Uddannelsespolitisk netværk


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i Børsbygningen i København, et holdes som et døgnmøde på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerer vi i 2019 Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland.

Netværkets faste mødeleder er Anja Bo. Anja har mange års erfaring som journalist, og har været studievært på Deadline og TV2 Nyhederne. Anja har gennem en lang årrække beskæftiget sig med bl.a. uddannelsessektoren og har stor erfaring med konferenceledelse, herunder som moderator på Uddannelsesdebatten. 

 

 

Programmet for 2019/20 ses nedenfor.

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

Tivoli, 28. marts 2019 9.30-16.30

 

Altingets uddannelsespolitiske døgnmøde på Bornholm 25.-26. april 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det overordnede program for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Lighed i uddannelse' - Oplæg og debat ved Agi Csonka, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

•   Fælles frokost

•   'Social mobilitet' - Oplæg og debat ved Torben Tranæs, VIVE

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Lighed i uddannelse

    

Agi Csonka, programansvarlig i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 

En af uddannelsessystemet store og langvarige udfordringer ligger i den ulighed, der hersker blandt danske børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller overhovedet gå i gang med en. Agi Csonka vil til dagens møde rette fokus mod, hvordan uligheden grundlægges i familien, og hvad lærere og pædagoger konkret kan gøre for at mindske uligheden. Vi vil endvidere diskutere betydningen af et opstillet ideal for den gode uddannelse og herigennem en etableret ulighed i samfundets syn på de forskellige fagligheder.

 

Social mobilitet 

Torben Tranæs, Forskningsdirektør i VIVE

Får Danmark nok ud af investeringerne på skole- og socialområdet? I Torben Tranæs oplæg vil vi tale om den social mobilitet i Danmark, og hvad forskningen siger om dette.
Torben har i denne forbindelse bl.a. set på forskellen på social mobilitet i USA ift. Danmark. Her diskuteres bl.a at undersøgelse viser at børn af lavindkomstgrupper i Danmark ser frem til højere økonomisk tryghed end i USA. Spørgsmålet er således om det skyldes det danske velfærdssystem eller om det skyldes at børnene vokser op og får et vellønnet middelklassejob. Denne debat vil Torben på vores samling dykke dybere ned i.

Grønbechs Hotel, Allinge, 25. april 2019

 

Indsatserne på det naturvidenskabelige område

Christine Antorini, Fhv. Minister og nuværende CEO ved LIFE, Novo Nordisk Fondens læringscenter

Hvordan får vi bedst muligt engageret børn og unge i de naturvidenskabelige fag og uddannelser? Til dagens samling vil Christine Antorini fortælle om hvad LIFE bidrager med i forhold til at engagere de unge i de naturvidenskabelige fag. Endvidere vil hun gå i debat om de største barrierer for at indfri målsætninger og visioner omkring indsatserne på det naturvidenskabelige område.

Ny Kongensgade 10, 4. juni 2019 kl. 09.30-12.30

 

(Med forbehold for ændringer)