Gå til
tilmelding

Ledelse af et bæredygtigt arbejdsmiljø som værn mod kriser

Altinget & Mandag Morgen

Styrk arbejdsmiljøet og håndter kriser

Det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø kan være organisationens værn mod relationelle kriser som eksempelvis mistrivsel, krænkelser og magtmisbrug. Med Altingets uddannelse bliver du klædt på til at lede et socialt og organisatorisk arbejdsmiljø.

På dette forløb lærer du:

 • At forstå og håndtere sammenvævede problematikker, der knytter sig til kulturelle og relationelle kriser. Eksempelvis krænkelser, mobning og kriser
 • At forstå og lede arbejdsmiljø i et socialt og organisatorisk perspektiv
 • At spotte symptomer på et arbejdsmiljø, der ikke er bæredygtigt
 • At håndtere organisatorisk magt og sociale strukturer som et led i forebyggelsen
 • At kortlægge trivsels- og belastningsfaktorer på både individ-, gruppe- og organisatorisk niveau

Organisationer og ledere har en presserende opgave lige nu, som handler om at fremme sunde relationer i arbejdslivet. Det bæredygtige arbejdsmiljø består af trygge, værdige og gensidige relationer, og de kan værne organisationer mod de relationelle kriser i arbejdslivet. Ledelsesopgaven er at forebygge og håndtere kriser som krænkelser, mistrivsel og magtmisbrug, men indsatsen er kollektivt forankret i det bæredygtige arbejdsmiljø.

Kurset giver dig

 • Et stærkt netværk af andre ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der arbejder med de samme problemstillinger
 • Metoder til at styrke og udvikle det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø
 • Viden om arbejdsmiljølovgivningen og hvordan I kan sikre, at den overholdes
 • Viden om hvordan arbejdsfællesskabet og kultur kan være et værn mod kriser
 • Indsigt i hvorfor og hvordan krænkelsesproblematikker og stress opstår, samt konkrete værktøjer til at håndtere dem

2 moduler

Opstart 8. november 2021 kl. 9:00

København

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Lea Kærsgaard

Chef for kurser og uddannelse

Kontakt Lea Kærsgaard

+4530737447

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Faste undervisere


Stephen Holst

Stephen Holst er cand.mag. i læring og forandringsprocesser, og har arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling gennem de seneste 5 år. Stephen er erfaren med at facilitere læringsforløb for ledere og medarbejdere og har specialiseret sig indenfor organisatorisk læring. Stephen er desuden forfatter og foredragsholder og er særligt optaget af, at skabe forandring med forankring i organisationskulturer.


Lene Eriknauer

Lene Eriknauer er erhvervspsykologisk chefkonsulent og har arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i mere end 25 år. Lene har en master i positiv psykologi og har skrevet masterspeciale om bæredygtige arbejdsfællesskaber på Novo Nordisk. Lene har arbejdet som certificeret arbejdsmiljørådgiver de sidste 12 år og har solid erfaring med at løse komplekse arbejdsmiljøproblematikker gennem fokus på positive faktorer som mening, motivation, medindflydelse og bæredygtigt samarbejde. Lene er desuden certificeret systemisk coach og har rådgivet ledere i krise og mediesager.

Undervisning

Organisationer og virksomheder oplever lige nu en verden, som forandrer sig hurtigere og mere drastisk end nogensinde før. Økonomien presses af en verdensomspændende pandemi og chikane og krænkelsessager ruller frem i medierne. Der er mange forhold, som kan skabe usikkerhed, utryghed og i sidste ende kriser i organisationen, og det kan få alvorlige konsekvenser for organisationens medlemmer og øvrige interessenter.  For at værne organisationen mod kriser og arbejdsrelateret belastning må vi fremme den kollektive tryghed der skal til, når både medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere skal arbejde sammen om at styrke kulturen og organisationen.
Undersøgelser viser, at medarbejderne forventer, at lederne kan varetage ansvaret, når arbejdsrelaterede belastninger og problematikker viser sig, men er usikre på om deres ledelse er kompetente til det. På dette kursus vil fokus i høj grad ligge på at lede og skabe et socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, der beskytter mod belastning, magtmisbrug og kriser.

Undervisningen hjælper ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere til at oparbejde viden, kompetencer og redskaber til at beskytte organisationer med de relationelle kriser. Vi ser problematikker i arbejdslivet lige nu, som producerer afmagt og frygt, men ved at sætte det bæredygtige arbejdsmiljø på ledelsesdagsordenen kan organisationen opbygge den kollektive tryghed, som skal til for at forbygge og håndtere kriserne. 

Kurset forløber over to separate dage, begge med fuld forplejning.

Moduler

Modul 1

På første kursusdag arbejder vi med lederens ansvar og handlerum. Vi gennemgår lovgivningen på området og hvilke udfordringer vi kan møde med at overholde lovgivningen. Dernæst arbejder vi særligt med ledernes behov og udfordringer med at sikre et kollektivt ansvar for organisationens kultur. Vi stiller skarpt på, hvordan ledelse og tillidsvalgte kan spotte og møde organisatoriske og sociale udfordringer i praksis.  Vi ser på hvordan vi i fællesskab kan spotte symptomer på belastninger, og hvordan vi kan reagere og gribe ind. Vi kigger specifikt ind i forskningen bag stress og krænkelse, og hvordan denne kan forstås samt et særligt fokus på den løsningsfokuserede samtale.

Efter første kursusdag kan du skabe et fælles aftabuiserende sprog om belastninger i det sociale arbejdsmiljø, herunder spotte stress, krænkelsesproblematikker mv. Derudover har du viden om magt, og hvordan du kan arbejde med de sociale strukturer, som led i forebyggelse.

Modul 2

På anden kursusdag arbejder vi særligt med hvordan vi kan forebygge arbejdsrelateret belastning med fokus på grupper og fællesskaber. Ved at etablere sunde arbejdsfællesskaber og beskyttende faktorer blandt medarbejderne og vi ser på hvordan både lederen, tillidsrepræsentanterne og medarbejderne selv kan bidrage til den aktivitet. Vi ser på hvordan vi kan reducere behovet for håndtering af stress og i stedet arbejde med forebyggelse og værn. Slutteligt arbejder vi med hvordan vi kan forankre indsatser i organisationen og i denne kultur. Ved at forankre denne tænkning om det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø i hele organisationens kultur, kan vi bidrage til at gøre det intuitivt for alle, at reagere og gribe ind ved symptomer på noget som belaster organisationen. 

Efter anden kursusdag ved du at du som leder sammen med fællesskabet og kulturen på arbejdspladsen har en stor betydning for trivsel og forebyggelse af stress og krænkelser. Derudover kan du kortlægge trivsels- og belastningsfaktorer på både individ og gruppe-niveau samt gennemføre svære samtaler. Og du kan bidrage til at indsatserne forankres i kulturen og dermed gøre det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø til en kollektiv opgave.    

Praktisk information

Tid og sted

 • 8. november 2021, 9.00 - 16.00
 • 9. november 2021, 9.00 - 16.00

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Kurset henvender sig til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra både offentlige og private organisationer.
Vi opfordrer alle kursister til at deltage med mere end én fra hver organisation.

2 moduler

11995 kr., ekskl. moms

Opstart 8. november 2021 kl. 9:00

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse


Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser