Turismepolitisk netværk


Altingets turismepolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske turismepolitiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. Altingets netværksmodel inkluderer fem møder om året – fire afholdes i Børsens lokaler i København og ét på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. 

Til hvert møde inviterer vi en interessant nøgleaktør på området – embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der hermed lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Nedenfor kan du se det foreløbige program.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har tidligere været informationschef i Finansministeriet og har derudover en lang karriere i Dansk Industri bag sig. 

 

Turismen som vækstskaber

Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune har været udfordret af faldende befolkningstal, lav erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens og et lavt uddannelsesniveau. At udvikle Odsherred som et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed i kræver derfor både nytænkning af områdets kvaliteter og potentialer - og en fokuseret indsats. Hvilken rolle spiller turisme i denne plan? Thomas Adelskov fremlægger de vigtigste turismetiltag kommunen har prioriteret og de største udfordringer, som Odsherred Kommune står over for i fremtiden.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 9. februar 2017 kl. 12.00 - 15.00

 

Den nationale strategi for turisme

Anders Thusgaard, Kontorchef turismepolitik og planlov, Erhvervs- og Vækstministeriet

I efteråret 2016 blev den nationale strategi for dansk turisme fremlagt, som peger frem mod 2025. Til trods for rekordhøje overnatningstal i 2015 taber Danmark markedsandele til vores nordeuropæiske konkurrenter. Den nationale strategi for dansk turisme skal bl.a. samle de private og offentlige aktører, sikre mere effektiv markedsføring, og der skal derudover også skabes en moderne planlov med øget turismekapacitet. Kontorchef Anders Thusgaard åbner døren ind til ministeriets maskinrum og fortæller om ministeriets arbejde med implementeringen af den omfattende strategi.

Børsbygningen, torsdag 20. april 2017 kl. 09.00-12.00

 

Fremtiden er digital 

Benjamin Rud Elberth, digital rådgiver i Digitaltaktik.dk

Tiden, hvor printede brochure og pressemeddelelser var de mest effektive kommunikationsværktøjer, er for længst forbi. Internettet har skabt nye kommunikationsveje, som både stiller nye krav til, hvordan man skal kommunikere til sine primære interessenter samt til de beslutningstagere, som sætter ens rammevilkår. Benjamin Rud Elberth vil komme med gode råd til en effektiv digital kommunikationsstrategi - både for at nå ud til den moderne digitale turist og for at varetage sine turismepolitiske interesser på de sociale medier.

Altinget, Ny Kongensgade 10, KBH K, torsdag 8. juni 2017 kl. 13.00-16.00

 

Altingets årlige turisme-døgn - Grønbechs Hotel den 11. september 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde ved Katia K. Østergaard, adm. direktør HORESTA
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Pernille Kofod Lydolph, direktør Destination Bornholm
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

  

Turen går til Bornholm

Oplæg ved Pernille Kofod Lydolph, direktør for Destination Bornholm

Som en af hovedindtægtskilderne for øens indbyggere, er turisme en vital sektor på Bornholm. Gennem en årrække faldt øens besøgstal støt ligesom andre udkantsområder i Danmark, men de senere år er udviklingen vendt. Vækst sker dog sjældent af sig selv, og Destination Bornholm må derfor arbejde tæt sammen andre aktører i ind- og udland for skabe de bedste vilkår for turismen på Bornholm. Direktør Pernille Kofod Lydolph vil præsentere de udfordringer og muligheder som øens turismeerhverv står overfor, og hvilke strategier Destination Bornholm har lagt for dagen for at adressere dem.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 11. september 2017 inkl. overnatning

 

Proaktiv eller reaktiv? - interessevaretagelse i disruptionens æra

 

Oplæg ved Katia K. Østergaard, adm. direktør for HORESTA

Hotel-, restaurant- og turisterhvervet mærker i særdeleshed de ændrede markedsvilkår, som internettets indtog har haft på en bred vifte af sektorer. Katia K. Østergaard, adm. direktør i Horesta, må derfor både sikre, at Horestas medlemmer bliver beskyttet i det hurtigt forandrende marked, og samtidig forberede dem på de fremtidige trends, som uundgåeligt vil præge deres hverdag. Hør nærmere herom ved dagens første oplæg.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 11. september 2017 inkl. overnatning

 

 

Offentlige-private partnerskaber - muligheder og udfordringer for dansk turisme

Sune K. Jensen, Fagleder for DI's Turismeindsats

Dansk turisme er udfordret på at tiltrække tilstrækkelig med investeringer for at kunne udvikle turismeproduktet. Så hvordan kan danske kommuner være med til at sikre en gunstig fremtid for turisterhvervet? Sune K. Jensen taler om, hvordan en langtidsholdbar og robust masterplan, der ikke stopper ved kommunegrænsen, men dækker hele destinationen og oplandet, er en af løsningsforslagene.

Børsbygningen, torsdag 30. november 2017 kl. 9.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer 

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.