Uddannelse og undervisningspolitisk netværk


Altingets uddannelse og undervisningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen, inviteres der den 3. juni 2019 til døgnmøde på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel på Bornholm. Her vil vi udover faglig sparring rette særlig fokus mod at styrke netværkets interne relationer.

Netværkets faste mødeleder er Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken. Jacob har gennem en lang årrække beskæftiget sig med den danske uddannelsessektor som journalist og forfatter bag flere bøger og vil gennem denne indsigt moderere debatterne i netværket.

 

Møderækken for sæsonen 2018/19 ses nedenfor

 

En sammenhængende uddannelsespolitik

Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL

Mens målsætninger for flere unge i uddannelse udstedes nationalt, står man kommunalt overfor anvendelse og implementering af de fremlagte strategier. Arne Eggert vil til dagens møde gå i debat om, hvordan nationale målsætninger om at få unge godt videre mod uddannelse og arbejdsmarkedet skal koordineres lokalt, så der skabes sammenhæng mellem alle stadier af børn og unges vej mod uddannelse. Desuden vil han give et indblik i de udfordringer, han har fået øje for med sin overgang fra Børne- og undervisningsministeriet til en rolle som udviklingsdirektør i KL, samt hvorledes KL arbejder for at skabe bedst mulig bro mellem alle led i børn og unges vej i uddannelsessektoren.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 19. november 2018 kl. 09.30-12.30

 

Forståelse for strategiske udviklingsprocesser

 

Lene Tanggaard, Professor, Ph.d., Aalborg Universitet

Hvis vi skal øge effekten af de strategiske udviklingsprocesser i uddannelsessektoren, er nytænkning et must. Men hvilken nytænkning og hvilke eksperimenter kan være med til at understøtte den udvikling? Lene Tanggaard giver os et indblik i nytten af integrativ tænkning, praksisnærhed og gensidigt arbejde og understreger samtidigt, at dedikation og tålmodighed er nøgleord for at opnå den nødvendige effekt. Hun argumenterer i sit oplæg for, at strategiske udviklingsprocesser ofte kun lykkes, hvis der er forståelse for opgaven, samt nærhed til - og forståelse for - pædagogisk praksis.

Børsbygningen, 6. februar 2019 kl. 09.30-12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, torsdag 28. marts 2019 kl. 9.00-17.00

 

Altingets uddannelsespolitiske døgnmøde på Bornholm, 3.-4. juni 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det overordnede program for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Skab engagement hos vores børn og unge' - Oplæg og debat ved Louise Klinge, skoleforsker og konsulent

•   Fælles frokost

•   'Styring og ledelse i uddannelsessektoren' - Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

 

Skab engagement hos vores børn og unge

Louise Klinge, prisvindende skoleforsker og konsulent

Louise Klinges empiriske forskning fokuserer på, dels hvilken stor betydning lærerens handlinger i undervisningen har for elevernes udvikling for både fagligt, socialt og personligt, og dels hvad der finder sted, når en klasse forvandler sig til et læringsfællesskab præget af engagement og fordybelse. Vi ser i oplægget på, hvad det kræver af læreren, og hvad det kræver af rammerne.

Grønbechs Hotel, Allinge, 3. juni 2019

 

Et indblik i ministeriets maskinrum

Søren Hartmann Hede, departementschef i Undervisningsministeriet

Efter et overstået valg står et nyt folketingsår for døren, og vi gør til dagens møde status over den uddannelsespolitiske dagsorden. Vi får besøg af departementschef i Undervisningsministeriet, Søren Hartmann Hede, som vil give et indblik i ministeriets arbejdsgang med en ny regerings fremlagte visioner, ligesom han vil dele sine erfaringer fra sit første år i spidsen for ministeriet.

Børsbygningen, 28. august 2019 kl. 09.30-12.30

 

(Med forbehold for ændringer)