Bliv
kontaktet

Uddannelse

Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser på uddannelsesområdet og diskuterer hvad sektoren har brug for i fremtiden. I denne sæson sætter vi blandt andet fokus på (mis)trivsel blandt de unge, hvilket er et gennemgående problem på alle uddannelsesinstitutioner. På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration.

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Anja Bo. Anja har flere års erfaring som journalist og har været studievært på Deadline og TV 2 Nyhederne. Anja har gennem en lang årrække beskæftiget sig med blandt andet uddannelsessektoren og har stor erfaring med konferenceledelse, herunder har hun ledet uddannelses- og forskningsministeriets Uddannelsesmøde.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

16/12-2022

Helle Marie Skovbjerg, Professor, Designskolen Kolding

Marc Malmdorf Andersen, Forsker, Pure - Aarhus Universitet

“Leg” som nøglen til meningsfulde og fremtidssikrende læringsoplevelser?

Vi er konstant optagede af, hvordan vi kan skabe nye meningsfulde læringsoplevelser på tværs af uddannelser.  Hvilke værktøjer kan vi tage i brug, der gør, at læringen bliver levende og aktiverende? Og hér kommer et lidt utraditionelt greb ind i billedet; leg. For ifølge forskning - og særligt neurovidenskaben - kan legende læringsaktiviteter motivere og give dybere læringsoplevelser. Leg kan nemlig ikke kun udvikle viden - den kan også udvikle de kompetencer, som både nutiden og fremtiden efterspørger. 

Men der skal selvfølgelig også etableres nogle rammer for, hvordan leg kan fremme læring på de forskellige uddannelsesniveauer. Kan man f.eks. inkorporere teknologisk didaktik i legen? Eller kreativ problemløsning? Og hvordan kan det rent praktisk implementeres i forskellige undervisningsprogrammer?

Alt det vil vi blive klogere på til dagens netværksmøde, hvor vi først får besøg af Helle Marie Skovbjerg, Professor, Designskolen Kolding, som vil belyse hvordan leg og læring kan integreres i praksis, hvorefter Marc Malmdorf Andersen, Forsker, Pure - Aarhus Universitet vil fremhæve legens indlæringspotentiale i en kognitionsvidenskabelig sammenhæng. 

 

Oplægsholdere: Helle Marie Skovbjerg, Professor, Designskolen Kolding & Marc Malmdorf Andersen, Forsker, Pure - Aarhus Universitet

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København, kl. 13:00-17:00

31/1-2023

Professor og formand for Reformkommissionen, Nina Smith

Fællesmøde med Altingets netværk om arbejdsmarked: Hvordan danner vi bro mellem uddannelse og arbejdsmarked?

Reformkommissionen med professor Nina Smith i spidsen er kommet med sine første anbefalinger, som er rettet mod bl.a. de videregående uddannelser, og hvordan vi kan skabe et uddannelsessystem, som er bedre til at sikre sammenhæng mellem det lærte og arbejdsmarkedet.

Frem mod slutningen af 2022 vil der komme flere anbefalinger til, som ligeledes går på at styrke både uddannelse og arbejdsudbud i Danmark. Anbefalingerne skal ses i lyset af den efterhånden velkendte mangel på arbejdskraft, som det danske arbejdsmarked lider under i disse år, og fremtidige skævheder på arbejdsmarkedet som følge af, at der eksempelvis er færre og færre, som vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Det har konsekvenser for dansk velfærd, velstand, grøn omstilling og meget mere.

Til dette netværksmøde ser vi nærmere på anbefalingerne og tager diskussionen om, hvorvidt de kan styrke vores uddannelsessystem samt sikre et større arbejdsudbud. Mødet finder sted i fællesskab med Altingets netværk om arbejdsmarked.

 

Oplægsholder: Nina Smith, Professor og formand for Reformkommissionen

BLOX, Bryghusgade 1, 1473 København, kl. 9:00-12:00

28/3-2023

Louise Klinge, Børne- og skoleforsker, ph.d., medlem af Børnerådet

Anne-Mette Nortvig, Docent, Ph.d. Professionshøjskolen Absalon

Relationskompetencen og adaptive learning - muligheder i praksis

Et gennemgående spørgsmål i uddannelsessektoren er, hvordan vi kan adressere individets unikke læringsbehov. En underviser skal være dygtig fagligt og orkestrere klasserummet, men helt afgørende er det at skabe en god relation med eleven. National og international forskning påviser lærer-elev-relationens enorme påvirkning på børns fremtidige liv, hvorfor vi til dette netværksmøde først vil gå i dybden med relationskompetencens betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Til dette formål får vi besøg af Louise Klinge, Børne- og skoleforsker, ph.d., medlem af Børnerådet. 

I tråd hermed er undervisningsteknikken ”adaptive learning”s formål at tilpasse læringsforløbet til den enkelte kursists behov. Adaptive learning-teknologien tilpasser sig til den enkelte elev ud fra dens præstation, læringsstil og informationstilpasning i et forsøg på at emulere og understøtte underviserens talenter. Til dette formål får vi besøg af Anne-Mette Nortvig, Docent, Ph.d. Professionshøjskolen Absalon som forsker i it, læring og didaktisk design.

Til dagens møde skal vi således blive klogere på relationskompetencen og adaptive learning-mekanismernes muligheder i praksis, som kan understøtte undervisningen og potentielt studievejledningen på tværs af uddannelsessektoren. 

Oplægsholdere: Louise Klinge, Børne- og skoleforsker, ph.d., medlem af Børnerådet og Anne-Mette Nortvig, Docent, Ph.d. Professionshøjskolen Absalon

 

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København, kl. 9:30-12:30

8/5-2023

Uddannelsesnetværkets døgnmøde: Digital dannelse

Digitale devices har for længst gjort deres indtog i samfundet og de danske skoler er ingen undtagelse. Det har utvivlsom gjort mange ting nemmere i undervisningen, men har det slet ingen negative betydninger? Hvilken betydning har bærbare computere, smartphones og andre digitale devices haft for dynamikken i klasselokalet? Hvilken betydning har det haft på elevernes fysiske indlæring? Hvordan har skærmene besværliggjort lærer/elev-relation? Og hvorfor er den fælles klassedagsorden under pres pga. de mange skærme?

Vi spørger samtidigt også, hvordan bogens pointer kan overføres til andre børne-arenaer end klasselokalet?

Til dette døgnmøde skal vi have besøg af ... 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 10:00-9:00

23/8-2023

Netværksmøde: Uddannelsesnetværket

Mere information følger. 

Lokation afventes, kl. 9:00

26/10-2023

Netværksmøde: Uddannelsesnetværket

Mere information følger. 

Lokation afventes, kl. 9:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets uddannelsespolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af uddannelsesdanmark.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser