I en tid, hvor kravene til den digitale transformation er større end nogensinde, og det er svært at følge med den teknologiske udvikling, stilles der i stigende grad krav til lederen, der skal føre institutionen, virksomheden eller organisationen gennem den digitale omstilling. Her handler det ikke blot om at arbejde hurtigere og mere effektivt, men i lige så høj grad om, hvordan vi arbejder, og endnu vigtigere, hvordan vi vælger at forme vores arbejdsplads. Hvor skal vi holde igen, og hvor skal vi trykke på speederen? Hvordan får vi det største udbytte af den digitale omstilling, når vi i disse år står over for store samfundsudfordringer i både grøn omstilling og fremtidssikring af vores velfærdssamfund?

Den digitale transformation præger alle aspekter af det moderne samfund, og udviklingen accelererer i et højt tempo. Det er vanskeligt at nå at tilpasse sig nye teknologier, før de erstattes af andre. Samtidig rummer digitaliseringen muligheder, som både kan revolutionere samfundsmodellen og accelerere den grønne omstilling. Men hvordan indfries dette enorme potentiale?

De nye teknologier vil forandre vores byer, hjem, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. De rummer muligheder for at revolutionere vores sundhedsvæsen, vores infrastruktur og fremskynde den tvingende nødvendige omstilling til bæredygtige og vedvarende energikilder. Men det kræver grundlæggende, at vi forstår og formår at tøjle teknologien. Det kræver lederskab, innovation og mod til at gå nye veje og til at gentænke indretningen af vores samfundsstrukturer og virksomheder.

På dette temaspor vil du både blive klogere på strategisk og innovativ ledelse, nyskabende teknologiske fremskridt og smarte løsninger på store samfundsudfordringer. Vi drøfter udfordringerne og forsøger at undersøge og navigere i barrierer, som holder håndbremsen trukket i den digitale omstilling. Vi klæder med andre ord dig på til at styre din organisation sikkert ind i et nyt skelsættende årti.

Vi dykker ned i den digitale revolution, og inviterer danske og internationale eksperter, beslutningstagere, forskere og virksomhedsledere til at gøre dig klogere på morgendagens digitale samfund.

Temablokkene om digitaliseringen faciliteres bl.a. af:

 • Mads Thimmer, CEO Innovation Lab

  • Mads Thimmer er ekspert i digitale branchemodeller og digital strategiudvikling. Mads Thimmer har hjulpet ministerier, kommuner og Fortune 500-virksomheder til at forstå de nye digitale vilkår og sørget for, at store forandringer bliver set som en mulighed frem for en forhindring.

Tilmeld dig her

PROGRAM FOR DIGITAL OMSTILLING

Formiddag

10.45: Velkomst og introduktion v. konferencier Mads Thimmer

AI i det næste årti  - Menneskelige kompetencer i et digitalt mindset

For at vi kan lykkes med at omstille både den offentlige og den private sektor til fremtidens digitale muligheder, kræver det, at vi som ledere formår både at følge og føre udviklingen i den rigtige retning. Det er vigtigt at sørge for, at både medarbejdere og ledere har de nødvendige kompetencer, der kan bringe organisationen ind i fremtiden. I selskab med nogle af landets førende eksperter, ledere og beslutningstagere stiller vi skarpt på en af de ledelsesudfordringer, som opstår, når teknologien rykker ind på arbejdspladsen. Hvordan ser vi kunstig intelligens i et ledelsesperspektiv, og hvilke muligheder og udfordringer giver kunstig intelligens for danske virksomheder og organisationer?

Oplægsholdere og paneldeltagere:

 • David Budtz Pedersen, Professor MSO, AAU

 • Jens Riis Andersen, Partner McKinsey

 • Nana Bule, CEO, Microsoft Danmark

 • Lars Sandahl Sørensen, CEO Dansk Industri

Eftermiddag

13.00: Velkomst og introduktion til temasporet

Impact Tech – Teknologi der gør en forskel

Digitaliseringen rummer potentiale til at forandre verden til det bedre. Nye teknologier kan redde liv, de kan accelerere den grønne omstilling og højne vores livskvalitet. Vi sætter fokus på nogle af de teknologiske fremskridt, der er med til at omforme vores samfund, når vi ser nærmere på konkrete løsninger og fremtidige muligheder inden for blandt andet offentlig transport og smartere indretning af fremtidens byer. Vi ser også på, hvordan vi kan udnytte potentialet i eksempelvis kunstig intelligens. Vi henter på dette temaspor inspiration fra det europæiske tech-miljø og får besøg af flere internationale keynotes.

Oplægsholdere og paneldeltagere:

 • Benjamin Tincq, stifter og CEO, Good Tech Lab

 • Cansu Canca, stifter og direktør, AI Ethics Lab

 

13.15: Velkomst og introduktion til temasporet v. konferencier Mads Thimmer

Barrierer eller affyringsramper - Hvordan sikrer vi gode rammer for digitaliseringen?

For at sikre de rette rammebetingelser er vi nødt til at diskutere, hvordan vi som samfund skal behandle og arbejde med digitaliseringen. Hvordan lovgives, fastlægges og eksekveres der på den rigtige måde for at skabe de rette betingelser for udfoldelsen af det digitale paradigme? Vi stiller i denne temablok skarpt på lovgivernes rolle i den digitale udvikling. Hvordan kan vi søge inspiration fra andre lande? Og hvordan ser dansk erhvervsliv på vilkårene for den digitale omstilling?

Oplægsholdere og paneldeltagere:

 • Brian Mikkelsen, CEO Dansk Erhverv

 • Hanne Marie Motzfeldt, lektor, digital forvaltning, Københavns Universitet

 • Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør, mandag morgen 

 • Frank Jensen, overborgmester København

Programmet opdateres løbende.