Socialpolitisk netværk


Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger sig med en række emner på den socialpolitiske dagsorden. Vi stiller blandt andet skarpt på tværfagligt samarbejde i kommunerne, forskellige tilgange til socialt arbejde for udsatte borgere og økonomi vs. etik på socialområdet. I netværket samles aktører fra det offentlige og det private, og det er din mulighed for at møde nøgleaktører fra feltet og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet for 2019 er nu stort set på plads og kan ses nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, inviteres der i én gang årligt til et særligt netværks-topmøde på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

 

 

 

Ny formand for KL's Socialudvalg

Joy Mogensen, Borgmester Roskilde (S) og formand for KL's Socialudvalg

Udsatte borgere har ofte kontakt med flere forskellige offentlige myndigheder. Men det er ikke altid, at de forskellige aktører har held med at koordinere deres indsats. Hvordan forbedrer vi samarbejdet på tværs af aktører inden for den offentlige sektor og nedbryder silotænkningen? Og hvad er Joy Mogensens mærkesager som formand for KL’s socialudvalg? Vi sætter Joy Mogensen i den varme stol og spørger desuden, om det er kommunerne, regionerne, sundhedsvæsenet eller finansministeriet, der sidder med det endelige ansvar for socialområdet.

Altinget, Ny Kongensgade, tirsdag 27. august 2019 kl. 09:30 - 12:30 - dato ikke endeligt bekræftet

 

Erfaringer med udsatte boligområder


Michael Ziegler, borgmester, Høje Taastrup Kommune

Byrådet i Høje Taastrup Kommune vedtog i 2016 et program, der skulle sætte et nyt fokus på udsatte boligområder med fem særlige indsatsområder, som skal løfte de udsatte boligområder i kommunen. Projektet er blevet til som et samarbejde mellem kommunen og de boligorganisationer, som administrerer de udsatte boligområder. Vi skal nu, tre år efter, høre fra borgmesteren selv, hvordan det er gået. Hvilke fælles løsninger for de udsatte boligområder er der fundet frem til, hvordan kræfterne blevet forenet i et strategisk og praktisk samarbejde, og hvilke erfaringer tager kommunen med herfra?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 30. oktober 2019 kl. 09.30 - 12.30


Uddannelse som led i en helhedsorienteret indsats

Frans Ørsted, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Vi taler meget om den tidlige sociale indsats, og i den forbindelse er uddannelsesaspektet interessant at vurdere som et forebyggende element. Frans Ørsted, der blandt andet har forsket i trivsel, læringsmiljøer, relationskompetencer og inklusion, vil på dagens møde fortælle om, hvordan uddannelse først og fremmest kan være et led i en helhedsorienteret, tidlig indsats, men også hvordan uddannelserne, særligt folkeskolen, bør tilrettelægges for, at det kan lykkes. Frans vil også dele erfaringer fra en tur til USA, hvor han har set på nye indsatser i stærkt belastede områder i Chicago og New York. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 10. december 2019 kl. 09.30 - 12.30

Anbringelser - færre eller flere? 

 

Frank Cloyd Ebsen, docent, Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, 

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af anbragte børn faldet de seneste år. Anbringelser har også været et emne, der er blevet diskuteret af særligt S og SF under valgkampen, hvor der herskede uenighed om, hvorvidt flere anbringelser er løsningen for udsatte børn og unge. Frank Cloyd Ebsen, der dagligt leder forskningsprogrammerne med udsatte børn og unge på Metropol, og som har haft en aktiv stemme i debatten om anbringelser i flere sammenhænge, vil på dagens møde bringe sit perspektiv på spørgsmålet. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 25. februar 2020 kl. 09.30 - 12.30

Yderligere information om møderækken følger snarest