Netværk om turisme og regional udvikling


I Altingets netværk om turisme og regional udvikling retter vi fokus mod udfordringer og muligheder ved tværgående indsatser og samarbejder blandt regionale aktører. Med netværket søger vi at fremme konstruktive dialoger omkring turismefremmende indsatser til gavn for lokalsamfundene i hele Danmark. Vi bringer de politiske rammevilkår i spil og behandler den aktuelle politiske dagsorden i netværket.

Altingets netværk om turisme og regional udvikling er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske turismepolitiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. Altingets netværksmodel inkluderer fem møder om året – heriblandt ét på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. 

Til hvert møde inviterer vi en interessant nøgleaktør på området – embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der hermed lægger op til refleksion og erfaringsudveksling.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har tidligere været informationschef i Finansministeriet og har derudover en lang karriere i Dansk Industri bag sig.

Nedenfor kan du se programmet for 2018. Du kan endvidere se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

 

Uddannelse og innovation

Marianne Kragh, uddannelseschef i HORESTA

Fokus på unikke oplevelser i turismebranchen afføder en efterspørgsel på eller opdyrkning af nye relationelle kompetencer hos medarbejderne. Vi vil til dette netværksmøde diskutere, hvilke kompetencer der skal fremmes, og hvordan virksomheder og uddannelsesinstitutioner konkret kan gribe opgaven an, når der skal skabes innovative oplevelser i turismebranchen. Marianne Kragh vil indvie netværksgruppen i både praktiske og videnskabelige fortællinger fra projektet NICE – New Innovative Costumer Experiences – som understøtter skabelse af oplevelser i turismeudbuddet i Danmark.

Børsbygningen, KBH K, fredag 25. maj 2018 kl. 9.30-12.30

 

 Hvordan nytænker vi turisme?

Peter Rømer Hansen, strategisk konsulent og ejer af Rømer Agency

Den internationale rejseindustri undergår i netop disse år hastige og markante forandringer. Globale transaktionsplatforme, dele-økonomi, overtourism, forbrugerdrevet markedsføring på sociale medier, mobilteknologi og nye forbrugertrends bidrager alt sammen til at gøre rejse- og turismeindustrien til en af de mest disruptive sektorer man kan beskæftige sig med. Peter Rømer Hansen vil til dette møde give netværket et indblik i, hvorfor han mener, at de radikale forandringer i rejseindustrien gennem de sidste 10-15 år stiller berettigede spørgsmålstegn ved, hvorfor vi overhovedet skal have en skattefinansieret turismemarkedsføring i et effektivt marked med stor vækst og global gennemsigtighed.

Børsbygningen, KBH K, torsdag 16. august 2018 kl. 9.30-12.30

 

Altingets årlige turisme-døgn - Grønbechs Hotel den 12. september 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, 'Vilhelm' og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Hammershus
  • Formiddagsmøde på Hammershus Besøgscenter ved Peter Loft, Bornholms Regionskommune
  • Fælles frokost på Grønbechs Hotel
  • Indlæg ved Jens Böhme, Realdania
  • Kaffe og kage
  • Indlæg ved Jens Friis Jensen, RUC
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og Øltinget
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Bæredygtig turisme og cirkulær økonomi

Peter Loft, kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune

Med bæredygtige og innovative løsninger kan turister spille en vigtig rolle for lokal vækst og beskæftigelse i Danmarks yderområder. På vores døgnmøde på Bornholm vil vi diskutere, hvorledes vi kan udnytte potentialer ved turisme og gennem nye tiltag sikre en mere cirkulær økonomi til gavn for lokalsamfundet. Kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune Peter Loft vil give netværket et indblik i det politiske arbejde for at skabe stærke rammer for lokale samarbejder og samtidig give sit syn på den positive udvikling i øens erhvervsliv og turisme.

Hammershus Besøgscenter, Bornholm, onsdag 12. september 2018 inkl. overnatning

 

Finansiering og produktudvikling

Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania

Udfordringerne er mange i forbindelse med opbygningen af lokale udviklingsprojekter, der skal fremme turisme. Til store satsninger viser økonomisk støtte sig oftest afgørende for gennemførelsen. Jens Böhme vil på vores årlige døgnmøde give netværket et indblik i Realdanias indsatser, der understøtter turismen, samt hvilke prioriteter Realdania har for udvælgelsen af turismeprojekter, der ydes støtte til. Vi vil desuden diskutere, hvad der menes, når der efterspørges stedbundne og autentiske oplevelser for turisten.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 12. september 2018 inkl. overnatning

 

Innovative løsninger gennem effektmåling

Jens Friis Jensen, forsker og viceinstitutleder på RUC

Innovative løsninger til turismefremme kræver indsigt i effekter af gennemførte projekter. Denne indsigt skal desuden medvirke videreudvikling af eksisterende tiltag ved at åbne op for en kritisk gennemgang af turismeoplevelsen. Jens Friis Jensen har udviklet et værktøj til effektmåling af turismeoplevelser, der blandt andet har fundet anvendelse på NICE-projektet. Udover præsentationen af denne for gruppen, vil vi hertil diskutere netværksgruppens erfaringer med innovative projekter og identificere målbare parametre heri.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 12. september 2018 inkl. overnatning

 

Strategisk fremme af erhvervsturisme

Martin Strange Persson, sekretariatschef, Meetingplace - Wonderful Copenhagen

Skal vi nå det politiske mål om lokal vækst gennem større fokus på erhvervsturisme, forudsætter det inddragelse af aktører med alsidige kompetencer med det fællesmål for øje. En samlet målrettet indsats skal derfor styrke både væksten og vidensdelingen blandt forskningsmiljøerne i Danmark. Martin Strange Persson vil på dagens møde give sit bud på, hvorledes vi kan skabe sammenhængskraft mellem lokale virksomheder og organisationer med henblik på at forbedre vilkårene for erhvervsturismen og samtidig skabe international synlighed for erhvervsturisme i Danmark. Vi vil herudfra diskutere, hvordan erfaringer fra større byer i Danmark kan overføres til og inspirere resten af landets interessenter til at forbedre og udnytte lokale muligheder.

Altinget, Ny Kongensgade 10, KBH K, tirsdag 30. oktober 2018 kl. 9.30-12.30

 

Med forbehold for ændringer 

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.