Bliv
kontaktet

Transport

Altingets transportpolitiske netværk giver mulighed for at møde en bred vifte af nøgleaktører i den danske transportpolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede på tværs af den offentlige og private sektor.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og transportminister samt bestyrelsesformand i Energinet, Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen. Lars Barfoed har i dag sin egen virksomhed, LB&C, hvor han er politisk og strategisk rådgiver.

Program

22/4-2021

Regeringens infrastrukturplan 2021

Til dagens møde, som erstatter døgnmødet, der er rykket til efteråret, skal vi tappe ind i et aktuelt emne, som er regeringens netop præsenteret infrastrukturplan. 106 mia. kr. skal afsættes til den danske infrastruktur, og vi vil til dagens møde se nærmere på de forskellige områder, som vil få gavn af pengepuljen.

Mødet afvikles digitalt via teams fra 9.45-12.00.

 

Digitalt via Teams, kl. 9:45

18/8-2021

Claus F. Baunkjær, adm. direktør, Femern A/S

Udflugt til Femern-byggeriet i Rødbyhavn

Byggeriet af Femern-tunnelen er i 2021 på vej ind i den fulde anlægsfase, som skal ende med en 18 kilometer lang sænketunnel, der forbinder Danmark og Tyskland. Det ambitiøse tunnelbyggeri starter med etableringen af Europas største arbejdshavn ved Rødbyhavn, som Transport-netværket skal på udflugt til for at få syn for sagen. Hvordan sådan en kæmpe konstruktion tilgås og eksekveres vil Claus Baunkjær, adm. direktør for Femern, fortælle nærmere om ved et oplæg om processen, udfordringerne og arbejdsmetoderne omkring byggeriet - deriblandt en ambitiøs klimastrategi.

Mødested tilgår, kl. 9:30

5/10-2021

Døgnmøde: DKs store infrastrukturplaner de næste 10 år

Megabyggerierne i Danmark står i kø for at blive aktualiseret. Nogle har dog bedre udsigter til at det sker, og endda inden for en overskuelig fremtid. Frem mod 2030 forventes det, at der vil blive handlet på en række forslag til vejforbindelser, omlægning af den offentlige transport samt udviklingen af helt nye bydele. Hvad kan vi forvente de næste 10 år, når det kommer til de store infrastrukturplaner, og hvordan skal de blive en realitet i både økonomisk og politisk forstand? Det er disse spørgsmål, som vil danne rammen om årets døgnmøde i netværket, og som vi håber at få svar på fra følgende gæster, der vil besøge mødet (se nedenfor)... 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00-10:00

Andreas Egense, Afdelingsleder, Vejdirektoratet

Bliver Danmark snart en broforbindelse rigere?

Vejdirektoratet har mange jern i ilden, når det kommer til forbinde Danmark i endnu højere grad over de næste ti år. Særligt fremtrædende er Kattegatforbindelsen, som i takt med de seneste års planlægning, analyser og komitearbejde er blevet en langt større realitet. Hvad er status på projektet, og hvad er de næste relevante trin, så udgravningen til forbindelsen kan godkendes og påbegyndes? Det vil afdelingsleder i Vejdirektoratets transportanalyse, Andreas Egense, komme og fortælle mere om til døgnmødet, hvor han også vil give et indblik i andre aktuelle sager, der optager VD.

Kragerup Gods, kl. 8:00-10:00

Flemming Jensen, adm. direktør, DSB

Trykker DSB den grønne speeder nok i bund?

DSBs slogan lyder velkendt "du kan køre med os". Vil den almene dansker dog også det i 2030, hvis ikke jernbanetrafikken er blevet mere klimavenlig? DSB har i flere år haft bæredygtighed og flere el-toge i deres strategiudspil og målsætning. Men med støt voksende ønsker og krav fra rejsende og politikere, handler DSB så hurtigt nok? Flemming Jensen, DSBs administrerende direktør, besøger netværket til dagens møde, hvor han vil gøre status over DSBs nuværende initiativer samt ambitioner for fremtiden - ikke blot i klimakontekst, men også i udviklingen af den danske infrastruktur og kollektive trafik.  

 

Kragerup Gods, kl. 8:00-10:00

Anne Skovbro, direktør, By & Havn

Lynetteholmen: aktuelle udfordringer i et langsigtet projekt

Anne Skovbro skal som direktør i By & Havn stå i spidsen for udviklingen af det store københavnerprojekt Lynetteholmen. Men hvordan griber man anlæggelsen af en ny ø af sådan en kaliber an? Særligt med en meget lang byggeproces, der først forventes færdig i 2070. Hvilke overvejelser, strategier og analyser ligger til grunde for, at udgravning og konstruktion af øen tilgodeser den nuværende trafik og infrastruktur på både vej og til vands, men også i det endelige resultat? Det vil Anne fortælle nærmere om, når hun gæster døgnmødet.

Kragerup Gods, kl. 8:00-10:00

7/12-2021

Oplægsholdere oplyses snarest

Trafikken sætter prop i KBH 25 målet

København har en målsætning om at være CO2 neutral i 2025. En af de største udfordringer i at opnå målet er biltrafikken, der med sit antal biler, kødannelse og varelevering fremstår som en af de største udledningssyndere. I kølvandet på kommunalvalget 2021 vil vi til dagens møde se nærmere på, hvordan kommunen - med en ny overborgmester og nye lokalpolitikere - vil tilgå problemet og nå i mål, før det er for sent.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 13:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets transportpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af transportbranchen.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.495,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser