Bliv
kontaktet

Uddannelse

Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser på uddannelsesområdet og diskuterer hvad sektoren har brug for i fremtiden. I denne sæson sætter vi blandt andet fokus på (mis)trivsel blandt de unge, hvilket er et gennemgående problem på alle uddannelsesinstitutioner. På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration.

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Anja Bo. Anja har flere års erfaring som journalist og har været studievært på Deadline og TV 2 Nyhederne. Anja har gennem en lang årrække beskæftiget sig med blandt andet uddannelsessektoren og har stor erfaring med konferenceledelse, herunder har hun ledet uddannelses- og forskningsministerens Uddannelsesmøde.

I regeringens forståelsespapir lyder det, at "Vi skal satse på uddannelse. Så vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan – og så hver ny generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet." Men hvordan skaber vi de bedste rammer for de unges udfoldelse? Hvad kunne vi gøre bedre i dagens udannelsesdanmark? 

I netværket undersøger og diskuterer vi uddannelsessektoren fra flere forskellige vinkler, og medlemmernes erfaringer og stillinger giver rig mulighed for faglig sparring. På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i september 2020 til et særligt døgnmøde på Grønbechs Hotel i Allinge, og i oktober 2020 afholder vi Altinget Summit i Øksnehallen.

Program

17/11-2020

Niels Ulrik Sørensen, Souschef, forskningsleder og lektor, Institut for Kultur og Læring, AAU

Mistrivsel og udsathed i ungdomslivet - hvad er uddannelsernes ansvar? 

De fleste danske unge trives og klarer sig godt, men et voksende antal unge lider under pres, stress og skrøbeligt selvværd. Niels Ulrik Sørensen tegner linjer mellem unges trivsel og aktuelle tendenser i ungdomslivet. Hvad betyder fx individualisering, præstationskultur og nye omgangsformer mellem børn og voksne? Oplægget åbner for nye spørgsmål til både forskning og praksis i arbejdet med at skabe det gode liv for unge.

København, kl. 9:30

28/1-2021

Hvad kommer til at præge undervisningsmiljøet i Danmark?

Med Covid-19's indtog i Danmark har vi oplevet en omvæltende effekt på den adfærd, der udspiller sig i vores daglige og professionelle liv. Rammerne omkring vores sociale normer og vaner har ændret sig og ændres fortsat, og vi ser nye sociale omgangsformer, normer og løsningsmodeller opstå som en konsekvens af Covid-19.
  
En tilsvarende effekt ser vi Covid-19 have på uddannelsesområdet. Uddannelsesinstitutionerne er blevet gjort til genstand for en abrupt forandring, hvor undervisere og elever fra den ene dag til den anden har skullet omstille sig på, at den daglige undervisning blev digitaliseret og for nogle socialt amputeret. Et af de spørgsmål, der opstår i denne forbindelse, er, om den nye undervisningsform “blended learning”, der er et mix af digitaliseret undervisning og traditionel fysiske holdundervisning, er kommet for at blive? Er det imponerende digitale udviklingsmomentum, som uddannelsesverdenen oplever lige nu, et momentum, vi skal holde fast i og udvikle nye læringsmiljøer ud fra, og kan vi se dét som en mulighed for at træde ind i en ny digital uddannelsesæra? Men måske vigtigst af alt; på hvilket grundlag træffer vi den bedst kvalificerede beslutning om, hvorvidt denne nye form for læring fremadrettet skal være med til at præge uddannelsesmiljøerne i Danmark?  

København, kl. 9:30

17/3-2021

Lars Ulriksen, Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Hvordan bliver vi bedre til at skabe mening om de unges uddannelsesvalg?

Der er mange ting i spil i forholdet mellem unge og uddannelserne, men ’mening’ har en central placering. Det gælder, når de unge vælger uddannelse, og det gælder den måde de deltager i uddannelserne på. Når de unge vælger, er det vigtigt for dem, at valget er meningsfuldt for dem selv, men også at det kan genkendes som meningsfuldt af deres omgivelser; og når de er på uddannelsen, er det vigtigt, at de kan skabe mening i de studieaktiviteter, de indgår i. Denne mening kan have forskellige horisonter – den kan rette sig mod mening nu og her eller mod mening på længere sigt.

På baggrund af sin forskning i især studerendes møder med uddannelserne vil Lars Ulriksen diskutere, hvordan de unge søger at skabe mening i de uddannelsessammenhænge, de bliver præsenteret for, og hvordan planlæggere og undervisere på uddannelserne kan støtte meningsskabelsen

København, kl. 9:30

17/8-2021

Mere Information om opglægsholder og konkret tema følger

Altingets uddannelsespolitiske døgnmøde på Kragerup Gods

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af skøn natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med uddannelsespolitiske emner sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets uddannelsespolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af uddannelsesdanmark.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser