Uddannelsespolitisk netværk


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i Børsbygningen i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerer vi i 2019 Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværkets faste mødeleder er Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken. Jacob har gennem en lang årrække beskæftiget sig med den danske uddannelsessektor som journalist og forfatter bag flere bøger og vil gennem denne indsigt moderere debatterne i netværket.

 

Programmet for 2018/19 ses nedenfor.

 

Investering i uddannelse

 

Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vi vil til dagens møde diskutere den samfundsmæssige værdi af uddannelse og henter bidrag til debatten af Agnete Gersing. Universitetsuddannelserne har en høj værdi for samfundet og for den enkelte, men gode uddannelser kan blive endnu bedre. Med afsæt i arbejdet i 'Udvalg om bedre universitetsuddannelser' vil Agnete Gersing således holde oplæg om gevinsterne ved uddannelse og aktuelle politiske tiltag, der skal ruste studerende endnu bedre til fremtidens liv og arbejde.

Børsbygningen, 10. oktober 2018 kl. 09.30-12.30

 

Ministerens blik på fremtidens uddannelser

Tommy Ahlers, Uddannelses- og forskningsminister

Til dagens møde får vi besøg af Danmarks Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, som vil dele sine visioner for, hvordan det danske uddannelsessystem i fremtiden skal se ud. Han vil desuden give et indblik i de største udfordringer og muligheder på området, han i sin første tid som minister har fået øjnene op for og vil gå i dialog med netværket omkring disse.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København K, 7. december 2018 kl. 09.30-12.30

 

En sammenhængende uddannelsespolitik

Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL

Mens målsætninger for flere unge i uddannelse udstedes nationalt, står man kommunalt overfor anvendelse og implementering af de fremlagte strategier. Arne Eggert vil til dagens møde gå i debat om sammenhængen mellem lokale forhold og målsætningerne om at få unge godt videre mod uddannelse og arbejdsmarkedet. Desuden vil han give et indblik i de udfordringer, han har fået øje for med sin overgang fra Børne- og undervisningsministeriet til en rolle som udviklingsdirektør i KL, samt hvorledes KL arbejder for at skabe bedst mulig bro mellem alle led i børn og unges vej i uddannelsessektoren.

Børsbygningen, 28. januar 2019 kl. 09.30-12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, 28. marts 2019 9.30-16.30

 

Altingets uddannelsespolitiske døgnmøde på Bornholm 25.-26. april 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det overordnede program for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Lighed i uddannelse' - Oplæg og debat ved Agi Csonka, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

•   Fælles frokost

•   'Styring og ledelse' - Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Lighed i uddannelse

Agi Csonka, programansvarlig i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 

En af uddannelsessystemet store og langvarige udfordringer ligger i den ulighed, der hersker blandt danske børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller overhovedet gå i gang med en. Agi Csonka vil til dagens møde rette fokus mod, hvordan uligheden grundlægges i familien, og hvad lærere og pædagoger konkret kan gøre for at mindske uligheden. Vi vil endvidere diskutere betydningen af et opstillet ideal for den gode uddannelse og herigennem en etableret ulighed i samfundets syn på de forskellige fagligheder.

Grønbechs Hotel, Allinge, 25. april 2019

 

(Med forbehold for ændringer)