Gå til
tilmelding

Afholdt Masterclass i Public Affairs - Efterår 2020

Altinget, Mandag Morgen & Operate

Skab opmærksomhed om din sag over for dine interessenter

Altinget/Mandag Morgen og Operate afholder masterclassforløb indenfor Agenda setting. På kurset vil du modtage værktøjer til at identificere dine interessenter og udvikle en kommunikationsindsats, hvor du lærer at målrette dit budskab over for dem.

Har du ansvar for public affairs, kommunikation eller presse i din organisation eller virksomhed, så ved du, at det kræver et stort arbejde at få lige netop jeres interessenter til at høre om og forstå jeres sag.

5 moduler

29495 kr., ekskl. moms

Opstart 9. september 2020 kl. 10:00

Operate, Jesper Brochmands Gade 10, 2200 København N

Har du brug for personlig vejledning?

Hvis du er i tvivl om noget, så lad mig ringe dig op og give dig personlig vejledning.

Kontakt Lea Kærsgaard, uddannelsesleder , Arena

+4530737447

Vi tilbyder derfor en uddannelse, der viser, hvordan du:

1) Identificerer og laver et grundigt forarbejde, udvikler den rette strategi, bygger platformen, udvikler indhold samt måler, om du er nået ud til målgruppen og har fået flyttet deres holdninger

2) Prioriterer mål og tilgang samt udvælger, aktiverer og involverer målgrupper

3) Sætter en Digital Agenda, der ved brug af databaseret kommunikation sikrer, at du rammer og opnår interaktion med de rette segmenter af målgruppen der, hvor de er, og med den rette vinkel.

 

 

 

 

 

Operates Agenda Setting som omdrejningspunkt

Alle kursusgange vil tage afsæt i og relatere til en model for Agenda Setting, som er udviklet af Operate A/S.

 

Udgangspunkt i kendte og relevante eksempler

På masterclassen tager vi udgangspunkt i konkrete eksempler, som deltagerne er stødt på i den brede debat. 

 

Det er agendasetting der:

1) Sætter et nyt problem på dagsordenen – som vi ikke før var opmærksomme på, og dermed åbner op for nye løsninger fx Plastic Change eller Stop Spild af Mad.

2) Starter en engagerende samtale og dermed ændrer diskurserne i debatten.

3) Søger indflydelse for at påvirke en eksisterende lovgivning og ændre ved måden vi definerer en allerede kendt sag som fx Vækst i Generationer som gjorde skat til et spørgsmål om vækst og arbejdspladser fremfor ulighed og omfordeling. Eller Virkelighedens velfærd, som synliggjorde hvordan den faktiske velfærd adskilte sig fra politikerne skåltaler.
 

Det får du ud af uddannelsen

  • Indsigt i strategier, overvejelser og output af en række cases med Agenda setting, som aktørerne bag vil komme og præsentere

  • Indsigt i en lang række public affairs og kommunikationsgreb herunder kampagner, PR, sociale medier, stakeholder- og issue management og erfaring, med hvordan du udvælger  og sætter grebene i spil

  • Viden om en række digitale værktøjer, der kan medvirke til, at du når dine interessenter på de platforme, hvor de befinder sig og opnår interaktion med dem

  • Værktøjer til identificere dine interessenter og udvikle en kommunikationsindsats, hvor du lærer at målrette dit budskab over for dine interessenter

  • Din egen case i form af et eksekveringsklart projekt. Du skaber dit eget Agenda setting projekt med udgangspunkt i en aktuel udfordring fra din organisation, og får sparring undervejs fra kursusleder og deltagere.

Undervisning

Underviser

  

Fast underviser er Kirstine Rask Lauridsen, Direktør, Operate A/S

Kirstine Rask Lauridsen har i flere år arbejdet med politisk interessevaretagelse, rådgivning og kommunikation på sundhedsområdet bl.a. i Sundhedsministeriet, en interesseorganisation og i Dansk Sygeplejeråd. 

Moduler

1. modul

Den stærke agenda handler om at identificere den brændende platform, være klar i ens vision og anvise løsninger. På første modul gennemgår vi metoder og cases samt går i dybden med at opstille KPIer og effektmåling.

Gæsteunderviser

Anders Dybdal, CEO i Opreate
Anders Dybdal er CEO i kommunikations- og adfærdsbureauet Operate. Han har over 10 års erfaring med politisk kommunikation og public affairs i alt fra rollen som konsulent for Mogens Lykketoft til lektor på Roskilde Universitet, og har lavet kommunikationsarbejde for både offentlige myndigheder, virksomheder interesseorganisationer og fonde. Anders Dybdal har derudover en kandidat i politisk kommunikation og ledelse, været ekspert på DR2 og afholdt kurser og oplæg for blandt andre DJØF.

Oplægsholder

Henrik Beha Pedersen, Founder af Plastic Change
Bestyrelsesformand og stifter af organisationen Plastic Change, Henrik Beha Pedersen har igennem denne organisation formået at flytte problematikkerne, men også fordelene ved plastik fra periferien af den offentlige bevidsthed til toppen af dagsordenen. Henrik Beha Pedersen kan derfor på baggrund af egne erfaringer give et kompetent oplæg om agenda setting.

9. september

 

 

Modul 2

Hvem er dine interessenter – både internt og eksternt? Hvordan sikrer du opbakning fra dem, og med hvilke redskaber kan du gå i dialog og skabe interaktion med dem? Andet modul handler om prioritering og redskaber til at gå i dialog med og skabe interaktion med dine målgrupper.

Gæsteunderviser

Anthon A. Nødskov, Senior kommunikationsrådgiver i Operate
Anthon A. Nødskov er senior kommunikationsrådgiver i Operate. I kraft af den rolle har Anthon rådgivet organisationer, offentlige myndigheder og en række af landets største virksomheder i public affairs-indsatser og politiske kampagner, samt holdt oplæg og været underviser for DJØF.

Oplægsholder 

Britt Wendelboe, programchef for Trivsel og Sociale investeringer hos Trygfonden
Britt Wendelboe er, udover at være programchef for Trivsel og Sociale Investeringer hos Trygfonden, bestyrelsesmedlem i Den Sociale Kapitalfond. Herudover har hun i en lang periode ledet det strategiske arbejde for Dansk Selskab for Patientsikkerheds med organisationsudvikling, funding og public affairs, så Dansk Selskab for Patientsikkerhed i dag står som en betydningsfuld aktør i det danske sundhedsvæsen.

Den 23. september

Jo stærkere position, jo større legitimitet til at sætte dagsorden. Hvad er din position i dag, og hvordan kan den styrkes? Vi gennemgår greb, der kan styrke din tilstedeværelse, synlighed og stemme over for dine interessenter.

Den 7. oktober

Fordomme, myter, tabuer. Hvordan skaber man en ny norm, diskurs og tankegang hos politikerne og danskerne? Det kræver en omfattende indsats – og kan ikke bare klares via dialog med politikerne eller et par forsider i medierne. Vi går i dybden og bredden og lærer at udarbejde et koncept med en lang række kommunikationsgreb.

Den 21. oktober

Ved brug af databaseret kommunikation kan vi meget intelligent ramme de rette segmenter af målgruppen der, hvor de er, og med den rette vinkel. Mulighederne for at opnå interaktion er på den måde markant større. Det sidste modul anvendes til at vise, hvordan man kan arbejde med datadrevet kommunikation og sprede agendaen på digitale platforme.

Den 11. november 

Praktisk information

Datoer: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 11/11
alle dage fra kl. 10:00-16:00

Sted: Operate, Jesper Brochmands Gade 10, 2200 København N.

Pris: 29.495 kr. ex. moms

5 moduler

29495 kr., ekskl. moms

Opstart 9. september 2020 kl. 10:00

Operate, Jesper Brochmands Gade 10, 2200 København N