Uddannelse

Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser på uddannelsesområdet og diskuterer hvad sektoren har brug for i fremtiden. I denne sæson sætter vi blandt andet fokus på (mis)trivsel blandt de unge, hvilket er et gennemgående problem på alle uddannelsesinstitutioner. På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration.

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Anja Bo. Anja har flere års erfaring som journalist og har været studievært på Deadline og TV 2 Nyhederne. Anja har gennem en lang årrække beskæftiget sig med blandt andet uddannelsessektoren og har stor erfaring med konferenceledelse, herunder har hun ledet uddannelses- og forskningsministerens Uddannelsesmøde.

-

I regeringens forståelsespapir lyder det, at "Vi skal satse på uddannelse. Så vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan – og så hver ny generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet." Men hvordan skaber vi de bedste rammer for de unges udfoldelse? Hvad kunne vi gøre bedre i dagens udannelsesdanmark? 

I netværket undersøger og diskuterer vi uddannelsessektoren fra flere forskellige vinkler, og medlemmernes erfaringer og stillinger giver rig mulighed for faglig sparring. På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i september 2020 til et særligt døgnmøde på Grønbechs Hotel i Allinge, og i oktober 2020 afholder vi Altinget Summit i Øksnehallen.

Program

25/2-2020

Christine Antorini, fhv. minister og nuværende CEO ved LIFE, Novo Nordisk Fondens læringscenter

Har du talt om teknologi med din datter i dag?

Hvordan får vi bedst muligt engageret børn og unge i de naturvidenskabelige fag og uddannelser? Til dagens samling vil Christine Antorini fortælle om, hvordan LIFE bidrager ved at invitere børn og unge fra dagtilbud til ungdomsuddannelser til at løse virkelighedsnære problemer med naturfagsværktøjskassen. Endvidere vil hun gå i debat om de største barrierer for at indfri målsætninger og visioner omkring indsatserne på STEM-området (science, teknologi, engineering, matematik).

Ny Kongensgade 10, 1472, København K, kl. 9:30

27/5-2020

Niels Ulrik Sørensen, Souschef, forskningsleder og lektor, Institut for Kultur og Læring, AAU

Mistrivsel og udsathed i ungdomslivet - hvad er uddannelsernes ansvar? 

De fleste danske unge trives og klarer sig godt, men et voksende antal unge lider under pres, stress og skrøbeligt selvværd. Niels Ulrik Sørensen tegner linjer mellem unges trivsel og aktuelle tendenser i ungdomslivet. Hvad betyder fx individualisering, præstationskultur og nye omgangsformer mellem børn og voksne? Oplægget åbner for nye spørgsmål til både forskning og praksis i arbejdet med at skabe det gode liv for unge.

Ny Kongensgade 10, 1472, København K, kl. 9:30

1/9-2020

Vincent Hendricks og Lars Ulriksen

DATO IKKE FASTSAT: Altingets uddannelsespolitiske døgnmøde på Grønbechs Hotel

Til netværkets årlige døgnmøde rejser vi til Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Her vil vi gennem et intenst døgn få mulighed for at mødes og dybdegående drøfte dagens dataetiske problemstilling. For at give de bedst mulige betingelser for netværk mellem med- og modspillere suppleres det faglige program med en bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Grønbechs Hotel, Allinge, kl. 9:00

Vincent F. Hendricks, professor, Center for information og boblestudier, KU

Os og dem - Identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter i et uddannelsesperspektiv

Ord som identitetspolitik, krænkelseskultur og politisk korrekthed er blevet en fast del af den danske offentlige debat. Men hvad er op og ned i de identitetspolitiske debatter? Tit og ofte ender diskussionerne i et polariseret os mod dem: Mændene imod kvinderne, folket imod eliten eller ytringsfrihedsforkæmperne imod de krænkelsesparate. Enten er du med dem, eller også er du med os, og du køber altid hele pakken. Vincent Hendricks er en af forfatterne bag bogen "Os og dem", der træder et skridt tilbage. Med aktuelle eksempler – både de store geopolitiske og de nære fra hverdagen – giver bogen en introduktion til identitetspolitiske kampe inden for køn, race, nationalitet og socialklasse. Hvilke positioner strides på feltet, og hvad er deres vigtigste pointer, idéer og uenigheder? 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby,, kl. 9:00

Lars Ulriksen, Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Hvordan bliver vi bedre til at skabe mening om de unges uddannelsesvalg?

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby,, kl. 9:00

20/10-2020

Anthony Townsend, Nicolai Wammen, Ove Kaj Pedersen og mange flere

SUMMIT 2020

I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst. I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer. Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets uddannelsespolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af uddannelsesdanmark.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser