Transportpolitisk netværk


Altingets transportpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske transportpolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj 2019 til et tilbagevendende døgnmøde på Grønbechs Hotel i Allinge, Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er fhv. transportminister og nu Public Affairs direktør i Primetime, Lars Barfoed.

Se programmet for møderækken 2018/19 nedenfor.

 

Drift og vedligeholdelse gennem dataanvendelse

 

Bjarne Jørgensen, Process Development Director, Sund og Bælt 

Der er store omkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af diverse trafikanlæg – store som små. Til dagens møde spørger vi til, hvordan vi kan optimere og reducere disse omkostninger. Process Development Director, Bjarne Jørgensen, vil hertil give et indblik i, hvordan Sund og Bælt strategisk anvender data til samme formål i et større samarbejde med en række partnere på tværs af sektorer. Vi spørger således til, hvordan robotter og droner i fremtiden kan effektivisere drift og vedligeholdelse af infrastrukturen, og hvad de forskellige brancher i transportsektoren kan lære af hinanden.

Børsbygningen, tirsdag 11. december 2018 kl. 9.30-12.30

 

Transportsektorens CO2-udledning

Ifølge tal fra OECD ventes CO2-udledningerne fra transport at stige op mod 60 % frem mod 2050, og skal Danmark leve op til sine reduktionsforpligtelser, bliver der derfor uundgåeligt rettet fokus mod den ikke-kvotebelagte sektor. Til dagens møde diskuterer vi, hvad ambitionerne for transportsektorens udledning bør være, hvordan vi omstiller os klogt, samt hvilke transportmidler, der skal trække det største læs. Vi inddrager dertil en relevant oplægsholder, der vil bringe nye tal på bordet og gå i debat om ovenstående spørgsmål.

Børsbygningen, onsdag 26. februar 2019 kl. 9.30-12.30

 

Arena 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, torsdag 28. marts 2019 9.30-16.30

 

Altingets årlige transportdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 7. maj 2019 inkl. overnatning

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, 'Vilhelm' og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Mobilitet i fremtiden' - Oplæg ved Ole B. Jensen, Aalborg Universitet

•   Fælles frokost

•   'Kattegatforbindelsen - Mellem regionale interesser' - Oplægsholdere bekræftes snarest

•   Workshop ved mødeleder Lars Barfoed

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Mobilitet i fremtiden

Ole B. Jensen, Professor, Aalborg Universitet 

Der er flere projekter i gang med førerløse busser i hovedstadsområdet og større fokus på anvendelsen af data i transportplanlægning både i byen og på landet, så man kan optimere ressourcer og kun have busafgange når der er brug for dem. Mobilitet og transport bliver hele tiden mere teknologisk og ‘smarter’, og til dagens møde vil Ole B. Jensen dele sin forskning og give sine bud på, hvordan vi tænker mobile løsninger ind i fremtidens transportsektor.

Grønbechs Hotel, tirsdag d. 7. maj 2019

 

Kattegatforbindelsen - Mellem regionale interesser

Debatten om en fast forbindelse over Kattegat er højaktuel - ikke mindst med regeringens finanslovudspil, hvor man har afsat 60 mio. til en forundersøgelse af projektet. Der er imidlertid mange interesser på spil, idet der både diskuteres, hvilke transportmidler skal forbinde Jylland og Sjælland, mens der også spørges til betydningen for resten af landet. Til dagens møde samler vi en række toneangivende aktører til en debat, hvor vi søger svar på nogle af de mange spørgsmål.

Grønbechs Hotel, tirsdag d. 7. maj 2019

 

Status på transportpolitikken på Christiansborg

Efter et overstået valg står et nyt folketingsår for døren, og vi gør til dagens møde status over den transportpolitiske dagsorden. Vi inviterer en række ny- eller genvalgte beslutningstagere med til en debat omkring bordet med netværket og diskuterer, hvor det politiske fokus i transportsektoren bør lægges,

Børsbygningen, tirsdag 27. august 2019 kl. 14.30-17.30

 

(Med forbehold for ændringer)

Navnenyt

Se flere »