Gå til
tilmelding

Kriseledelse - en praksisnær værktøjskasse

Kriseledelse - en praksisnær værktøjskasse

 

Kriser kan betragtes som tidslommer, hvor de almindelige orienteringspunkter er uklare eller helt forsvundet.

Organisationen er rystet og porøs, og medarbejderne, såvel som kunder og samarbejdspartnere er frustrerede. I den seneste tid er det væltet frem med gode råd om effektiv ledelse i krisetid, og det gør det ikke nødvendigvis nemmere at navigere i en usikker kontekst.

På uddannelsen får du:


- Orienteringspunkter i en tid med kaos
- Værktøjer og modeller der skaber overblik i krisen
- Viden om den lederens handlerum, når medarbejderne er frustrerede
- Indsigt i frustrationens sprogkoder
- Blik for hvad krisen kan skabe af nye muligheder for dig og din organisation

 

Undervisere:


Rikke Bjerregaard er selvstændig konsulent og har stor erfaring med ledersupervision, teamsupervisioner og coachingsamtaler samt undervisning og processer. Ydermere er Rikke ansat som ekstern lektor på Copenhagen Business School i organisationsteori og ledelse, hvor hun blandt
andet underviser i personlighedspsykologi. Rikke er uddannet cand.merc.HRM og har en specialistuddannelse i mentalisering fra Center for Mentalisering. Rikke har tidligere arbejdet med HR-udvikling på Københavns Fængsler og uddannet ledere på den toårige masteruddannelse i
Business Coaching.


Martin Godske er administrerende direktør i den sociale virksomhed Habitus. Habitus er en mellemstor dansk virksomhed med ca. 400 ansatte. Martin er uddannet filosof fra Københavns Universitet og har en mastergrad i African Studies. Martin har igennem mange år været særligt
optaget af at styrke ledelse.

5 moduler

24995 kr., ekskl. moms

Opstart 1. december 2020 kl. 10:00

København

Har du brug for personlig vejledning?

Hvis du er i tvivl om noget, så lad mig ringe dig op og give dig personlig vejledning.

Kontakt Magnus Vind Lorenz, souschef for arena, altinget danmark, altinget sverige og mandag morgen, Arena

+4560407682

 

 

Hvordan finder vi orienteringen i de orienteringsløse perioder?


Denne uddannelse vil give dig teoretisk indblik og konkrete værktøjer og metoder til at håndtere de særlige udfordringer ledelsen i denne tid støder på, når en krisesituation har direkte og gennemgribende
betydning for organisationen, medarbejderne og interessenterne.
På forløbet får du blandt andet svar på følge spørgsmål:


● Hvorfor er det vigtigt at du positionerer dig korrekt som leder og ledelsesgruppe?


● Hvorfor det er vigtigt at skabe klarhed over interessenternes behov og krav når krisen
rammer?


● Hvorfor er klarhed om regler, rammer og procedurer afgørende for at man kan sænke frustrationen i
organisationen?


● Hvorfor er den mentaliserende tilgang til ledelse vigtig for at kunne møde medarbejderne
med ro i frustrationen?


● Hvordan kan opmærksomhed på frustrationens sprogkoder skabe nye sproglige mulighedsrum
og derfor styrke følelsen af et fælles ansvar?


● Hvordan hænger kriser og udviklingsmuligheder sammen?


På baggrund af ovenstående vil du efter kurset sidde tilbage med din egen kriseplan, som du
undervejs i forløbet kan prøve af og få sparring på.

Målgruppe


Kurset henvender sig til ledere og ledelsesgrupper i alle typer organisationer, der har behov
for værktøjer til at håndtere krisen, når den rammer - både organisatorisk og på individniveau.

Undervisning

Forløbet består af 5 moduler der kombinerer online læringsmateriale med 5 fysiske undervisningsdage, også kaldet blended learning. Det vil sige at vi mikser den ordinære fremmøde undervisning
med online undervisning.

