Gå til
tilmelding

Online: Kriseledelse - En praksisnær værktøjskasse - Efterår 2021

Altinget & Mandag Morgen

Store kriser kræver en sikker leder, der tør handle.
På Altinget og Mandag Morgens online uddannelse i kriseledelse får du, konkrete værktøjer til at udvikle din egen kriseplan i tæt sparring med underviser

Krisen kan betragtes som en tidslomme, hvor almindelige orienteringspunkter er uklare eller helt forsvundet. Organisationen ryster og er porøs, og medarbejderne er frustrerede. Spørgsmålet alle må stille sig er: Hvordan finder vi orienteringen i en orienteringsløs periode?

Lige nu vælter det frem med gode råd om effektiv ledelse i krisetid, og det gør ikke nødvendigvis horisonten klarere.

På uddannelsen lærer du:

  • Hvordan du positionerer dig korrekt som leder og ledelsesgruppe
  • Hvordan klarhed om regler, rammer og procedurer kan være med til at sænke frustrationen i organisationen 
  • Hvordan den mentaliserende tilgang til ledelse er vigtig for at kunne møde medarbejderne med ro i frustrationen
  • Hvordan opmærksomhed på frustrationens sprogkoder kan styrke følelsen af et fælles ansvar
  • Hvordan du kan finde udviklingsmulighederne i kriser 

Som en del af forløbet udvikler du også din egen kriseplan i tæt sparring med underviserne Rikke Bjerregaard og Martin Godske.


 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og ledelsesgrupper i alle typer organisationer, der har behov for værktøjer til at håndtere krisen, når den rammer - både organisatorisk og på individniveau. 

7 moduler

Opstart 7. oktober 2021 kl. 14:00

Online kursus

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Lea Kærsgaard

Chef for kurser og uddannelse

Kontakt Lea Kærsgaard

+4530737447

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Undervisere

Martin Godske, cand.mag. i filosofi, adm. direktør, Habitus

Martin Godske har gennem mange år arbejdet med ledelse af organisationer med forhøjet frustrationsniveau. Som administrerende direktør i den sociale virksomhed Habitus står han i spidsen for at drive dag- og botilbud for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret samt problemskabende adfærd. 

 

 

 

Rikke Bjerregaard, cand.merc. i human ressource management, selvstændig konsulent, ekstern lektor, Copenhagen Business School

Rikke har stor erfaring med ledersupervision, teamsupervisioner og coachingsamtaler samt undervisning og processer. Hun underviser, som ekstern lektor på CBS, i organisationsteori og ledelse, herunder personlighedspsykologi og ledelse af teams og processer. Rikke har desuden arbejdet med HR-udvikling gennem flere år på blandt andet Københavns Fængsler. 

Kursets forløb

Det får du:

Det digitale lærings-kit
Du får fem læringskits bestående af en række udvalgte faglige artikler samt modeller og refleksionsøvelser.

Videomoduler
Du får fem videoer, hvor underviser introducerer teorien, de mest markante metoder, der danner udgangspunktet for forløbet, og så formidles aktuel forskning og data på området. Videoerne er af 10-20 minutters varighed. 

Sparring og rådgivning
Som en del af af foløbet er inkluderet 2 * 30 minutters individuel Coaching og sparring med Rikke Bjerregaard, der har stor erfaring med ledersupervision, teamsupervisioner og coachingsamtaler samt undervisning og processer. Hun underviser, som ekstern lektor på CBS, i organisationsteori og ledelse, herunder personlighedspsykologi og ledelse af teams og processer. Rikke har desuden arbejdet med HR-udvikling gennem flere år på blandt andet Københavns Fængsler. 

Online moduler

Vi står lige nu midt i en international krise. Når kriser rammer, stiger frustrationsniveauet i samfundet, i organisationen og i det enkelte individ. Hvis man som ledelse bliver en del af frustrationen, mister man orienteringen og dermed positionen hvorfra man kan lede.  Dette modul vil introducere en række konkrete opmærksomhedspunkter og værktøjer, som vil sætte din organisatoriske situation i perspektiv samt give dig guidelines til, hvordan du undgår at blive en del af frustrationen og dermed kan bibeholde din ledelsesposition i organisationen. 

I takt med at frustrationsniveauet stiger i organisationen, stiger tempoet også. Vi glemmer helt basale procedurer og rammer, og vi begynder at arbejde ud fra individuelle regler. Når det sker, er organisationen ved at løbe løbsk. Her er det afgørende, at vi som ledere meget hurtigt og eksplicit sætter rammerne for organisationen, så alle medarbejdere igen bliver klar over, i hvilken retning de skal løbe. 
 
I dette modul vil vi arbejde med, hvilke regler, rammer og procedurer, der i din organisation skal genbesøges, udvikles og udskiftes.  
 
Derudover præsenterer vi grebet ‘at tale til tanken’, så vi undgår at lade os lokke af de intense følelser og nervøse nervesystemer.

Som en del af forløbet, tilbydes du 2*30 minutters individuel supervision med en af underviserne. Det giver dig en unik mulighed for at arbejde dybere med dine og din organisations specifikke udfordringer. Supervisionerne kan fx behandle følgende temaer:

Ledelsesposition - kampen om hvem der har den uofficielle ret til at tage ordet, 'over-rule' de andre og dig, og i hvilken sammenhæng det er ok? Hvordan vinder jeg min plads tilbage eller tager et nyt rum?

Interessenter er i bevægelse og de skifter position alt efter hvilken situation vi befinder os i. Så når krisen rammer, er det vigtigt at få analyseret, hvem der er de vigtigste interessenter lige nu for derefter at lægge den passende strategi mod dem. 

Hvem er jeg som leder? Hvordan kan jeg både sætte rammen for medarbejderne og deres udfordringer og samtidig holde fast i mig selv og mit ledelsesrum? Det kræver refleksioner over egen rolle. 

Hvordan bliver jeg som leder bedre til at anvende sproget hensigtsmæssigt og kunne vurdere, hvad der er brug for at have fokus på rent sprogligt - sproget skaber vores rammer, og derfor vigtige at have fokus på. 

De 30 minutter er din eksklusive tid, med en erfaren supervisor, der hurtigt giver dig nogle nye perspektiver på situationer og ikke mindst sætter dine refleksioner i gang. 

 

At kunne møde medarbejderne med medmenneskelighed og mildhed er altafgørende. Der er intet så frustrationsdæmpende som et medmenneskeligt blik. Et blik der giver følelsen af at bliver set, hørt og forstået på en sådan måde, at vi føler os respekteret og anerkendt. Dette giver i sidste ende modet og viljen til atter at påtage sig den fælles opgave i organisationen.  
 
På dette modul vil vi introducere teorien om den mentaliserende leder og bringe dette perspektiv ind i kriseledelse. Vi videregiver erfaringer med at sætte planlagte og strukturerede empatiske rum til rådighed for medarbejderne, som katalysator for de frustrationer, der viser sig i krisesituationer.

Når frustrationsniveauet stiger, bliver vi projektive. Vi peger fingre og begynder at tale med hinanden og om hinanden på en sådan måde, at det bliver de andre, der er skyldige for den situation vi står i, og dermed fralægger vi os det fælles ansvar, vi har i organisationen.
 
Det er en helt naturlig reaktion, men som leder må du luge ud i de negative og projektive sprogligheder, som opstår i organisationen. 
 
I dette modul vil vi give vores bud på, hvorfor den negative fortælling og sprogbrug vinder i situationer med kriser, og give indblik i hvilke værktøjer, der kan være nyttige at bruge i denne sammenhæng. 

Nød lærer nøgen kvinde at spinde!

I en krisesituation er alt i opbrud, og derfor står man med en unik mulighed for at ændre gamle mønstre og overbevisninger. Det kan synes provokerende, men ikke desto mindre kan det være effektivt. Og evnen til at se nye muligheder for organisationen vil være proportionalt med sandsynligheden for at organisationen kommer godt ud af krisen. 
 
I dette modul kæder vi disruption sammen med ledelse. Hvordan kan du som leder udnytte den kaotiske organisatoriske tilstand til at gennemføre nye tiltag. 

Som en del af forløbet, tilbydes du 30 minutters individuel supervision med en af underviserne. Det giver dig en unik mulighed for at arbejde dybere med dine og din organisations specifikke udfordringer. Supervisionerne kan fx behandle følgende temaer:

  • Ledelsesposition - kampen om hvem der har den uofficielle ret til at tage ordet, 'over-rule' de andre og dig, og i hvilken sammenhæng det er ok? Hvordan vinder jeg min plads tilbage eller tager et nyt rum?
  • Interessenter er i bevægelse og de skifter position alt efter hvilken situation vi befinder os i. Så når krisen rammer, er det vigtigt at få analyseret, hvem der er de vigtigste interessenter lige nu for derefter at lægge den passende strategi mod dem. 
  • Hvem er jeg som leder? Hvordan kan jeg både sætte rammen for medarbejderne og deres udfordringer og samtidig holde fast i mig selv og mit ledelsesrum? Det kræver refleksioner over egen rolle. 
  • Hvordan bliver jeg som leder bedre til at anvende sproget hensigtsmæssigt og kunne vurdere, hvad der er brug for at have fokus på rent sprogligt - sproget skaber vores rammer, og derfor vigtige at have fokus på. 

De 30 minutter er din eksklusive tid, med en erfaren supervisor, der hurtigt giver dig nogle nye perspektiver på situationer og ikke mindst sætter dine refleksioner i gang. 

Praktisk information

Kurset er online, og kan tages i det tempo, og på de dage, det passer dig/jer.

De 2 coachingsamtaler med Rikke Bjerregaard kan du lægge ind i mellem forløbene som det passer dig. Når du har tilmeldt dig får du mulighed for at booke tid hos Rikke.

 

7 moduler

4995 kr., ekskl. moms

Opstart 7. oktober 2021 kl. 14:00

Online kursus

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse


Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser