Bliv
kontaktet

Transport

Altingets transportpolitiske netværk giver mulighed for at møde en bred vifte af nøgleaktører i den danske transportpolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede på tværs af den offentlige og private sektor.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er fhv. transportminister og nu Public Affairs direktør i Primetime, Lars Barfoed.

Program

28/10-2020

Anders Eldrup, formand, kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark, tidligere administrerende direktør, Dong Energy

Elbilernes indtog

Regeringen har som led i klima- og luftudspillet nedsat en ny kommission for grøn omstilling af personbiler, som den erfarne erhvervs- og tidligere embedsmand Anders Eldrup står i spidsen for. På dagens møde vil Anders fortælle om kommissionens arbejde med at udarbejde en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, kan realiseres. Kommissionen skal desuden opstille forslag til finansieringen af omstillingen, dvs. hvordan man tilvejebringer de tabte indtægter, som bilrelaterede afgifter udgør på nuværende tidspunkt.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

30/11-2020

Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent, CONCITO

Hvordan gentænker vi transportpolitikken?

Henrik Gudmundsson arbejder som seniorkonsulent i Danmarks grønne tænketank Concito, hvor han har særlig fokus på bæredygtig byudvikling, transport og mobilitet. Hvad mener man i Concitio ift. hvordan man mest hensigtsmæssigt vil kunne imødekomme regeringens ambition om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70% i 2030? I følge Henrik Gudmundsson kræver det, at man integrerer klimahensyn i transportens økonomi, planlægning, forskning og vidensgrundlag. Men hvordan kan man overkomme silotænkningen i ministerierne? Og hvor kan sektoren selv gøre de største bidrag til den grønne omstilling?

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30

19/1-2021

Niels Flemming Hansen (K), flere følger

En status fra Christiansborg

Til dagens møde inviteres transportordførere fra de politiske partier til en snak med netværket. Hvad vil de respektive partier egentlig, når det kommer til fremtidens transport? Hvordan går det med klimahandlingsplanerne? Og hvordan sikrer vi en bæredygtig mobilitet i fremtiden?

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

Lene Tolstrup Christensen, industriel postdoc ved Sund & Bælt Holding A/S og Afdelingen for Organisering, Copenhagen Business School

Politisk styring af transportsektoren

Med beslutningen om at bygge Storebæltsbroen i 1987 blev grundmodellen til en ny form for organisering og finansiering for offentlig infrastruktur introduceret nemlig statsgarantimodellen, som senest er blevet anvendt til  bl.a. Metroen og Femernforbindelsen. Lene Tolstrup Christensen analyserer i sin forskning, hvordan modellen er blevet udbredt over tid, og hvordan det påvirker den danske transportinfrastrukturstyring. 

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

8/4-2021

Mere info om oplægsholdere følger

Temadag: Hvordan skaber vi fremtidens fysiske rammer for et godt og bæredygtigt samfund?

Bolig-, transport-, energi- og forsyningssektoren er de helt tunge spillere i omlægningen til et mere bæredygtigt samfund. Hvordan disse sektorer omlægges har ikke alene stor betydning for, om klimamålene nås. Det har også stor og gennemgribende betydning for vores samfund som helhed og den enkelte borgers liv, fordi disse sektorer opstiller de fysiske rammer, vi lever under.
 
Derfor inviteres Altingets netværk for hhv. bolig og byggeri, transport og infrastruktur, energi og forsyning samt miljø og klima til en temadag, hvor vi sammen kan sætte fokus på, hvordan man skaber de bedste fysiske rammer for fremtidens bæredygtige samfund. Kan vi styrke arbejdet på tværs af sektorerne? Hvilke udfordringer støder vi på, og kan vi hjælpe hinanden med disse?

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-14:30

22/4-2021

Årets transportpolitiske døgnmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 8:00-0:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets transportpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af transportbranchen.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser