Uddannelsespolitisk netværk


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsespolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen, inviteres der den 7. maj 2018 til døgnmøde på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel på Bornholm. Her vil vi udover faglig sparring rette særlig fokus mod at styrke netværkets interne relationer.

Netværkets faste mødeleder er Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken. Jacob har gennem en lang årrække beskæftiget sig med den danske uddannelsessektor som journalist og forfatter bag flere bøger og vil gennem denne indsigt moderere debatterne i netværket.

 

Programmet for den kommende møderække ses nedenfor 

 

Når en politisk idé rammer virkeligheden

Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole og formand for Danske Professionshøjskoler

Stefan Hermann var formand for ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, som banede vejen for den forberedende grunduddannelse, FGU. Tilbuddet skal være i drift til august 2019 med ambitionen om én indgang til uddannelse med udgangspunkt i den enkelte unge. Til dette møde diskuterer vi, hvad der sker, når en politisk idé rammer virkeligheden og betydningen af det nye tilbud for den samlede uddannelsessektor.

Børsbygningen, mandag 3. september 2018 kl. 9.00-12.00

 

År 3

Investering i uddannelse

 

Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Effektive investeringer i uddannelse, der er tilpasset arbejdsmarkedets behov, må i udgangspunktet betragtes som gode investeringer for samfundet. Vurderingerne af de økonomiske afkast afhænger dog i høj grad af, hvilke parametre der måles på. Til dagens møde vil Agnete Gersing give sine bud på den samfundsmæssige værdi af investeringer i uddannelse og dele sine synspunkter på Finansministeriets samtidige værdisætninger. Vi vil desuden diskutere, hvordan fremtidens uddannelseslandskab bør se ud for at imødekomme arbejdsmarkedets behov, samt hvilke kompetencer der efterspørges.

Børsbygningen, onsdag 10. oktober 2018 kl. 09.30-12.30

 

Ministerens blik på fremtidens uddannelser

Tommy Ahlers, Uddannelses- og forskningsminister

Til dagens møde får vi besøg af Danmarks Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, som vil dele sine visioner for, hvordan det danske uddannelsessystem i fremtiden skal se ud. Han vil desuden give et indblik i de største udfordringer og muligheder på området, han i sin første tid som minister har fået øjnene op for og vil gå i dialog med netværket omkring disse.

Børsbygningen, december 2018 kl. 09.30-12.30 (dato følger snarest)

 

En sammenhængende uddannelsespolitik

Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL

Mens målsætninger for flere unge i uddannelse udstedes nationalt, står man kommunalt overfor anvendelse og implementering af de fremlagte strategier. Arne Eggert vil til dagens møde gå i debat om sammenhængen mellem lokale forhold og målsætningerne om at få unge godt videre mod uddannelse og arbejdsmarkedet. Desuden vil han give et indblik i de udfordringer, han har fået øje for med sin overgang fra Børne- og undervisningsministeriet til en rolle som udviklingsdirektør i KL, samt hvorledes KL arbejder for at skabe bedst mulig bro mellem alle led i børn og unges vej i uddannelsessektoren.

Børsbygningen, fredag 1. marts 2019 kl. 09.30-12.30

 

Altingets uddannelsespolitiske døgnmøde på Bornholm 25.-26. april 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra onsdag til torsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det overordnede program for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Lighed i uddannelse' - Oplæg og debat ved Agi Csonka, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

•   Fælles frokost

•   'Styring og ledelse' - Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

 

Lighed i uddannelse

Agi Csonka, programansvarlig i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 

En af uddannelsessystemet store og langvarige udfordringer ligger i den ulighed, der hersker blandt danske børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller overhovedet gå i gang med en. Agi Csonka vil til dagens møde rette fokus mod, hvordan uligheden grundlægges i familien, og hvad lærere og pædagoger konkret kan gøre for at mindske uligheden. Vi vil endvidere diskutere betydningen af et opstillet ideal for den gode uddannelse og herigennem en etableret ulighed i samfundets syn på de forskellige fagligheder.

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 25. april 2019

 

(Med forbehold for ændringer)