Uddannelsespolitisk netværk


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Nedenfor kan du se programmet for 2017/2018. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes forskellige steder i indre København - med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets uddannelsesredaktør, Tyson W. Lyall.

Skab engagement hos alle børn og unge


Louise Klinge, prisvindende skoleforsker og konsulent 

Louise Klinges empiriske forskning fokuserer på, hvad der præcist sker i undervisningen i det konkrete møde mellem elever og lærer, som skaber engagement, fordybelse og muliggør egentlige læringsfælleskaber. Ligeledes vil der være fokus på, hvad der kræver at skabe dette. Hvad skal læreren kunne, og hvordan kan rekruttering og rammer bidrage til, at det lykkes i videst mulige omfang?

Diamanten (Blixen mødelokale), KBH K, fredag 8. september 2017 kl. 09.00-12.00

 

Hvordan når vi målene om flere i uddannelse?

Oplæg ved Jesper Fisker, departementschef for Undervisningsministeriet

Der er stadig fokus på unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og regeringen har for godt et år siden modtaget anbefalinger fra en ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet og departementschef Jesper Fisker har til opgave at balancere mellem den centrale målsætning om implementeringen af anbefalingerne og tilvejebringe stærke interesseorganisationer og kommuners holdninger til dem. Hvordan håndteres interesserne bedst muligt af embedsmanden i spidsen for det hele, så det samtidigt bidrager til bedre uddannelsesmuligheder i Danmark?

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, fredag 10. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

MF'erne om erhvervsuddannelserne

   
Pernille Schnoor (ALT), Annette Lind (S), Henrik Dahl (LA)

Dette møde giver dig mulighed for at sparre med MF’erne om de unge mennesker, der ryger ud af uddannelsessystemet. Pernille Schnoor (ALT), Annette Lind (S) og Henrik Dahl (LA) svarer på spørgsmål omkring den nuværende uddannelsespolitiske dagsorden, og tegner deres visioner for fremtidens uddannelsessektor i Danmark.

Børsbygningen, tirsdag 27. februar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets uddannelsesdøgn - Grønbechs Hotel mandag 7. maj 2018 inkl. overnatning

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved Frans Ørsted Andersen

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Stefan Hermann

•   Indlæg ved Bertel Haarder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Vilhelm og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

 

Hvem er de udsatte unge, og hvad stiller vi op?

 

Frans Ørsted Andersen, lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet

Frans Ørsted Andersen tager udgangspunkt i flere undersøgelser og projekter, som vidner om nye polariseringer iblandt de unge, på flere niveauer, både mellem drenge og piger, mellem de gymnasiale uddannelser og de erhvervsrettede og mellem de såkaldte 12-tals piger og de unge på kanten. Hør mere om alt dette ved dagens første oplægsholder, som samtidig fremlægger konkrete bud på, hvordan vi håndterer ovennævnte problematiske udvikling. Frans Ørsted Andersen arbejder for tiden med flere forskellige følgeforskningsprojekter der har fokus på de nævnte problemstillinger og har netop udgivet bogen ”Motiverende undervisning”, der afspejler hans forskning og pointer.‌

Grønbechs Hotel, mandag 7. maj 2018

 

Hvad skete der med ekspertgruppens anbefalinger?


Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol og formand for ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Det er over et år siden, at ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse blev fremlagt for regeringen. Stefan Hermann fremlægger, hvad der skete fra den dag anbefalingerne kom ud til i dag. Hvad er gået godt, mindre godt, og hvad bør vi overveje at fokusere på i fremtiden?

Grønbechs Hotel, mandag 7. maj 2018 

 

Bertel Haarders uddannelsesvisioner


Bertel Haarder, MF (V), fhv. undervisningsminister

Den finske folkeskoles høje kvalitet er af mange eksperter erklæret indiskutabel, og succeshistorien har været på alles læber i snart to årtier. Hvordan omsætter vi den finske virkelighed til dansk virkelighed? Og hvad skal der til? Bertel Haarder er inspireret af den finske læreruddannelse, der på én gang er mere praksisorienteret og mere forskningstilknyttet end den danske. Han har selv været seminarieadjunkt i Haderslev og Aalborg.

Grønbechs Hotel, mandag 7. maj 2018 

 

Møde med ministeren

Børsbygningen, Mandag 3. september 2018