsholder endnu ikke bekræftet
Walk n' talk rundt i Allinge
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem.

 

Frikommuneforsøget - resultater og erfaringer på socialområdet

Ulf Hjelmar, Projektchef og ph.d., VIVE

Frikommuneprojektet blev sat i søen i 2012, som en ny og innovativ måde at skabe evidensbaseret lovgivning på baggrund af konkrete erfaringer i de deltagende kommuner. I første runde af forsøget (2012-2015) var en af udfordringerne ved projektet dog, at der blev igangsat for mange forsøg, hvilket gjorde det svært at efterevaluere og lære af de konkrete erfaringer ved de enkelte forsøg. Anden runde (2016-2020) har været mere fokuseret med færre forsøg og konkrete temaer, der sætter rammerne for forsøgene. De deltagende kommuner er gået sammen i klynger og mange projekter er i fuld gang ude i kommunerne. Ulf Hjelmar er projektchef i VIVE og forsker i offentlig forvaltning med fokus på velfærdsinnovation og styring. Han har fulgt projektet nøje siden starten og beskriver de første resultater af frikommuneforsøgene som lovende. Vi bliver meget klogere på frikommuneforsøget og hvordan det kan tænkes at forandre og innovere lovgivningsprocessen på det kommunale velfærdsområde.

Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 20. maj 2019

 

Workshop i kommunikation

Nana Askov, N-ORD Kommunikation

Arbejdet med socialt udsatte kan ofte være svært at skabe opmærksomhed omkring. Hvordan får man offentlige myndigheder som kommuner og regioner i tale? Hvordan bruger man sociale medier målrettet og med omtanke? Hvordan tiltrækker og motiverer man frivillige medarbejdere? Og hvordan skaber man generelt synlighed omkring den sociale indsats? På årets døgnmøde sætter vi fokus på intern og ekstern kommunikation på socialområdet med en workshop ledet af Nana Askov.

Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 20. maj 2019

 

Ny grundfortælling for socialpsykiatrien i København

Oplægsholder endnu ikke bekræftet

Socialforvaltningen i Københavns Kommune præsenterede i efteråret 2017 en ny grundfortælling om socialpsykiatrien i København. Den nye grundfortælling skal være med til at sætte retningen for området og medarbejderne på det socialpsykiatriske område skal møde borgerne med den samme forståelse af begreberne recovery og rehabilitering. Vi har inviteret repræsentanter fra Socialforvaltningen til Bornholm, for at gøre os klogere på, hvordan denne nye grundfortælling har påvirket deres arbejde med det socialpsykiatriske område.

Grønbechs Hotel mandag 20. maj 2019

 

Ny formand for KL's Socialudvalg

Joy Mogensen, Borgmester Roskilde (S) og formand for KL's Socialudvalg

Udsatte borgere har ofte kontakt med flere forskellige offentlige myndigheder. Men det er ikke altid, at de forskellige aktører har held med at koordinere deres indsats. Hvordan forbedrer vi samarbejdet på tværs af aktører inden for den offentlige sektor og nedbryder silotænkningen? Og hvad er Joy Mogensens mærkesager som formand for KL’s socialudvalg? Vi sætter Joy Mogensen i den varme stol og spørger desuden, om det er kommunerne, regionerne, sundhedsvæsenet eller finansministeriet, der sidder med det endelige ansvar for socialområdet.

Altinget, Ny Kongensgade, torsdag 27. august 2019 kl. 09:30 - 12:30 - dato ikke endeligt bekræftet

 

Yderligere information om møderækken følger snarest 

 

 

Med forbehold for ændringer.