De online læringsmoduler kan tilgås når det passer den enkelte deltager. I kombination med muligheden for den fleksible læring ved onlinematerialet, vil den fysiske fremmødeundervisning understøtte fællesskabet, refleksionsøvelserne, diskussionen og styrkelsen af netværk og relationer mellem deltagerne.

Moduler

Vi står lige nu midt i en international krise, og når kriser rammer stiger frustrationsniveuaet i
samfundet, i organisationen og i det enkelte individ. Hvis vi som ledelse bliver en del af frustrationen,
mister vi orienteringen, og dermed den position hvorfra vi kan lede.


Dette modul vil introducerer en række konkrete opmærksomhedspunkter og værktøjer som vil sætte
din organisatoriske situation i perspektiv, samt give dig guidelines til hvordan du undgår at blive en
del frustrationen og dermed bibeholde din ledelsesposition i organisationen.

Vi må have opmærksomhed på interessenternes behov og hvorledes dette behov ændrer sig i takt
med at situationen ændrer sig. Hvem er villige til at samarbejde og hvem skal vi forsøge at forsvare
os imod?


Interessenter findes ikke kun eksternt. Interessenter er allestedsnærværende og når vi presses af
kriser stiger frustrationensniveauet - også hos de interne interessenter. Vi glemmer helt basale
procedurer og rammer, og vi begynder at arbejde ud fra individuelle regler. Når det sker, er
organisationen ved at løbe løbsk. Her er det afgørende, at du som leder meget hurtigt, eksplicit
sætter rammerne for organisationen, så alle medarbejdere ved i hvilken retning de skal løbe.

Dette modul tager udgangspunkt i interessentanalysen og i hvilke regler, rammer og procedurer vi
skal genbesøge, udvikle eller udskifte.

At kunne møde medarbejderne med medmenneskelighed og mildhed er altafgørende. Der er intet så
frustrationsdæmpende som et medmenneskeligt blik. Et blik der giver følelsen af at bliver set, hørt
og forstået på en sådan måde, at vi føler os respekteret og anerkendt. Dette giver i sidste ende
modet til atter at påtage sig den fælles opgave i organisationen.

På dette modul vil vi introducere teorien om den mentaliserende leder, og bringe dette perspektiv
ind i kriseledelse. Vi videregiver erfaringer med at sætte planlagte og strukturerede empatiske rum
som katalysator for de frustrationer, der viser sig i krisesituationer.

Når krisen rammer og frustrationsniveauet stiger bliver vi projektive. Vi peger fingre, og vi begynder
at tale med hinanden og om hinanden på en sådan måde, at det bliver de andre, der er skyldige for
den situation vi står i, og fralægger os dermed ansvaret.

Det er en helt naturlig reaktion, men som leder må du luge ud i de negative og projektive
sprogligheder som opstår i organisationen.

I dette modul vil vi give vores bud på hvorfor den negative fortælling og sprogbrug vinder i
situationer med kriser. Og give ideer til hvilke værktøjer der kan være nyttige at bruge i denne
sammenhæng.

 

Nød lærer nøgen kvinde at spinde!


Når krisen rammer, står vi på alle måder over for den oplagte mulighed at udnytte tiden og kaos til at
ændre gamle mønstre og overbevisninger. Det kan synes provokerende, men ikke desto mindre kan
det være effektivt. Og evnen til at se nye muligheder for organisationen vil være proportionalt med
sandsynligheden for at organisationen kommer godt ud af krisen.

I dette modul kæder vi disruption sammen med ledelse. Hvordan kan du som leder udnytte den
kaotiske organisatoriske tilstand til at gennemføre nogle nye tiltag - tiltag du måske har været
optaget af at gøre i en længere periode.

Praktisk information

Alle undervisningsdage er fra kl. 10.00-16.00

Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

Prisen for deltagelse er 24.995 ex. moms

Prisen dækker hele forløbet inklusive kursusmateriale og forplejning.

 

5 moduler

24995 kr., ekskl. moms

Opstart 1. december 2020 kl. 10:00

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Magnus Vind Lorenz, souschef for arena, altinget danmark, altinget sverige og mandag morgen, Arena

magnus@altinget.dk


+4560407682

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser