Sundhedspolitisk netværk 2018


Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet for 2018 er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du se det foreløbige program. Programmet vil løbende blive opdateret. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i henholdsvis Børsbygningen og Den Sorte Diamant med tilhørende morgenmad, inviteres der i september måned til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.


Se hele  programmet for 2017 her.

   

Patienterstatningen – en medspiller i sundhedsvæsenet

Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen

Patienterstatningen behandler årligt ca. 11.000 anmeldelser fra patienter, der anmelder, at de har fået en behandlingsskade eller en lægemiddelskade. Lidt under 1/3 af sagerne bliver anerkendt og Patienterstatningen anviser ca. 800 mio. kr. i erstatning hvert år. Hvad kan man egentlig få erstatning for? Og kan afgørelserne styrke patientsikkerheden? Det er nogle af de spørgsmål, direktør Karen-Inger Bast kaster lys over på netværkets første møde.

Børsbygningen, mandag 12. marts kl. 09.00-12.00

 

Kunstig intelligens i forskning og diagnostik

Ivan Brandslund, professor, overlæge, dr.med., Syddansk Universitet

Overlæge, dr.med. og professor ved Syddansk Universitet, Ivan Brandslund, vil ved dagens eftermiddagsmøde give os et indblik i brugen af datamining og kunstig intelligens i diagnostik og sundhedsforskning herunder, hvilke muligheder det giver lægerne i deres arbejde.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 1471 København, torsdag 12. april kl. 15.00-18.00

 

Besøg fra ministeriet

Jakob Krogh, afdelingschef, afdelingen for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Til dette møde i netværket har vi inviteret Afdelingschef for Sundheds- og Ældreministeriets afdeling for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen, Jakob Krogh, til at komme og give en status på afdelingens arbejde med at skabe sammenhæng og nærvær indenfor sundheds- og ældreområdet, samt vigtigheden af den kommunale indsats på området.

Børsbygningen, 1. juni kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige sundhedsdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 11. september
Netværkets årlige topmøde afvikles på Bornholm tirsdag 11. september. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste sundhedsaktører om værdibaseret styring, der i disse år præger den sundhedspolitiske dagsorden. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Bornholms Hospital
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonomi- og politik, COHERE, SDU
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Niels Reichstein Larsen og Jonas Egebart, hhv. direktør og vicedirektør, Bornholms Hospital
  • Transport til Allinge og indlogering på Grønbechs Hotel
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Vilhelm og Øltinget
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Bornholms Hospital og Grønbechs Hotel, Bornholm tirsdag 11. september inkl. overnatning

Styring 2.0?

 

Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonomi- og politik, COHERE, SDU

I årevis har man talt om, at sundhedsvæsenet i stadig større omfang skal afregnes på anden vis end at være aktivitetsbaseret. Hvor langt er sektoren i den proces? Og hvor er udfordringerne for, at man i højere grad kan afregne sundhedsvæsenet efter den gavn, patienterne har af behandlingen frem for blot, hvor mange patienter de behandler? Professor Kjeld Møller Pedersen giver sit bud på fremtidsperspektiverne i værdibaseret styring.

Bornholms Hospital, Rønne, Bornholm, tirsdag 11. september inkl. overnatning


Borgeren i centrum

Niels Reichstein Larsen, direktør, Bornholms Hospital

Bornholms Hospital igangsatte i 2016 et forsøg med værdibaseret styring. Direktør Niels Reichstein Larsen tager imod netværksgruppen og fortæller om projektet, der afsluttes i 2018. Hvad er erfaringerne? Og har projektet givet anledning til nye tiltag og arbejdsgange?

Bornholms Hospital, Rønne, Bornholm, tirsdag 11. september inkl. overnatning

  

Personlig medicin og Nationalt Genom Center

Gert Sørensen, direktør, Nationalt Genom Center

Regeringen og Danske Regioner har med "National Strategi for Personlig Medicin 2017 – 2020" søsat en udvikling af det danske sundhedsvæsen, der er målrettet en forbedret behandling af patienterne. ”Personlig medicin” skal understøtte, at forebyggelse og behandling i højere grad tilpasses den enkelte patient. Nationalt Genom Center spiller en væsentlig rolle i disse ambitioner, da potentialet ved Personlig Medicin kun kan indfries med en optimal dataunderstøttelse. Direktør for Nationalt Genom Center, Gert Sørensen, gør status på arbejdet med at opbygge centeret knap to år efter vedtagelsen af den nationale strategi.

Børsbygningen, onsdag 21. november kl. 09.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer