Gå til
tilmelding

Masterclass i offentlig ledelse - 2023

Altinget & Mandag Morgen

Ledelse er en balancekunst: Politisk tæft, faglighed og værdiskabelse

Skal du holde trit med opdragsgivere og interessenter, må du være lydhør og fleksibel. Samtidig må du imidlertid også have en klar rød tråd i din praksis, hvis du skal være fagligt troværdig. Nogle gange kan du udøve ledelse ud fra en klar hierarkisk position. Andre gange må du agere i mere uklare roller i forskellige netværk og fællesskaber. Alt dette er balancer. Men for at balancere må man have et pejlemærke, nemlig blikket for den værdi, der skabes for borgere og samfund.

 
Det får du ud af uddannelsen:

Vi tilbyder en masterclass, som giver dig redskaber til at kunne udvikle dit handlerum i en hverdag, der kræver balancegang. Mere specifik vil denne masterclass klæde deltagerne på til at:

 • Lede opad: Udvikle mandat i dialog med opdragsgivere og interessenter.
 • Lede nedad: Skabe motiverende præmisser for faglig praksis.
 • Lede udad: Udvikle tværgående samarbejder på tværs af fag og sektorer.
 • Lede indad: Udvikle forståelse for egne ressourcer og måder at påvirke på.

 

6 moduler

Opstart 30. januar 2023 kl. 9:30

Ny Kongensgade 10, 1472 København

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Christine Færch

Netværkskonsulent

Kontakt Christine Færch

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

For hver af disse praksisfelter giver masterclassen dig:

 • Forståelse for den institutionelle kontekst og de spændingsfelter, som den indeholder.
 • Mulighed for at iagttage og analysere styrker og svagheder ved din egen måde at håndtere spændingsfelterne.
 • Inspiration og perspektiver fra fremtrædende ledere og forskere i den offentlige sektor.
 • Øvelser og feedback, der giver dig mulighed for at udfordre og udvikle din nuværende praksis som leder. 


Undervisningen henter begreber og eksempler fra en af de absolutte klassikere inden for offentlig ledelse:

Moore, Mark H (1995/1997): 'Creating Public Value. Strategic Management in Government'. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Bogen vil være inkluderet i prisen for undervisningen. Det er ikke afgørende, at du har læst bogen. Men vi foreslår, at du følger med i udvalgte passager, der bruges i undervisningen.

Undervisning

Undervisningsforløbet består af seks moduler, der kaster lys over udfordringer og handlemuligheder i offentlig ledelse. Hvert modul varer 6,5 time fra kl. 09.30 til 16.00. På forløbet vil du møde en gennemgående underviser samt en række oplægsholdere. Til hver undervisningsgang vil der være en lille praktisk øvelse, som deltagerne kan bruge til udvikling af egen praksis. Erfaringerne fra disse øvelser vil blive anvendt som materiale i undervisningen.

Underviser

Klaus Majgaard, Cand.scient.adm. og ph.d. i offentlig styring og ledelse

Klaus Majgaard har været kontorchef i Økonomistyrelsen, børne- og kulturdirektør i Fredericia, børne- og ungedirektør i Odense og kommunaldirektør i Furesø. Derudover har han været forsker og underviser på CBS og skrevet bøgerne 'Offentlig styring – simpel, reflekteret og transformativ' (Hans Reitzels forlag, 2013) samt 'Handlekraft i velfærdsledelse' (Hans Reitzels forlag, 2017).

Moduler

At skabe og udvikle sit mandat er en konstant proces. Der er mange, der er med til at forme dit mandat, og de er ikke altid enige indbyrdes. Der er derfor brug for at forhandle kompromisser, skabe afklaring og udvikle koalitioner.

Det er ikke nok at have et mandat fra sine opdragsgivere. Det skal også føres ud i livet. Her er der brug for at omsætte politiske intensioner i konkrete opgaver og arbejdsbetingelser, som er inspirerende og giver faglig mening.

Mange af velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses i et samspil, som inddrager borgerne samt forskellige fag, organisationer og sektorer. Tværgående samarbejder bryder imidlertid grænser og synliggør spændingsfelter. Det kræver en aktiv og nærværende ledelse at få tværgående samarbejde sat på sporet.

Der er brug for at sætte klare pejlemærker for den offentlige værdiskabelse. Det er dog langtfra simpelt at sætte mål og udvikle målinger, som giver troværdige pejlinger på den komplekse opgaveløsning. Forskellige skoler inden for offentlig styring strides om at udpege de rette metoder. Men hvordan bruger man som leder mål og målinger fornuftigt?

God ledelse kræver evnen til at omgå egne svagheder og styrker. Ligeledes kræver det evnen til at finde ud af, hvordan man påvirker andre, og til at forstå, hvorfor andre reagerer, som de gør. Det er en læreproces, der nødigt skal stoppe.

Her samler vi trådene fra de forrige undervisningsgange og ser på, hvordan man som leder integrerer og udvikler sin strategiske praksis. 

Praktisk information

Masterclass skræddersyet af Klaus Majgaard i samarbejde med Altinget og Mandag Morgen.

Datoer:

 • 30. januar
 • 7. februar 
 • 1. marts 
 • 6. marts 
 • 20. marts 
 • 30. marts 

Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

6 moduler

29995 kr., ekskl. moms

Opstart 30. januar 2023 kl. 9:30

Ny Kongensgade 10, 1472 København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Christine Færch, netværkskonsulent, Arena

ferch@altinget.dk


Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse
Accepter betingelser