Stadig flere patienter og borgere har brug for behandling og hjælp fra sygehusene og resten af velfærdssamfundet. Hvordan omstiller vi social-, sundheds- og ældreområdet, så velfærdssamfundets bukser ikke revner? Vi går på jagt efter nogle svar på velfærdssporet.

Men hvad er det så, vi skal gøre anderledes, hvis velfærdsområdet skal gøres bæredygtigt både økonomisk og personalemæssigt og samtidig være til større gavn for borgerne? Det får vi indspark til på velfærdssporets fællescene med oplæg fra ind- og udland.

Efter frokost deler vi os i tre fagspor, der beskæftiger sig med sundhedsområdet, socialområdet og psykiatrien, og som hver behandler væsentlige aspekter af eller bud på imødekommelse af velfærdsomstillingen.

Tilmeld dig her

PROGRAM FOR VELFÆRDSOMSTILLING

Formiddag

10.45

Velkomst v. Altingets sundhedsredaktør, Ole Toft

Der bydes velkommen til sporet og sporets kyndige værter, som vil føre deltagerne gennem dagens program.

 

11.00

Har vi stadig den velfærd, vi tror vi har?

Mens vi har talt om værdier og identitetspolitik, er dansk velfærd de seneste 20 år blevet voldsomt reformeret. Ikke mindst ydelser som dagpenge er blevet mindre værd. Hvad betyder reformerne for den sociale kontrakt i Danmark mellem stat og borgere? Siger vi helt farvel i disse år til den skandinaviske velfærdsmodel og goddag til en, der mere ligner den tyske og hollandske? Eller fortsætter principperne for dansk velfærd med andre midler?

Altingets magasinredaktør, Esben Schjørring, har sat professor, Ove Kaj Pedersen, i stævne til en samtale om de store linjer og skriften på væggen i velfærdsstaten Danmark.

 

11.30

Behov for ny ledelse i komplicerede velfærdssystemer?

Velfærdsinstitutionerne er blevet så store og komplekse, at de ikke længere kan reformeres med endnu flere sindrige økonomiske incitamentsstrukturer og ved at flytte lidt rundt på organisationsdiagrammerne. Det mener ledelses- og organisationseksperten Belinda Weir, der er sociolog, MBA og forsker ved University of Birmingham. Hun foreslår i stedet, at ledere på velfærdsområdet skal trænes i at tænke ud over deres egne ansvarsområder og i højere grad være i stand til at samarbejde på tværs af sektorer – også selvom der ikke er formelle samarbejdsflader. 

Med konkrete eksempler og herlig underspillet britisk humor giver Belinda Weir sine bud på, hvordan det så kommer til at ske.

Eftermiddag

Hvordan gentænker vi psykiatrien? v. Knud Aarup

Hvordan sikrer vi en bedre sammengæng i indsatserne på psykiatriområdet på tværs af sektorer og inden for den enkelte sektor? Vi retter fokus mod de indsatser, som foregår uden for, ved siden af eller efter behandlingspsykiatrien. Vi overvejer særligt relationsdannelser mellem socialarbejderen og den udsatte som et afgørende element af indsatserne. Vi hører ofte mønsterbrydere fortælle historien om den ene autentiske voksen, som gjorde, at deres liv kunne tage en ny kurs. Hvad betyder den slags relationer? Og hvordan skabes de?

Vi har sat et panel i stand bestående af Helle Øbo, direktør, Askovfonden, Birgit Hesk Møller, projektsygeplejerske, Rosa og Søren Skjødt, forstander, Godhavn

 

Sociale investeringer – fra vision til storskala? v. Jesper Zwisler

Er sociale investeringer et modeord, eller er det et fænomen, der er kommet for at blive?

I Finland betaler sociale investeringer for indsatser, der skal nedbringe sygefraværet på store offentlige arbejdspladser, og i Aalborg og Ballerup kommune bruger man investeringerne til at hjælpe udsatte borgere i job. Men hvorfor er der ikke flere kommuner, der bruger investeringerne til at løfte velfærdsopgaver?

På sporet overvejer vi, om investeringstanken er den forstyrrelse, der er brug for ind i en systematisk tankegang, når vi skal løse problemer i hele den offentlige sektor.

Panelet består af Claus Billehøj, direktør, Den Sociale Kapitalfond, Henrik Lund, afdelingschef, offentlig innovation, Finansministeriet og Hannah Wilson, centerchef, Børn, Unge og Familie, Herlev Kommune

 

Mindre pigtråd mellem sektorerne v. Dorthe Crüger

Et fremtidssikret sundhedsvæsen kræver, at sygehuse, praktiserende læger og kommuner arbejder tættere sammen. Men hvordan kan det ske uden en omfattende reform? Tre visionære ledere fra de tre sektorer giver deres bud, hvorefter deltagerne på sporet i samarbejde går på jagt efter nogle svar.

Panelet består af Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune, Mogens Vestergaard, praktiserende læge og professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet og Dorthe Crüger, ledelsesambassadør og tidl. adm. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt.