Gå til
tilmelding

Altingets Embedsmanduddannelse - Forår 2023

Altinget & Mandag Morgen

At være embedsmand må og skal ikke betyde, at man er nødsaget til at gå på arbejde med ondt i maven over at skulle håndtere vanskelige og konfliktfyldte sager i relation til det politiske system.

De seneste år har den traditionelle, partipolitisk neutrale embedsmand været under pres. Embedsmandsrollen har været genstand for en omfattende debat, hvor en række kritiske politiske sager løbende har trukket overskrifter i medierne. Det er ofte vaskelige og konfliktfyldte vilkår du arbejder under, når kerneopgaven er at servicere politikere.

Hvordan skal man som embedsmand navigere i krydsfeltet mellem krav om faglighed og neutralitet vs efterspørgsel efter politisk tæft og krav om tydelig kommunikation?

Der stilles stadig større krav til embedsmandsrollen i forbindelse med den politiske betjening, men embedsmands-håndværket er noget man forventes at lære, når man er blevet ansat –  Og alt for ofte bliver det ’learning-by-doing’, sidemandsoplæring etc.

Derfor lancerer Altinget en embedsmandsuddanelse, hvor du kan forvente en fokuseret og systematisk indføring i embedsmandshåndværket. 

Dit udbytte:

  • indsigt i såvel de formelle som særligt de uformelle krav og normer til hvad det vil sige at være en god embedsmand
  • en praktisk og teoretisk forståelse for det politiske blik på sagsbehandlere og embedsmænd i politisk ledede organisationer
  • redskaberne til at blive helt skarp på, hvordan du tackler typiske dilemmaer mellem fx forventninger til politisk tæft og lydhørhed vs. kravet om faglighed, objektivitet og neutralitet

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med politiske betjening på statsligt, kommunalt eller regionalt niveau. Det kan være at du er udviklingskonsulent, økonomikonsulent, jurist eller projektleder i kommunen. Fuldmægtig eller leder i ministerie eller styrelse. Det afgørende er ikke din titel, men din interesse i at blive bedre til at tackle de dilemmaer der opstår, når du navigerer i krydsfeltet mellem administration, høj faglighed og politiske interesser.

4 moduler

Opstart 19. april 2023 kl. 9:30

Ny Kongensgade 10, 1472 København

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Noueman Hajjami

Leder af forretningsudvikling

Kontakt Noueman Hajjami

+4530734965

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Undervisning

Altingets embedsmanduddannelse forløber over fire hele undervisningsdage - fire moduler, hvor vi omsætter velafprøvede teori til netop din praksis. Læs mere om de enkelte moduler nedenfor. På hvert modul får vi besøg af en ekstern gæsteunderviser, der deler sine erfaringer.

 

Kursusleder og fast underviser

Forløbets faste underviser er Cand.scient.pol. Jacob Vase, stifter og direktør for konsulentvirksomheden Vase Consulting.

Jacob er tidligere embedsmand, og har arbejdet med politikerservicering på såvel EU som statsligt og kommunalt niveau. Han er tidligere kontor- og afdelingschef fra hhv. KL og Danmarks Forvaltningshøjskole og har 27 års erfaring som ekstern lektor på hhv. Institut for Statskundskab, KU samt CBS, hvor han p.t. er fast underviser og vejleder på diverse masteruddannelser. Endvidere har han de sidste 18 år som ledelseskonsulent arbejdet i en lang række såvel offentlige som private organisationer, hvor han særligt har haft fokus på de meget forskellige virkelighedsopfattelser og fagligheder som gør sig gældende i hierarkiske og politisk ledede systemer.

Moduler

Hvilke regler, rammer, vilkår samt uformelle normer gælder egentlig for embedsmandens arbejde? Og hvornår bliver det rigtigt svært at være embedsmand.

Vi ser nærmere på de forskellige opfattelser af embedsmandens ideelle rolle - og inddrager heri bl.a. centraladministrationens kodeks ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen” samt konklusionerne fra det såkaldte Bo Smith-udvalg.

Gennemgangen vil forsøge at afdække, hvilke bagvedliggende konfliktende forståelser af den moderne embedsmands rolle, som den aktuelle debat bygger på. Konkret vil der på dagen blive gennemgået et par typiske rigtige ”møgsager”, hvor embedsmænd er kommet i problemer ifht. serviceringen af det politiske niveau.

Efter dette modul har du en række konkrete værktøjer som du kan tage i brug næste gang du skal tackle en vanskelig sag i relation til det politiske system.

De seneste år har den traditionelle, partipolitisk neutrale weberianske embedsmand været genstand for omfattende debat. Bl.a. har en række kritiske politiske sager løbende trukket overskrifter i medierne, og den nuværende regering er blevet beskyldt for at være den mest forvaltningskritiske i nyere parlamentarisk historie. Vi ser nærmere på hvordan politikere typisk opfatter embedsmænd – herunder hvad årsagerne kan være til at den partipolitisk neutrale embedsmandsrolle er kommet under pres. Hvad ligger der bag ønsket om at embedsmænd i højere grad bør udvise ”politisk tæft” samt ”større forståelse for politikerens rammevilkår”? 

Uanset hvor i den offentlige forvaltning, man arbejder, så består en del af opgaveløsningen i at agere opad i et organisatorisk hierarki. Uanset om leder indgår i din titel eller ej, skal du have blik for hvornår og hvordan du skal lede opad. Der kan være mange interessenter, der er med til at forme dit mandat, og de er ikke altid enige indbyrdes. Der er derfor brug for at forhandle kompromisser, skabe afklaring og udvikle koalitioner

På dette modul får du en række redskaber til at identificere de afgørende interessenter i forhold til dit mandat. Med afsæt i at alle organisationer og hierarkier er befolket med mennesker, som alle har deres psykologiske behov og præference undersøger vi, hvordan vi kan bruge organisationspsykologien, når vi udvikler vores mandat.

Det afsluttende modul vil fokusere på en række spørgsmål omhandlende aktuelle trends og tendenser i udviklingen af forholdet mellem politiker og embedsmænd i det danske demokrati:

Kan og bør adskillelsen af politik og administration opretholdes: Er det en naiv tanke at basere politiske systemer på et mere eller mindre vandtæt skel mellem politik og administration? Og skal de politiske systemer i Danmark fremover i højere grad ansætte politisk udpegede embedsmænd – eller er det muligt (og ønskeligt) at søge at fastholde idealet om den neutrale embedsmand?

Vi stiller skarpt på disse udfordringer samt inviterer en erfaren embedsmand / politiker ind til at give sit bud på hvor det danske politiske system er på vej hen.

Praktisk information

Datoer:

  • 19. april – 2023, 09:30-16:00
  • 26. april– 2023, 09:30-16:00
  • 2. maj – 2023, 09:30-16:00
  • 9. maj – 2023, 09:30-16:00

4 moduler

19995 kr., ekskl. moms

Opstart 19. april 2023 kl. 9:30

Ny Kongensgade 10, 1472 København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Noueman Hajjami, leder af forretningsudvikling, Arena

noueman@altinget.dk


+4530734965

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse
Accepter betingelser