Transportpolitisk netværk


Altingets transportpolitiske netværk er en mulighed for at møde en bred vifte af nøgleaktører i den danske transportpolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i Børsbygningen i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover afholder Altinget & Mandag Morgen det årlige Arena Summit, som er et heldagsarrangement, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværkets faste mødeleder er fhv. transportminister og nu Public Affairs direktør i Primetime, Lars Barfoed.

Se programmet for møderækken 2019/2020 nedenfor.

  

Kampen om en fast forbindelse over Kattegat

Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland og formand for Kattegatkomitéen

I marts fik Kattegatkomitéen en ny formand efter 10 år med Jens Kampmann på formandsposten. Anders Kühnau (S) får således ansvaret for at videreføre den tidligere formands arbejde, som resulterede i, at der på finansloven 2019 blev afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse. Men hvad er fremtidsperspektivet på at få en transporttid på 1 time mellem Aarhus og København? Og hvilke milepæle vil den nye formand kæmpe for?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag 23. oktober 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

Et nyt år – og en ny regering

Benny Engelbrecht (S), Transportminister

Ved årets første møde har vi inviteret den nye minister for transportområdet forbi til en debat om den nye regerings strategi for transportsektoren. Kan vi forvente større infrastrukturprojekter eller reformer? Og hvilken rolle vil transportsektoren spille ift. regeringens ambition om reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030? 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 16. januar 2020, kl. 13.30 - 16.30

 

Arena Summit 2020 

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

Den 26. marts 2020 i Øksnehallen sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København K, torsdag den 26. marts 2020

 

Altingets årlige transportdøgn - Grønbechs Hotel 14. maj 2020 inkl. overnatning

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste transportaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Temaet for årets døgnmøde er bæredygtighed i transportsektoren, da fremtiden kræver, at der tænkes klimahensyn ind i alle dele af transportsektorens økonomiske, forsknings-, og planlægningsmæssige grundlag.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg ved Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS

•   Fælles frokost

•   Oplæg ved relevant oplægsholder

•   Workshop ved mødeleder Lars Barfoed

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Transportsektoren som en del af EU's kvotesystem?

Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS

Som analysechef i CEPOS beskæftiger Otto Brøns-Petersen sig primært med bl.a. skatte- og afgiftspolitik samt energipolitik i relation til klimaspørgsmål. Otto har tidligere været direktør i Skatteministeriet, kontorchef i Økonomiministeriet samt ekstern lektor på Københavns Universitet. Han vil til dagens møde præsentere, hvordan man i CEPOS mener, at man mest hensigtsmæssigt vil kunne imødekomme regeringens ambition om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70 % i 2030. For hvordan kan man finansiere den grønne omstilling uden store samfundsøkonomiske konsekvenser? Kan den grønne omstilling ske alene vha. afgift på drivhusgasser? Og er der ræson i, at transport bliver en del af EU's kvotesystem?

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge, Bornholm, torsdag 14. maj 2020

 

Hvordan gentænker vi transportpolitikken?

Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i CONCITO

Henrik Gudmundsson arbejder som seniorkonsulent i Danmarks grønne tænketank Concito, hvor han har særlig fokus på bæredygtig byudvikling, transport og mobilitet. Hvad mener man i Concitio ift. hvordan man mest hensigtsmæssigt vil kunne imødekomme regeringens ambition om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70% i 2030? I følge Henrik Gudmundsson kræver det, at man  integrerer klimahensyn i transportens økonomi, planlægning, forskning og vidensgrundlag. Men hvordan kan man overkomme silotænkningen i ministerierne? Og hvor kan sektoren selv gøre de største bidrag til den grønne omstilling?

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge, Bornholm, torsdag 14. maj 2020

 

En langsigtet plan for infrastruktur og mobilitet i Danmark?

Som opsamling på de foregående møder vil vi ved dagens møde kigge tilbage på de berørte tematikker og problemstillinger med henblik på at komme med anbefalinger til en langsigtet plan for infrastruktur og mobilitet i Danmark. Hvordan skaber man en overordnet strategi, som styrker sammenhængskraften i Danmark og samtidig tilgængeligheden internationalt? Hvordan kan man bruge innovation til at øge mobiltet og reducere CO2- aftrykket? Med andre ord, hvordan kan transportsektoren imødekomme samfundets behov for mobilitet og værdiskabelse? Og hvilke politiske forudsætninger kræver det?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 19. august 2020, kl. 13.30 - 16.30

 

 

(Med forbehold for ændringer)