Transportpolitisk netværk


Altingets transportpolitiske netværk er en mulighed for at møde en bred vifte af nøgleaktører i den danske transportpolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i Børsbygningen i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerer vi i 2019 Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværkets faste mødeleder er fhv. transportminister og nu Public Affairs direktør i Primetime, Lars Barfoed.

Se programmet for møderækken 2018/19 nedenfor.

 

Drift og vedligeholdelse gennem dataanvendelse

 

Bjarne Jørgensen, Process Development Director, Sund og Bælt 

Der er store omkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af diverse trafikanlæg – store som små. Til dagens møde spørger vi til, hvordan vi kan optimere og reducere disse omkostninger. Process Development Director, Bjarne Jørgensen, vil hertil give et indblik i, hvordan Sund og Bælt strategisk anvender data til samme formål i et større samarbejde med en række partnere på tværs af sektorer. Vi spørger således til, hvordan robotter og droner i fremtiden kan effektivisere drift og vedligeholdelse af infrastrukturen, og hvad de forskellige brancher i transportsektoren kan lære af hinanden.

Børsbygningen, 11. december 2018 kl. 9.30-12.30

 

Opskriften på CO2-neutralitet

John Kornerup Bang, Head of Sustainability Strategy & Chief Advisor Climate Change

I december 2018 meldte Mærsk ud til offentligheden, at de vil være CO2-neutrale i 2050. Det er selvsagt lettere sagt end gjort, da det i praksis betyder, at hele forsyningskæden i verdens største shippingvirksomhed skal lægges om fundamentalt. John Kornerup Bang, Head of Sustainability Strategy i Mærsk, vil fortælle om, hvordan man som organisation anvender ambitioner om grøn omstilling strategisk og kommer på forkant med politiske rammer.

Børsbygningen, 26. februar 2019 kl. 9.30-12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, 28. marts 2019 9.30-16.30

 

Altingets årlige transportdøgn - Grønbechs Hotel 7. maj 2019 inkl. overnatning

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste transportaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Mobilitet i fremtiden' - Oplæg ved Ole B. Jensen, Aalborg Universitet

•   Fælles frokost

•   'Førerløs transport' - Oplæg ved Peter Sorgenfrei, Autonomous Mobility

•   Workshop ved mødeleder Lars Barfoed

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Mobilitet i fremtiden

Ole B. Jensen, Professor, Aalborg Universitet 

Mobilitet og transport bliver hele tiden mere teknologisk og ‘smartere’. Der er således flere projekter i gang med førerløse busser i hovedstadsområdet og større fokus på anvendelsen af data i transportplanlægning både i byen og på landet, så man kan optimere ressourcer og kun have busafgange når der er brug for dem. Til dagens møde vil Ole B. Jensen dele sin forskning og give sine bud på, hvordan vi tænker mobile løsninger ind i fremtidens transportsektor.

Grønbechs Hotel, 7. maj 2019

 

Førerløs transport

Peter Sorgenfrei, CEO, Autonomous Mobility

Brugerorienterede transportløsninger og brug af data skaber individualiserede tjenester, og der er fortsat store potentialer at udforske. Til dagens møde spørger vi til, hvorledes førerløse biler, busser og droner kommer til at forme fremtidens mobilitet, samt hvordan nye teknologiske løsninger samtidig kan være med til at imødekomme krav til transportsektoren om nedsætning af Co2-udledninger. CEO, Peter Sorgenfrei, giver hertil et indblik i, hvordan Autonomous Mobility arbejder for at styrke fremtidens mobilitet gennem grønne og førerløse transportløsninger.

Grønbechs Hotel, 7. maj 2019

 

Status på transportpolitikken på Christiansborg

Efter et overstået valg står et nyt folketingsår for døren, og vi gør til dagens møde status over den transportpolitiske dagsorden. Vi inviterer en række ny- eller genvalgte beslutningstagere med til en debat omkring bordet med netværket og diskuterer, hvor det politiske fokus i transportsektoren bør lægges.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 22. august 2019 kl. 13.30-16.30

 

Kampen om en fast forbindelse over Kattegat

Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland og formand for Kattegatkomitéen

I marts fik Kattegatkomitéen en ny formand efter 10 år med Jens Kampmann på formandsposten. Anders Kühnau (S) får således ansvaret for at videreføre den tidligere formands arbejde, som resulterede i, at der på finansloven 2019 blev afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse. Men hvad er fremtidsperspektivet på at få en transporttid på 1 time mellem Aarhus og København? Og hvilke milepæle vil den nye formand kæmpe for?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag 23. oktober 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

(Med forbehold for ændringer)