Transportpolitisk netværk


Altingets transportpolitiske netværk er en mulighed for at møde en bred vifte af nøgleaktører i den danske transportpolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i Børsbygningen i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover afholder Altinget & Mandag Morgen det årlige Arena Summit, som er et heldagsarrangement, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværkets faste mødeleder er fhv. transportminister og nu Public Affairs direktør i Primetime, Lars Barfoed.

Se programmet for møderækken 2019/2020 nedenfor.

 

Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  
 
Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.  
 
Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  
  
Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.  
  
På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30.

Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.

 

 

Altingets årlige transportdøgn - Grønbechs Hotel 14. maj 2020 inkl. overnatning

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste transportaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Temaet for årets døgnmøde er bæredygtighed i transportsektoren, da fremtiden kræver, at der tænkes klimahensyn ind i alle dele af transportsektorens økonomiske, forsknings-, og planlægningsmæssige grundlag.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg ved Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS

•   Fælles frokost

•   Oplæg ved relevant oplægsholder

•   Workshop ved mødeleder Lars Barfoed

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Transportsektoren som en del af EU's kvotesystem?

Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS

Som analysechef i CEPOS beskæftiger Otto Brøns-Petersen sig primært med bl.a. skatte- og afgiftspolitik samt energipolitik i relation til klimaspørgsmål. Otto har tidligere været direktør i Skatteministeriet, kontorchef i Økonomiministeriet samt ekstern lektor på Københavns Universitet. Han vil til dagens møde præsentere, hvordan man i CEPOS mener, at man mest hensigtsmæssigt vil kunne imødekomme regeringens ambition om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70 % i 2030. For hvordan kan man finansiere den grønne omstilling uden store samfundsøkonomiske konsekvenser? Kan den grønne omstilling ske alene vha. afgift på drivhusgasser? Og er der ræson i, at transport bliver en del af EU's kvotesystem?

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge, Bornholm, torsdag 14. maj 2020

 

Hvordan gentænker vi transportpolitikken?

Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i CONCITO

Henrik Gudmundsson arbejder som seniorkonsulent i Danmarks grønne tænketank Concito, hvor han har særlig fokus på bæredygtig byudvikling, transport og mobilitet. Hvad mener man i Concitio ift. hvordan man mest hensigtsmæssigt vil kunne imødekomme regeringens ambition om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70% i 2030? I følge Henrik Gudmundsson kræver det, at man  integrerer klimahensyn i transportens økonomi, planlægning, forskning og vidensgrundlag. Men hvordan kan man overkomme silotænkningen i ministerierne? Og hvor kan sektoren selv gøre de største bidrag til den grønne omstilling?

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge, Bornholm, torsdag 14. maj 2020

 

 

En langsigtet plan for et bæredygtigt transportsystem med høj mobilitet

Niels Buus Kristensen, forskningsleder, transportøkonomisk institutt, Oslo, medlem, Klimarådet, tidligere medlem, Trængselskommissionen

Skal den langsigtede sektorstrategi formaliseres i nationale transportplaner? Hvilke råd kan vi give transportpolitikerne? På dagens møde vil Niels Buus Kristensen, transportekspert, sætte fokus på en langsigtet plan for Danmarks transportsystem. Hvad betyder klimaudfordringerne for fremtidens transportsystem? Hvordan får vi det optimale ud af de nye teknologiske muligheder? Og hvilke politiske forudsætninger kræver det?

 

Kort visit fra regeringspartiets transportordfører 

Thomas Jensen (S), transportordfører

Til dagens møde kigger den socialdemokratiske transportordfører forbi til en snak om visionerne for fremtidens transportsektoren. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 19. august 2020, kl. 13.30 - 16.30

 

 

Elbilernes indtog

Anders Eldrup, formand, kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark, tidligere administrerende direktør, Dong Energy

Regeringen har som led i klima- og luftudspillet nedsat en ny kommission for grøn omstilling af personbiler, som den erfarne erhvervs- og tidligere embedsmand Anders Eldrup står i spidsen for. På dagens møde vil Anders fortælle om kommissionens arbejde med at udarbejde en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, kan realiseres. Kommissionen skal desuden opstille forslag til finansieringen af omstillingen, dvs. hvordan man tilvejebringer de tabte indtægter, som bilrelaterede afgifter udgør på nuværende tidspunkt. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 28. oktober 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

En status fra Christiansborg

Niels Flemming Hansen (K)

Til dagens møde inviteres transportordførere fra de politiske partier til en snak med netværket. Hvad vil de respektive partier egentlig, når det kommer til fremtidens transport? Hvordan går det med klimahandlingsplanerne? Og hvordan sikrer vi en bæredygtig mobilitet i fremtiden?

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, 27. januar 2021, kl. 13.30-16.30

 

Politisk styring af transportsektoren

Lene Tolstrup Christensen, industriel postdoc ved Sund & Bælt Holding A/S og Afdelingen for Organisering,  Copenhagen Business School

Til dagens møde får vi også besøg af post.doc Lene Tolstrup Christensen, som vil fortælle om sin nyeste forskning af den politiske styring af transportsektoren og statsgarantimodellen som en organiserings- og finansieringsform for store infrastrukturprojekter. 

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, 27. januar 2021, kl. 13.30-16.30

 

 

Altinget & Mandag Morgen SUMMIT 2021

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.
Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. Sæt allerede kryds i kalenderen nu.

København, 24. marts 2021

 

Programmet opdateres løbende

Med forbehold for ændringer