Gå til
tilmelding

Masterclass i Public Affairs - Forår 2023

Operate, Altinget og Mandag Morgen

 Skab opmærksomhed om din sag over for dine interessenter

Altinget/Mandag Morgen og Operate afholder masterclassforløb indenfor Public affairs og politisk dagsordensættelse i bredere forstand. På kurset vil du modtage værktøjer og teori til at identificere dine interessenter og udvikle en kommunikationsindsats, der får netop din sag på deres dagsorden.

Har du ansvar for public affairs, kommunikation eller presse i din organisation eller virksomhed, så ved du, at det kræver et stort arbejde at få lige netop jeres interessenter til at høre om og forstå jeres sag.

Vi tilbyder derfor en uddannelse, der viser, hvordan du:

1) Prioriterer mål, udvikler den rette strategi, bygger platformen, formulerer budskaber og opsætter KPI’er, så du kan følge med i, om du er nået ud til målgruppen og har fået flyttet deres holdninger
2) Udvikler indhold der kan aktivere, engagere og påvirke dine målgrupper med både kreative virkemidler og solid dokumentation
3) Aktiverer dine budskaber i pressen, digitalt og på sociale medier hvor du ved brug af data sikrer, at du rammer og opnår interaktion med de rette segmenter af målgruppen. Der hvor de er, og med den rette vinkel.

Figur: Operates model for Agenda setting

Operates Agenda Setting som omdrejningspunkt

Alle kursusgange vil tage afsæt i og relatere til en model for Agenda Setting, som er udviklet af Operate A/S.

Udgangspunkt i kendte og relevante eksempler

På masterclassen tager vi udgangspunkt i konkrete eksempler, som deltagerne er stødt på i den brede debat.

Ved at sætte dagsordener kan vi:

 • Starte en engagerende samtale blandt medlemmer, borgere eller kunder - og dermed ændrer diskurserne i debatten.
 • Sætte et nyt problem på dagsordenen – som vi ikke før var opmærksomme på, og dermed åbner op for nye løsninger.
 • Få politikerne i tale og påvirke lovgivningen eller sikre økonomisk og politiske prioritering af bestemte issues.


Det får du ud af uddannelsen

 • Indsigt i strategier, overvejelser og output af en række cases med dagsordensættelse, som aktørerne bag vil komme og præsentere. Vi har bl.a. haft besøg fra Danmarks Naturfredningsforening, Plastic Change, særlige rådgivere for en række ministre og politiske partier.
 • Indsigt i en lang række public affairs og kommunikationsgreb herunder kampagner, PR, sociale medier, stakeholder- og issue management og erfaring, med hvordan du udvælger og sætter grebene i spil
 • Viden om en række digitale værktøjer, der kan medvirke til, at du når dine interessenter på de platforme, hvor de befinder sig og opnår interaktion med dem
 • Værktøjer til at identificere dine interessenter og udvikle en kommunikationsindsats, hvor du lærer at målrette dit budskab over for dine interessenter
 • Din egen case i form af et eksekveringsklart projekt. Du arbejder med dit eget projekt med udgangspunkt i en aktuel udfordring fra din organisation, og får sparring undervejs fra kursusleder og deltagere.

6 moduler

Opstart 8. marts 2023 kl. 10:00

København

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Noueman Hajjami

Leder af forretningsudvikling

Kontakt Noueman Hajjami

+4530734965

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

 

 

Undervisning

 Underviser

Fast underviser er Kirstine Rask Lauridsen, Direktør for Agenda & Policy, Operate A/S
Kirstine Rask Lauridsen har i mere end 10 år arbejdet med politisk interessevaretagelse, rådgivning og kommunikation – de seneste seks år i Operate og før da bl.a. i Sundhedsministeriet og i Dansk Sygeplejeråd.

 

Program 

Uddannelsen består af fem moduler, som hver varer 6 timer fra kl. 10 til 16. På kurset møder du en gennemgående kursusleder og en række gæsteundervisere fra kommunikationsbranchen, organisationer og virksomheder. Udover de nævnte gæsteundervisere herunder, har vi også tidligere haft besøg fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Plastic Change, Tryg Fonden, særlige rådgivere for en række ministre og de politiske partier.

Hvert modul består af en kombination af oplæg, drøftelser og øvelser. Gennem hele forløbet relaterer vi undervisningen til de udfordringer, du arbejder med i det daglige. Derfor opfordrer vi også til, at du har en konkret opgave med, som du arbejder med på kurset. Sidst i forløbet har du mulighed for at aflevere din opgave og få feedback på denne. 

Moduler

1. modul

Den stærke dagsorden handler om at identificere den brændende platform, være klar i ens vision og anvise løsninger. På første modul gennemgår vi metoder og cases samt går i dybden med at opstille KPI’er og effektmåling.

Gæsteunderviser

Anders Dybdal, CEO i Operate
Anders Dybdal er CEO i kommunikations- og adfærdsbureauet Operate. Han har over 10 års erfaring med politisk kommunikation og public affairs i alt fra rollen som konsulent for Mogens Lykketoft til lektor på Roskilde Universitet, og har lavet kommunikationsarbejde for både offentlige myndigheder, virksomheder interesseorganisationer og fonde. Anders Dybdal har derudover en kandidat i politisk kommunikation og ledelse, været ekspert på DR2 og afholdt kurser og oplæg for blandt andre DJØF.

Modul 2

Jo stærkere position, jo større legitimitet til at sætte dagsorden. Hvordan ser dine interessenter på din dagsorden, hvad er din position i dag, og hvordan kan den styrkes? Andet modul handler om at analysere din situation, identificere de vigtigste interessenter, vinkle dine budskaber og blive skarp på hvordan du bedst kan præsentere din dagsorden for dem.

Gæsteunderviser


Anthon A. Nødskov, chefrådgiver i Operate
Anthon A. Nødskov er senior kommunikationsrådgiver i Operate. I kraft af den rolle har Anthon rådgivet organisationer, offentlige myndigheder og en række af landets største virksomheder i public affairs-indsatser og politiske kampagner, samt holdt oplæg og været underviser for DJØF.

 

Modul 3

Billeder siger ofte mere end ord. Og kan vi først aktiverer følelser hos modtagerne, så lytter de i længere tid, og de husker vores budskaber bedre. Vi lærer, hvordan vi skaber bindeleddet mellem strategien og den kreative eksekvering, der vækker de rette følelser hos modtageren.

Gæsteunderviser:

Robin Juel Johansen, digital direktør i Operate 
Robin rådgiver virksomheder, myndigheder og organisationer om digitale kampagner, datadrevet kommunikation og politisk interessevaretagelse på sociale medier. Robins hovedfokus er på at kombinere data og følelser, så kommunikationen både rammer målgruppen i maven, og optimeres med udgangspunkt i den data, som løbende kommer ind via de digitale kanaler.

Modul 4

Hvis ikke vi formår at få vores dagsorden udover rampen – så bliver effekten derefter. Vi taler om metoderne synlighed, dialog og engagement, og hvad der bedst matcher din dagsorden. Endelig gennemgår vi greb, der kan styrke din digitale tilstedeværelse, over for dine interessenter.

Gæsteunderviser:

Sascha Maria Dupont, Senior Activation-rådgiver
Klar, parat, skarp! Sascha er ekspert i kampagner og digital tilstedeværelse. Hun rådgiver virksomheder og organisationer om hvordan de vælger det rette kanalmix og får content helt ud til den præcise målgruppe.

 

Det er afgørende, at der bygges bro mellem teori og praksis, så du ved, hvordan du kan oversætte forløbets pointer til din egen praksis. Derfor har du som en del af forløbet mulighed for at aflevere en mindre opgave, hvor du omsætter teoretiske tanker om mål og strategi til det konkrete projekt eller situation som du står i. Det betyder, at du efter endt uddannelsesforløb kan præsentere en eksekverbar plan for din egen organisation. Modul fem er afsat til selvstudie, hvor du efterfølgende indleverer en opgave som forløbets undervisere vil give dig sparring på.

Modul 6

Fordomme, myter, tabuer. Hvordan skaber man på det længere sigte en ny norm og tankegang hos politikerne og danskerne? Det kan ikke bare klares via dialog med politikerne eller et par forsider i medierne. Vi taler om det lange seje træk i dagsordensættelse og om hvordan din nye værktøjskasse kan forankres i din organisation eller virksomhed. 

Praktisk information

Tid og sted

 

 • 8. marts 2023, 10:00-16:00
 • 22. marts 2023, 10:00-16:00
 • 29. marts 2023, 10:00-16:00
 • 19. april 2023, 10:00-16:00
 • 3. maj 2023, 10:00-16:00

Jesper Brochmands Gade 10, 2200 København N

6 moduler

29955 kr., ekskl. moms

Opstart 8. marts 2023 kl. 10:00

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Noueman Hajjami, leder af forretningsudvikling, Arena

noueman@altinget.dk


+4530734965

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse
Accepter betingelser