Bliv
kontaktet

Uddannelse

Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser på uddannelsesområdet og diskuterer hvad sektoren har brug for i fremtiden. I denne sæson sætter vi blandt andet fokus på (mis)trivsel blandt de unge, hvilket er et gennemgående problem på alle uddannelsesinstitutioner. På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration.

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Anja Bo. Anja har flere års erfaring som journalist og har været studievært på Deadline og TV 2 Nyhederne. Anja har gennem en lang årrække beskæftiget sig med blandt andet uddannelsessektoren og har stor erfaring med konferenceledelse, herunder har hun ledet uddannelses- og forskningsministerens Uddannelsesmøde.

I regeringens forståelsespapir lyder det, at "Vi skal satse på uddannelse. Så vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan – og så hver ny generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet." Men hvordan skaber vi de bedste rammer for de unges udfoldelse? Hvad kunne vi gøre bedre i dagens udannelsesdanmark? 

I netværket undersøger og diskuterer vi uddannelsessektoren fra flere forskellige vinkler, og medlemmernes erfaringer og stillinger giver rig mulighed for faglig sparring. På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i september 2020 til et særligt døgnmøde på Grønbechs Hotel i Allinge, og i oktober 2020 afholder vi Altinget Summit i Øksnehallen.

Program

19/4-2021

Cecilie Nørgaard, Direktør og Uddannelses- og kønssociolog, Mangfold

Helle Holt, Seniorforsker, Vive

Kønnede uddannelsesvalg - forklaringer og konsekvenser

Kigger man på unges uddannelsesvalg, er der en tendens til, at kønnene ender i hver deres ende af uddannelsessystemet. Der sker altså en kønsopdeling i både uddannelsesniveauet såvel som i uddannelsesretningen. Kvinder tager i højere grad de længerevarende- og mellemlange uddannelser, imens mænd i højere grad søger mod de erhvervsfaglige uddannelser. Derudover kan man også se, at kvinder typisk uddanner sig i de social-, sundheds- og uddannelsesfaglige linjer, imens mænd i oftere vælger de tekniske og håndværkermæssige fag. Vi har at gøre med en kønnet 'silosering' i uddannelsessystemet. 

Ligger der dybere forklaringer på kønsopdelingen af uddannelsessystemet? Hvad har det af konsekvenser? Og hvordan kan vi få siloerne til at overlappe? Til dagens møde vil Helle Holt, Seniorforsker i Vive, og Cecilie Nørgaard, Direktør og Uddannelses- og kønssociolog i Mangfold hver give deres perspektiver og bud på langsigtede løsninger til ovenstående. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

17/8-2021

Marie Falkegaard Slot, Docent, Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Keld Holm, fremtidsforsker, økonom og forfatter

Altingets uddannelsespolitiske døgnmøde på Kragerup Gods

Vi går en mere og mere teknologisk virkelighed i møde. Og det kommer også til at påvirke uddannelsessystemet. For det skal nemlig også imødekomme forandringerne og deres behov i både nutidens og fremtidens samfund. Derudover står landets uddannelser også i forreste række til at forberede fremtidens borgere på virkeligheden. En digital transformation af uddannelse åbner nemlig for helt nye måde at levere uddannelse på i takt med, at de studerendes forventninger og krav til en virkelighedsnær dannelse stiger. Men hvordan bliver teknologiforståelse og digital didaktik integreret i vores uddannelsessystem? 

For at blive klogere på ovenstående får vi på dette års døgnmøde besøg af Marie Falkegaard Slot, Docent, Institut for Læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole. Marie har forsket i teknologiforståelse og digital didaktik i skolens fag samt benyttet dem i undervisningspraksis. Og derfor kan hun tage det abstrakte fremtidsaspekt ned på et hands-on-niveau og gøre os klogere på, hvordan vi tilpasser os en mere teknologisk virkelighed i praksis. 

