Uddannelsespolitisk netværk


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsespolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Se programmet for 2017-2018 nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i henholdsvis Børsbygningen og Den Sorte Diamant med tilhørende morgenmad, inviteres der i april måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Jacob Fuglsang, forsker på Aarhus Universitet og tidl. uddannelsesredaktør på Politiken.

 

Hvad skete der med ekspertgruppens anbefalinger? 


Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol og formand for ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Det er snart et år siden, at ekspertgruppens anbefalinger om bedre veje til ungdomsuddannelse blev fremlagt for regeringen. Stefan Hermann fremlægger, hvad der skete fra den dag, anbefalingerne kom ud til i dag. Hvad er gået godt, mindre godt, og hvad bør vi overveje at fokusere på i fremtiden?

Børsbygningen, fredag 3. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

Hvornår når vi målene om flere i uddannelse?


Jesper Fisker, departementschef for Undervisningsministeriet

Der er stadig fokus på unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og regeringen har for godt et år siden modtaget anbefalinger fra en ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet og departementschef Jesper Fisker har til opgave at balancere mellem den centrale målsætning om implementeringen af anbefalingerne og tilvejebringelsen af stærke interesseorganisationer og kommuners holdninger til dem. Hvordan håndteres interesserne bedst muligt af embedsmanden i spidsen for det hele, så det samtidigt bidrager til bedre uddannelsesmuligheder i Danmark?

Børsbygningen, fredag 5. januar 2018 kl. 10.00-13.00

 

Hvem er de udsatte unge, og hvad stiller vi op?


Frans Ørsted Andersen, lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet

Frans Ørsted Andersen tager udgangspunkt i flere undersøgelser og projekter, som vidner om nye polariseringer iblandt de unge, på flere niveauer, både mellem drenge og piger, mellem de gymnasiale uddannelser og de erhvervsrettede og mellem de såkaldte 12-tals piger og de unge på kanten. Hør mere om alt dette ved dagens oplægsholder, som samtidig fremlægger konkrete bud på, hvordan vi håndterer ovennævnte problematiske udvikling. Frans Ørsted Andersen arbejder for tiden med flere forskellige følgeforskningsprojekter der har fokus på de nævnte problemstillinger og har netop udgivet bogen Motiverende undervisning, der afspejler hans forskning og pointer.‌

Den Sorte Diamant, tirsdag 20. marts 2018 kl. 09.30-12.30

 

Møde med MF'erne

 

Dette møde vil give rig mulighed for at sparre med MF’erne om de største udfordringer i uddannelsessektoren, og hvordan de udfordringer skal adresseres. Carolina Magdalene Maier (ALT), Henrik Dahl (LA) og Mattias Tesfaye (S) vil svare på spørgsmål omkring den nuværende uddannelsespolitiske dagsorden, og vil tegne deres visioner for fremtidens uddannelsessektor i Danmark.

Børsbygningen, torsdag 24. maj 2018 kl. 09.30-12.30

 

Altingets uddannelsesdøgn - Grønbechs Hotel, torsdag 27. september 2018  

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved Bertel Haarder

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Ole Sejer Iversen

•   Diskussion, workshop og networking

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Vilhelm og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

Bertel Haarders uddannelsesvisioner


Bertel Haarder, MF (V), fhv. undervisningsminister

Den finske folkeskoles høje kvalitet er af mange eksperter erklæret indiskutabel, og succeshistorien har været på alles læber i snart to årtier. Hvordan omsætter vi den finske virkelighed til dansk virkelighed? Og hvad skal der til? Bertel Haarder er inspireret af den finske læreruddannelse, der på én gang er mere praksisorienteret og mere forskningstilknyttet end den danske. Han har selv været seminarieadjunkt i Haderslev og Aalborg.

Grønbechs Hotel, torsdag 27. september 2018

 

Nye kompetencer, nye teknologier


Ole Sejer Iversen, professor i Child-Computer Interaction, Aarhus Universitet

Alle taler om digital læring, men undersøgelser viser, at der er meget store forskelle på hvordan skoler og uddannelsesinstitutioner i praksis arbejder med at ruste børn og unge til at møde en digital tidsalder. Ole Sejer Iversen, som er professor på Aarhus Universitet, står bag en større undersøgelse af, hvordan skoler i de nordiske lande arbejder med at understøtte de såkaldte 21st century skills. Vi inviterer ham til at give sit bud på, hvad der skal til, hvis vi skal bryde med det, han kalder det store ”skolelotteri”.

Grønbechs Hotel, torsdag 27. september 2018

 

(Med forbehold for ændringer)