Gå til
tilmelding

IMPACT 2040

Mandag Morgen

Fremtidens samfund kræver handlingsdygtige ledere. Skal du sætte dit præg med IMPACT 2040?

Lederskab handler om at skabe IMPACT. Vi hjælper fremtidens ledere med at forstå hvordan. Hos Ugebrevet Mandag Morgen har vi i 25 år været førende i at klæde ledere på til at forstå tidens komplekse samfundsudfordringer. Nu inviterer vi forandringsvillige unge, der har taget de første skridt i deres karriere med i maskinrummet, og undersøger hvilke indsigter fremtidens lederskab kræver. 

I samarbejde med Mandag Morgens redaktion har IMPACT 2040 som mål at deltagerne får konkrete nedslag og handlingsplaner, der udledes fra mødernes diskussioner. Her får deltagerne muligheden for at sætte deres præg på dagsordenen gennem et direkte talerør til Mandag Morgens redaktion, der har viden om og kontakt til aktører fra Christiansborg, større virksomheder, universiteter samt interesseorganisationer, der alt sammen kan gavne dem i deres nuværende og fremtidige karriere.

5 moduler

Opstart 21. november 2022 kl. 9:00

Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Mari-Louise Pedersen

Indholdsleder

Kontakt Mari-Louise Pedersen

+4521709223

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Undervisning

Workshoppen er for dem, der ønsker at mødes og sparre med et bredt felt af samfundets repræsentanter og skabe et fundament for fremtidens samfund. På værkstedet diskuterer vi muligheder og udfordringer indenfor ledelse, grøn og digital omstilling, økonomi samt politik og velfærd med udgangspunkt i og perspektiver fra nutidens unge: fremtidens ledere.

Moduler

Den grønne omstilling er evigt tilstede i den politiske, sociale, kulturelle og økonomiske sfære. Men måske det er på tide, at fremtidens ledere får en stemme i omstillingen af det samfund, de selv skal være en del af. For hvis det stod til os, hvordan skulle den optimale grønne omstilling så finde sted? Skal vi sætte vores investeringer og lid til power-to-x, eller skal vi genoptage atomdebatten i lyset af dens grønne potentialer? 

Med den grønne omstilling som case vil vi i dette modul af Impact 2040 stille skarpt på, hvordan du som leder konkret kan bidrage til den grønne omstilling gennem din organisation. For den skal realiseres gennem omfattende organisatoriske og individuelle adfærdsforandringer, som du hér vil lære, hvordan du kan implementere i praksis. Derudover vil du blive klædt på gennem en række metoder til, hvordan du kan tydeliggøre den effekt og ambition, som du gerne vil basere din ledelse på i en grøn kontekst. Og hermed hvordan du kan skabe en fælles organisatorisk motivation, som udmunder sig i et professionelt arbejdsfællesskab, hvor det grønne og organisationens ambitioner går i ét. 

Modulet faciliteres af Claus Kragh, Europa-redaktør med fokus på den grønne omstilling for Ugebrevet Mandag Morgen.

Fremtiden har brug for ledere der besidder unikke færdigheder, der gør dem i stand til at drive organisationer mod bæredygtig økonomisk vækst. I Impact 2040's økonomimodul retter vi fokus mod de strategiske og analytiske færdighedssæt, der skal til for at til at lede den nye økonomi. 

Helt konkret vil vi klæde dig på med indsigter i de økonomiske trends og behov, som med overvejende sandsynlighed vil præge din organisation på den korte og den lange bane. Og hvordan du skal tage stilling til de trends som leder. For hvordan tilpasser du en organisation og en medarbejdergruppe med ét økonomisk tankesæt til et nyt, som både skaber mere værdi i fremtiden og skaber grobund for det samfund, du gerne vil være en del af? Med økonomi som case vil vi derfor blive klogere på, hvordan du omsætter strategi til konkret forandring på både kort og lang sigt. Slutteligt vil vi også forsøge at blive klogere på, hvordan du kan skabe den forandring internt i organisationen med mål for at påvirke eller skabe eksterne forandringsprojekter. 

 

Modulet faciliteres af Peter Hesseldahl, redaktør, og/eller Simon Date Friis, journalist, begge hos Ugebrevet Mandag Morgen.

   

Vi bliver bombarderet med spådomme om, at massive digitale transformationer står lige for døren. Og at de transformationer vil accelerere lyntoget mod en radikalt anderledes fremtid. Selvom det er umuligt at forudsige, hvordan den teknologiske udvikling ser ud i 2040, skal vi stadig forholde os til de potentielle forandringer, den medfører på den korte og lange bane. Derfor er det afgørende, at vi i Impact 2040 tager stilling til, hvordan fremtidens ledere skal forholde sig til nye teknologiske tendenser. For hvilke værdier mener vi, at de skal baseres på? Og hvordan sikrer vi, at nutidens digitale fremskridt danner fundamentet for vores ideelle fremtid.

I det fjerde modul af Impact 2040 vil vi blive klogere på, hvordan du griber de digitale problemstillinger konstruktivt som leder. Vi vil her i sammenspil forsøge at forstå, hvordan vi som ledere kan sætte scenen for den rolle, som teknologi skal spille i jeres organisations systemer og kultur - og på det helt høje plan. Derudover vil vi forsøge at definere vores ledelsesmæssige rolle på en måde, der centrerer vores organisationers værdier i teknologiens udvikling og implimentering. Modulet bliver afholdt med det formål at du bliver ledelsesmæssig bannerfører for en fremtidig teknologiudvikling, som understøtter dine medarbejdere med værdierne i behold. 


Modulet faciliteres af Peter Hesseldahl, redaktør med fokus på digitale tendenser og omstilling for Ugebrevet Mandag Morgen.

Danmarks velfærdssystem bliver spået til at blive presset i de kommende årtier. Udfordringer som markante demografiændringer og manglende hænder i syge- og ældrevæsenet betyder, at vi vil se en ændring i den service, som det offentlige kan levere i fremtiden. Og hvilke konsekvenser vil det have for borgerne på tværs af landets økonomiske lag? Og er vores one-size-fits-all-velfærdssystem dét, der skal imødekomme de udfordringer?

Vi vil i det sidste modul af Impact 2040 bruge fremtidens velfærdssamfund som case for din udvikling som fremtidens leder. Vil vil her arbejde med, hvordan du som leder kan designe og lede din organisations projekter med henblik på intern og ekstern værdiskabelse. For hvis noget er en reel samfundsfaglig og ledelsesmæssig udfordring, så er det måden, vi omorganiserer vores velfærdssamfund på. 

Da det også er Impact 2040's sidste modul, vil det blive afsluttet med diplomoverrækkelse, networking og et glas vin sammen med dine Impacters i Altingets og Mandag Morgens gård. 


Modulet faciliteres af Torben K. Andersen, politisk redaktør, og/eller Jens Reiermann, velfærdsredaktør, begge hos Ugebrevet Mandag Morgen.

IMPACT 2040's sidste modul drejer sig om ledelse. For ledelse udgør fundamentet for værkstederne, hvor temaerne fremover vil være cases til at klæde dig på som den leder, der former vores samfund i 2040. ledelsesmodullet er derfor designet til at styrke og støtte den næste generation, som er klar til at gribe morgendagens udfordringer.

Med sparring fra Mandag Morgens ledelsesredaktion vil du blive klædt på til at identificere de ledelsesmæssige udfordringer, din organisation står over for i både aktuelle og fremtidige scenarier. Derudover vil vi gøre dig klogere på, hvordan du som individ i din organisation kan blive bedre til at forhandle kompromisser, skabe afklaring om aktuelle og fremtidige problemstillinger samt udvikler stærke faglige miljøer. Som fremtidig leder vil du lære, hvordan du kan omgå dine egne svagheder og styrker, og hvordan du kan integrere dine strategiske visioner med øje for de værdier, du gerne vil basere fremtidens samfund på. 

Modulet faciliteres af Andreas Baumann, redaktør og journalist med fokus på ledelse for Ugebrevet Mandag Morgen.

Praktisk information

Værksted 1 - Grøn omstilling: 21. nov. 2022, kl. 09.00-12.30

Værksted 2 - Økonomi: 10. jan. 2023, kl. 09.00-12.30

Værksted 3 - Digital omstilling: 21. mar. 2023, kl. 09.00-12.30

Værksted 4 - Politik og velfærd: 23. maj 2023, kl. 09.00-12.30

Værksted 5 - Ledelse: 22. juni. 2023, kl. 13.30-17.30

Alle fem værksteder afholdes på Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

5 moduler

14995 kr., ekskl. moms

Opstart 21. november 2022 kl. 9:00

Ny Kongensgade 10, 1472 København K

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Mari-Louise Pedersen, indholdsleder, Arena

mlp@altinget.dk


+4521709223

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse
Accepter betingelser