Vi får også besøg af Keld Holm, fremtidsforsker, forfatter og økonom, som skal gøre os klogere på uddannelsessystemets placering i fremtidens samfund. For ifølge Keld bevæger vi os nemlig mod innovationssamfundet, hvor uddannelse kommer helt i centrum. Men det betyder også, at uddannelsessystemet skal reformeres, så det kan opfylde digitaliseringens behov og potentialer. Og en reformeringen af uddannelsessystemet betyder blandt andet, at det i højere grad skal handle om, hvordan den studerende forbedrer sine styrker og potentialer snarere end sine svagheder. Hvordan det er løsningen på fremtidens uddannelsesbehov i en mere teknologisk virkelighed vil vi høre meget mere om på vores årlige døgnmøde.  

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af skøn natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med uddannelsespolitiske emner sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00-8:30

16/11-2021

Simon Egenfeldt-Nielsen, CEO, Serious Games

Gamification - nøglen til engagement i fremtidens læring?

Vi går en mere og mere teknologisk hverdag i møde. I den forbindelse er det også værd at huske, at unge på vores uddannelsesinstitutioner i stigende grad bliver mere teknologioptagede og -kyndige. Derfor skal vi også følge deres behov og interesser gennem nye tilgange til læring. For måske er netop mere teknologi-centreret læring nøglen til at skabe/fastholde engagementet blandt vores studerende på alle uddannelsesniveauer. Og det er hér at gamification kommer ind i billedet. For gennem gamification kan man skabe nye tilgange til læring, der kan forandre adfærden og måden, vi lærer på. Og måske vigtigst; så kan inddragelsen af spilteknologi skabe et øget læringsengagement. 

Til dagens møde får vi besøg af Simon Egenfeldt-Nielsen, CEO i Serious Games. Simon beskæftiger sig med at udvikle læringsspil, der netop kan forandre adfærden og måden, vi lærer på. Og han skal gøre os klogere på, hvordan de kan inddrages i en læringsmæssig sammenhæng. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

2/2-2022

“Leg” som nøglen til meningsfulde og fremtidssikrende læringsoplevelser?

Vi er konstant optagede af, hvordan vi kan skabe nye meningsfulde læringsoplevelser på tværs af uddannelser.  Hvilke værktøjer kan vi tage i brug, der gør, at læringen bliver levende og aktiverende? Og hér kommer et lidt utraditionelt greb ind i billedet; leg. For ifølge forskning - og særligt neurovidenskaben - kan legende læringsaktiviteter motivere og give dybere læringsoplevelser. Leg kan nemlig ikke kun udvikle viden - den kan også udvikle de kompetencer, som både nutiden og fremtiden efterspørger. 

Men der skal selvfølgelig også etableres nogle rammer for, hvordan leg kan fremme læring på de forskellige uddannelsesniveauer. Kan man f.eks. inkorporere teknologisk didaktik i legen? Eller kreativ problemløsning? Og hvordan kan det rent praktisk implementeres i forskellige undervisningsprogrammer? Alt det vil vi blive klogere på til dagens netværksmøde.   

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

22/4-2022

Skal fremtidens ungdomsuddannelse være mere fleksibel?

De unge føler sig ofte pressede over valget af ungdomsuddannelse. De oplever nemlig, at det er et udfordrende valg at tage stilling til lige efter grundskolen - simpelthen fordi de ikke er klar til at vælge erhverv på det livsstadie. Og det har konsekvenser. For det betyder, at mange unge aldrig færdiggør en ungdoms- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Så hvordan bliver vi bedre til at forberede vores kommende generationer på deres uddannelsesvalg? 

Skal ungdomsuddannelserne i større grad bidrage til at hjælpe den enkelte med at udforske interesser, fag og muligheder? Eller skal der være større mulighed for omvalg, tilvalg og fravalg? Eller kan vi tænke kreativt og give de unge mulighed for at præge deres egne uddannelser?

På dagens møde skal vi diskutere, om vi kan gøre ungdomsuddannelserne mere fleksible uden at gå på kompromis med fagligheden. Og i så fald; hvordan? 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets uddannelsespolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af uddannelsesdanmark.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser