Gå til
tilmelding

Afholdt Kursus: Strategi i politiske organisationer

Altinget & Mandag Morgen

Altinget klæder dig på til at håndtere strategiudvikling og -implementering i politiske organisationer.

På Altingets kursus om strategi i politiske organisationer sætter vi fokus på muligheder og ledelsesudfordringer i forhold til at udvikle og lede strategier i politisk ledede og medlemsbaserede organisationer og virksomheder.
Gennem forløbet får du helt konkret viden, blandt andet bygget på erfaringer fra gæsteundervisere som Villy Dyhr, Thor Möger Pedersen, Sigge Winther, Verner Sand Kirk og Kresten Dørup.

        

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet strategikonsulenter, udviklingskonsulenter og ledere. Så det er måske noget for dig, hvis du arbejder med strategi, udvikling og ledelse i en politisk eller medlemsforankret organisation eller virksomhed. Er du også utålmodig for at styrke jeres strategi og få hele organisationen til at gå i takt, så er her muligheden for i et fortroligt rum at få inspiration til, og dele erfaringer om strategi, ledelse og styring i jeres komplekse politiske univers.

 

Dit udbytte

Konkrete værktøjer

 • En begrebsmæssig ramme for arbejdet med at udvikle og eksekvere strategi.
 • Konkrete værktøjer til at gennemføre strategiske overvejelser i en politisk organisation.
 • Model for udformning af en strategi samt konkret input til målfastsættelse og opfølgning.

Input og sparring til arbejdet med strategi i din organisation

 • Inspirerende oplæg og cases fra meget forskellige politiske organisationer fortalt af dem der ledte forandringerne.
 • Sparring i forhold til hvordan du kan komme videre med dit arbejde om at udvikle, gennemføre eller følge op på strategi i din organisation eller virksomhed.
 • Et netværk af andre, der som dig, dagligt bokser med at bringe en politisk organisations eller virksomheds strategiske arbejde videre.

 

3 moduler

11995 kr., ekskl. moms

Opstart 10. maj 2021 kl. 9:30

Altinget, Ny Kongengsade 10, 1472 København K

Har du nogle spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, så tøv ikke med at ringe mig op eller sende en mail.

Kontakt Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

+4530737447

 
Erfaren facilitator og underviser

Jakob Sand Kirk
Jakob Sand Kirk har mange års erfaring med organisationsudvikling, politik og strategi i fagbevægelse, arbejdsmarkedspension og almen boligsektor. Han var i organisations- og udviklingschef i LO mellem 2015 og 2020, hvor han blandt andet var central i arbejdet med LO/FTF-fusionen og intern strategi og handlingsplaner.
Jakob er desuden erfaren netværksfacilitator og underviser.

Undervisning

Kurset er casebaseret. Det betyder, at den overordnede begrebsramme løbende udfoldes i samspil med rigtige cases fra en række politiske organisationer – vel at mærke fortalt af dem der konkret har gennemført dem. Dels skal du selv arbejde med dine strategiske udfordringer og får sparring til at komme videre. 

Vi lægger vægt på at skaber dialog og læring gennem inddragelse af relevante oplægsholderes analytiske perspektiver og især praktiske erfaringer. Som deltager forventes du også selv at bidrage med dine erfaringer og udfordringer. Til gengæld får du hver gang konkrete forslag og redskaber med hjem.

Derudover bliver der i høj grad undervist på baggrund af Strategicirklen, der er en grundlæggende model for strategiudvikling og implementering. På hver kursusgang sætter vi fokus på dele af Strategicirklen. Derudover gennemgår vi en case fra det virkelige liv og tager fat i en eller flere af kursusdeltagernes udfordringer. Mellem kursusdage løses hjemmeopgaver.

Moduler

Modul 1

På dette modul sættes den overordnede ramme både analytisk og fra et praktikerperspektiv.
Vi sætter fokus på, hvad det kræver af en strategi for at blive en succes i en politisk organisation. Desuden vil du høre om praktiske erfaringer fra så forskellige politiske organisationer som politisk parti, fagforening og a-kasse. Villy Dyhr, der har mange års erfaring fra politiske og medlemsbaserede organisationer som Forbrugerrådet, HK og senest Akademikernes A-kasse, fortæller om sine erfaringer med at lægge en strategi og føre den ud i livet og Sigge Winther, der er vicedirektør i Djøf med ansvar for økonomi, public affairs, udvikling og medieforretning fortæller om hvordan man arbejder med strategiudvikling og implementering i Djøf

   
    Sigge Winther                  Villy Dyhr

Modul 2

Vi sætter fokus på, hvordan man implementerer sin strategi og hvordan man sikrer den organisatoriske forankring af strategien. Vi får besøg af Thor Möger Pedersen, der er tidligere skatteminister og strategi rådgiver for SF. Han er nu vice president i COWI.


Thor Möger Pedersen

 

Modul 3

Vi har nu set på selve strategien, på planen på organisationen. På det tredje og sidste modul vil vi fokusere på de barrierer, der er for at strategien rent faktisk når i mål, og på hvordan man med den rette organisation og opfølgning styrker implementeringen.

Oplægsholdere:

           
  Verner Sand Kirk                  Kresten Dørup

Verner Sand Kirk, direktør i A-kassernes Samvirke og blandt andet tidligere direktør i Forebyggelsesfonden og udviklingschef i Beskæftigelsesministeriet, vil fortælle om hvordan han fra forskellige perspektiver har oplevet barrierer for langsigtet strategisk udvikling på det beskæftigelsespolitiske område.

Kresten Dørup, Centerchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri, vil give et helt andet perspektiv og fortælle om hvordan de arbejder systematisk med strategiopfølgning med inspiration i SCRUM og LEAN.

Praktisk information

Datoer:

 • 10. maj 2021, 9.00 - 16.00
 • 18. maj 2021, 9.00 - 16.00
 • 26. maj 2021, 9.00 - 16.00

Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Kurset kører igen til efteråret på følgende datoer:

 • 1. november 2021, 9.00-16.00
 • 9. november 2021, 9.00-16.00
 • 19. november 2021, 9.00-16.00

Hvis dette har interesse, så hiv fat i chef for kursus og uddannelse, Lea Kærsgaard på 30737447 eller lea@altinget.dk

3 moduler

11995 kr., ekskl. moms

Opstart 10. maj 2021 kl. 9:30

Altinget, Ny Kongengsade 10, 1472 København K