Gå til
tilmelding

Værdiskabelse i projekter og transformationer

Altinget & Mandag Morgen

Bliv skarp på din business case, gevinstrealisering og porteføljestyring

Mange projekter og transformationer får ofte ikke skabt den værdi, man regnede med, da man gik i gang.
Konsekvensen er spild af ressourcer og muligheder samt store økonomiske tab.

Organisationen tjener ved at satse på de rigtige projekter og fokusere på resultaterne. På Altinget og Mandag Morgens kursus "Værdiskabelse i projekter og transformationer", bliver du i stand til at træffe hurtigere og bedre beslutninger både for det enkelte projekt og på tværs af en portefølje. Uddannelsens kompetenceløft sætter dig også i stand til at agere og kommunikere mere realistisk. 

Forløbet afholdes både i oktober og januar - for tilmelding kontakt Lea Kærsgaard på Lea@altinget.dk eller telefon 30737447 

 

Dit kompetenceløft på uddannelsen

Undervisningen tager udgangspunkt i de disciplinerne business cases, gevinstrealisering og porteføljestyring, som er helt centrale for at lykkes med transformationer og projekter.

Nedenfor beskrives de læringsmål der er sat op for de tre fagområder og hvilke kompetencer du eller dinemedarbejder tilegner sig ved at deltage i forløbet.

Business case

Business casen skal sikre, at vi kender projekts konsekvenser og hvordan det påvirker omverdenen ved at gøre projektets resultater op i omkostninger og gevinster.

Når du har gennemført forløbet kan du...

 • Bygge en troværdig og stærk business case
 • Sammenstille forretningsfordele mod relevante tilhørende omkostningsscenarier
 • Sikre dig at alle fordele kommer med i din business case
 • Håndtere usikkerhed og risici
 • Udforme og præsentere casen med maksimal gennemslagskraft 

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering er den værdi projektet tilfører efter projektet er afsluttet. Værdiskabelse i projekter og transformationer kræver kontinuerligt fokus på gevinstrealisering

Når du har gennemført forløbet kan du...

 • Identificere og arbejde med gevinster
 • Anvende best-practice estimerings- og forecastingteknik
 • Arbejde med følsomheds- og risikoanalyser
 • Identificere og planlægge de forandringer, der skal til for at gevinsterne bliver til noget
 • Sikre involvering og ejerskab hos relevante interessenter
 • Udarbejde en gevinstrealiseringsplan og at holde den opdateret

Portefølgestyring:                 

Porteføljestyring er den røde tråd mellem strategi og anvendelsen af de tilgængelige ressourcer.

Når du har gennemført forløbet kan du...

 • Sikre transparens og skabe overblik over en portefølje af projekter - som grundlag for prioritering
 • Formidle og argumentere for, hvorfor et projekt er det rigtige
 • Lave en plan for implementering og forankring af de på kurset lærte værktøjer og koncepter.  

 

Hvem henvender masterclassen sig til?

Masterclassen er et must have for alle, der arbejder med transformationer og projekter og det uanset om du er i et agilt miljø, er placeret centralt eller decentralt, eller arbejder med bygge-, it-, forandrings- eller forretningsprojekter.

 

2 moduler

Opstart 4. oktober 2021 kl. 9:00

København

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Lea Kærsgaard

Chef for kurser og uddannelse

Kontakt Lea Kærsgaard

+4530737447

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Undervisere:
Sikring af værdiskabelsen i projekter og transformationer er Faarup & Partners DNA, og virksomheden er blandt de mest erfarne specialister på området. Underviserne er seniorpartnere, og har begge dyb faglig, praktisk og ledelsesmæssig erfaring fra store virksomheder:

Henrik Faarup er siden 2002 stifter og managing partner i Faarup & Partners og rådgiver store virksomheder på strategisk og taktisk niveau ved ledelse af projekter og transformationer. Tidligere var han i 15 år direktør i Capgemini. 

Jes Mejlby Jørgensen er seniorpartner siden 2006. Han rådgiver indenfor Digitalt lederskab og sourcing, og har undervist adskillige hundreder i Business Cases og Gevinstrealisering. Han har over 30 års ledererfaring fra internationale virksomheder, herunder 20 år som CIO i ISS.

Undervisning

Kurset kombinerer disciplinerne: Business Cases, gevinstrealisering og porteføljestyring som har Faarup & Partners har undervist og arbejdet med i mere end 10 år, og haft over 1.000 deltagere fra mere end 300 virksomheder.

Undervisningen foregår gennem korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip og konkrete øvelser. Forløbet er praksisnært, og inddrager deltagernes egne erfaringer, hvorfor alle deltagere skal udfylde et survey til afdækning af erfaring og baggrund med værdiskabelsen i projekter og transformationer. 

Masterclassen er struktureret i følgende to moduler.

Moduler

Program for den 4. oktober

9 : 00 Velkomst

9 : 15 Introduktion til Masterclass'en

REALISTISKE BESLUTNINGSGRUNDLAG

9 : 30 Introduktion til Business Case

10 : 15 Scope - forankring og omfang

10 : 30 Forretningsmål og gevinster

11 : 15 Estimering og forecasting

11 : 45 Omkostningsmodellen

12 : 00 Frokost

13 : 00 Analyser

13 : 45 Proces, værktøjer og resultater 

Modul 2: GEVINSTREALISERING

14 : 30 Introduktion til Gevinstrealisering

15 : 00 Maskinrummet

15 : 15 Gevinster

15 : 45 Handlinger

16 : 15 Opsamling og slut dag 1

Program for d. 13 oktober

9 : 00 Recap dag 1

9 : 15 Måling

9 : 45 Forankring og lederskab

10 : 30 Gevinstrealiseringsplanen

12 : 00 Frokost

 

Modul 3: DET RIGTIGE PROJEKT

13 : 00 Introduktion til Porteføljestyring

13 : 15 En systematisk proces

 13 : 45 Samlet projektoverblik

14 : 15 Kobling til strategi

14 : 30 Porteføljeanalyser

15 : 00 Kommunikation

15 : 20 Governance

15 : 40 Implementering og forankring

16 : 00 Opsamling på læringsmål

 

 

 

Praktisk information

Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Datoer og tid:

 • 4. oktober 2021 - 9.00-16.00
 • 13. oktober 2021 - 9.00-16.00

2 moduler

0 kr., ekskl. moms

Opstart 4. oktober 2021 kl. 9:00

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelseAccepter betingelser