Gå til
tilmelding

Personaleledelse i praksis - forår 2021

Altinget & Mandag Morgen

Konkret kerneopgave i en kompleks kontekst

Som offentlig personaleleder skal du maksimere den oplevede velfærd hos borgeren i en ofte kompleks, knap og kritisk kontekst.

Offentlig personaleledelse handler om at lede efter kerneopgaven frem for efter tilfredse medarbejdere.

Dine medarbejdere er ikke ansat til at trives, men til at løse kerneopgaven – dét skaber trivsel, men stiller også store krav til dig som leder.

Kerneopgaven løses i dag i en kompleks kontekst, hvor fokus fordrer fravalg og konkret ledelse. Det kan være svært. Ledelse er i høj grad at lykkes konkret under komplekse vilkår. Ofte bruger vi som ledere megen energi på at forholde os til alt dét, vi ikke kan gøre noget ved – frem for dét, vi reelt kan handle på. På Altingets og Mandag Morgens uddannelse i offentlig personaleledelse lærer du, hvordan du skaber og skærper et mulighedsrum, hvor du kan lykkes med at lede kerneopgaven konkret, strategisk og praktisk.


På kurset vil du blandt andet møde forfatter og ledelsesrådgiver, Christian Ørsted, stifter af Ennegram Akademiet, Henriette Claydon og lektor phd i Antropologi (SDU og UC Syd), Kim Lee

Dit udbytte:

 • Du lærer at lede kerneopgaven, strategisk og praktisk.
 • Konkrete værktøjer til at styrke den fælles motivation og trivsel.
 • De nyeste indsigter fra Anders Senecas seneste bog 'Kerneopgaven i krise
 • Fokus på, hvad du reelt kan gøre noget ved som leder.
 • Du trænes i ny og effektfuld tilgang til trivsel.
 • Du lærer, hvordan du leder efter succes fremfor styrer efter standarder.

Kurset tematiserer en række udfordringer i offentlig ledelse og sigter mod at pointer og perspektiver løbende omsættes til dit ledelsesfelt. Fokus er på de strategiske og praktiske udfordringer, du møder i egen praksis

Oplægsholdere:

       
 Christian Ørsted          Henriette Claydon              Kim Lee

5 moduler

Opstart 18. maj 2021 kl. 9:00

København

Har du nogle spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, så tøv ikke med at ringe mig op eller sende en mail.

Kontakt Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

+4530737447

Underviser 

Anders Seneca er stifter og direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet, der har specialiseret sig i at hjælpe offentlige og private organisationer med at forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse. Med 10 års ledelseserfaring i den offentlige sektor bag sig, udgav Anders Seneca i 2012 bestselleren "Kend din kerneopgave", som fortæller, hvordan man ved hjælp af dialog og et fælles fokus på, hvad opgaven og omdrejningspunktet er, kan skabe innovation og forandring - især i den offentlige sektor.

Undervisning

Anders Seneca vil i dette forløb præsentere og systematisere de allernyeste pointer og perspektiver ift. hvordan det står til med kerneopgaven på de danske arbejdspladser. På baggrund af data fra flere hundrede arbejdspladser vil forløbet skabe og skærpe de nyeste indsigter ift. hvordan vi konkret leder efter kerneopgaven på egen arbejdsplads.

Med afsæt i bredtfavnende litteratur og løbende besøg af de fremmeste praktikere og teoretikere vil vi i forløbet udforske og udfordre, hvordan du leder efter kerneopgaven som leder, i eget ledelsesfelt og i de organisatoriske omgivelser. 
Vi vil med dét afsæt også tematisere de dilemmaer og dagsordner, der aktuelt fylder i nutidens og fremtidens ledelse.

Kurset er bygget op over 5 moduler. Mellem disse moduler har du mulighed for at omsætte pointer og perspektiver til dit eget praksisfelt. 

Det er på den måde et kursus, hvor vi løbende tager fat, på de udfordringer, der fylder hos dig.
Det er et kursus, der skal ruste dig til din velfærdsledelse i praksis.

 

Moduler

Konkret kerneopgave, konkret leder, konkret ledelse - Hvordan står det til med kerneopgaven?

Fokus er på kerneopgavens aktuelle tilstand og stilstand på de offentlige arbejdspladser. Nyeste viden fra samarbejder med 94 kommuner og samtlige regioner præsenteres som fælles udgangspunkt for forløbets efterfølgende observationer, diskussioner og refleksioner

I dag er kerneopgaven sjældent kerneopgaven. Vi har travlt, men det er ikke kerneopgaven der stresser. Din effekt som offentlig personaleleder afhænger i høj grad af, hvad du leder efter? Om du leder dine medarbejdere med fokus på deres arbejdsopgaver eller deres kerneopgave.

Vi belyser nyeste viden ift. hvordan du gennem ledelse gør arbejdet med kerneopgaven konkret og meningsfuldt.

 Forandring fordrer forankring – og fokus på kerneopgaven. 

Kerneopgaven er ikke flotte ord, men et fokuseret arbejde. Èt er at tale om kerneopgaven, noget helt andet er, hvordan vi flytter kerneopgaven fra plakat til praksis?

Vi belyser, hvordan vi som ledere forløser kerneopgaven som succes i praksis. Kerneopgaven er en succesbeskrivelse. Med udgangspunkt i bogen ’Succes skal fejres’ retter vi blikket på, hvordan vi i praksis flytter det ledelsesmæssige fokus fra standarder til succes, fra at gøre det rigtigt til at gøre det rigtige..og får det til at ske med størst velfærdseffekt.

2. juni 2021, 9.00 - 16.00

Hvem er tættest på kernen? Er kerneopgaven fælles? Hvor VI er vi?

Vi udforsker og udfordrer arbejdspladsen som et arbejdsfællesskab ved at belyse, hvordan vi med kerneopgaven kan skabe og skærpe den fælles motivation.

Vi skal ikke lave det samme men lykkes med det samme. Hvordan erstatter vi arbejdsdeling med arbejdsfællesskab? Hvordan gør vi grupper af medarbejdere til én medarbejdergruppe? Hvordan udfordrer vi hierarkier, så fragmentering bliver til specialisering, hvordan fremmer vi tværfaglighed frem for tvær faglighed? Hvordan forløser vi forskelskraften og fremmer velfærden?

Oplægsholdere


Kim Lee
lektor phd i Antropologi (SDU og UC Syd) har et bredfavnende forskningsfelt inden for arbejdsmiljø, stress, sygefravær og navnlig den organisatoriske og ledelsesmæssige effekt på disse forhold. 
Han har gennemført feltarbejde i den offentlige sektor og formidler således unikke indsigter med generel betydning. 

At lede efter god tid
Har du og dine medarbejdere god tid? God tid ses ofte som en mangelvare, men er også en mulighed. Det forudsætter at der ledes efter god tid. Kim Lee vil med afsæt i sin praksisnære forskning på offentlige arbejdspladser udfordre og udvikle vores blik for, hvordan der i arbejdspladskulturen opstår magthierarkier og tidskulturer - og navnlig hvordan du som leder offensivt kan agerer i dette, strategisk og praktisk.


Henriette Claydon
Stifter af Enneagram Akademiet og anerkendt som værende dén af landets fremmeste eksperter ift. hvordan du omsætter psykologisk vidneskab til meningsfuld og effektfuld ledelse

Selvledelse, sårbarhed, følgeskab & fællesskab 
Henriette Claydon vil som én af landets fremmeste eksperter i Enneagrammet i en masterclass give os en unik indsigt i, hvordan du med selvindsigt skaber og skærper følgeskabet og forløser forskelskraften. 
Du skal lede dig selv for at kunne lede andre. Med afsæt i psykologisk teori zoomer vi sammen ind på forudsætningerne for som leder at kunne lykkes i den vigtigste ledelsesmæssige komponent, nemlig relationen.    
Det handler om hvordan du går sårbarheden til din største styrke, hvordan du lytter som leder og hvordan du gør forskellighed til en styrke frem for en forstyrrelse. 

 

 Fokus fordrer fravalg. Hvad skal vi holde op med, hvis kerneopgaven skal løses bedre?
Hvordan arbejder vi strategisk og praktisk med handling og ikke-handling? Hvordan fremmer vi trivsel gennem fokus på kerneopgaven? Bruger dine medarbejdere primært tiden på at tale om dén tid de ikke har? Hvordan leder vi efter god tid og en tidskultur, der matcher fremtid frem for fortid?

Oplægsholder:

Christian Ørsted
Christian Ørsted er uddannet cand.merc, forfatter og  har mere end 20 års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere i nogle af de største danske og internationale virksomheder og organisationer, herunder Ørsted, Novo Nordisk, Coca Cola, FN, A.P Møller – Mærsk og mange flere.
Som forfatter har Christian udgivet to bøger. Den første – ’Livsfarlig Ledelse’ – er anerkendt som en af de bedste og vigtigste ledelsesbøger, hvorfor den også strøg til tops på Børsens bestsellerliste og modtog seks stjerner i Berlingske Business. Hans seneste udgivelse, ’Fatale Forandringer’, behandler og udfordrer den tilgang mange ledere har til forandringsledelse, og er ligesom ’Livsfarlig Ledelse’ essentiel for ledere i alle slags organisationer og virksomheder.

30. august 2021, 9.00 - 16.00

Kursets tematikker kobles i dette modul sammen, så dit mulighedsrum træder tydeligt frem.

Med afsæt i ’succestrappen’ konkretiseres dit eget, fremtidige arbejde med kerneopgaven, så fremtidens succeser træder frem.

15. september 2021, 9.00 - 16.00

Praktisk information

 

 • 18. maj 2021, 9.00 - 16.00
 • 2. juni 2021, 9.00 - 16.00
 • 10. juni 2021, 9.00 - 16.00
 • 30. august 2021, 9.00-16.00
 • 15. september 2021, 9.00-16.00

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

5 moduler

Opstart 18. maj 2021 kl. 9:00

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser