Gå til
tilmelding

Public Affairs i kommunerne

Altinget & Mandag Morgen

Deltag i Altingets kursus om kommunernes beslutningsprocesser og bliv klædt på til politisk interessevaretagelse.

Deltag i Altingets Public affairs kursus og bliv helt skarp på, hvordan du varetager politiske interesse i kommunalt og regionalt regi.

På Altingets kursus undervises du i de grundlæggende og vigtigste redskaber til at drive politisk interessevaretagelse og få din sag frem i det kommunalpolitiske eller regionalpolitiske landskab. Kurset opdaterer dig på processen bag beslutninger, der træffes i kommunerne og regioner.

Indsigten i processerne og ikke mindst de nøglepersoner, der indgår i og driver processen, er afgørende for, at du lykkes med at skabe indflydelse på vejene af de interesser, du varetager. På forløbet får du indblik i de arenaer, du agerer i, og du får styr på, hvornår og hvordan du skal fokusere på politikere, embedsmænd eller at igangsætte en mediemæssig indsats for din sag.

Vi lægger særlig vægt på, hvordan det borgernære kommunalpolitiske landskab adskiller sig fra det nationale perspektiv. Du lærer, hvordan du i kommunal interessevaretagelse med fordel kan anvende det stærke borgernære perspektiv og de kommunale embedsmænds større handlemuligheder.

Ved uddannelsen afslutning har du værktøjerne til at udarbejde en konkret strategi og eksekvering af din politiske sag i en kommunalpolitisk kontekst.


Dit udbytte:

  • Dyb indsigt i beslutningsprocesserne i kommunerne og regionerne

  • Konkrete værktøjer til at drive en effektiv public affairs-indsats i kommunerne og regioner

  • Sparring fra A-Z på din egen case, med nogle af de bedste indenfor politisk interessevaretagelse

  • Et stærkt og professionelt netværk af andre, der også arbejder med politisk interessevaretagelse i kommuner

3 moduler

Opstart 30. november 2022 kl. 10:00

Ny Kongensgade 10, 1472 København

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Noueman Hajjami

Leder af forretningsudvikling

Kontakt Noueman Hajjami

+4530734965

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Uddannelsen faste undervisere er Per Røner og Lars L. Nielsen. Per og Lars har med deres erfaring fra begge sider af det politiske bord værktøjerne til at drive politisk interessevaretagelse og få din sag frem i det kommunalpolitiske landskab.

Per Røner er tidligere kommunaldirektør i Stevns Kommune og bl.a. mangeårigt medlem Kommunaldirektørforeningens Hovedbestyrelse. Han har derover deltaget aktivt som formand og medlem af mange tværkommunale samarbejder i Region Sjælland m.fl.

 

 


Lars L. Nielsen er direktør i Nielsen Network og har stor erfaring med interessevaretagelse fra sine ledelsesjobs i Det Radikale Venstre, Københavns Kommune og Finansrådet samt nu 9 år som public affairs konsulent. Lars L. Nielsen gennemfører også andre kurser om public affairs i Altinget.

Undervisning

Undervisningsforløbet er struktureret omkring public affairs modellen, der tager os igennem alle faser af politisk interessevaretagelse. Det teoretiske perspektiv suppleres med en række praksisnære og højaktuelle cases. På hver enkel kursusdag afsættes der tid til, at vi både i plenum og i mindre grupper kan tage fat i kursusdeltagerne egne cases. 

 

Moduler

På første modul arbejder vi med de første to trin i public affairs modellen som forløbet er struktureret omkring. Du bliver helt skarp på vigtigheden af timing, netværk, notatudarbejdelse, og hvordan du sikrer, at din dokumentation kan anvendes effektivt.

På første modul får du også en grundig gennemgang i beslutningsprocesserne i kommunerne. Vi skal bl.a. se på, hvornår og hvordan du skal fokusere på politikker, embedsmænd eller måske gøre en mediemæssig indsats.

På andet modul arbejder vi med strategi og handleplan. Vi tager udgangspunkt i en fælles case, der præsenteres på dagen. Du får redskaberne til at udarbejde en effektiv strategi og til at etablere koalitioner med samarbejdspartnere og nøglepersoner. Du lærer, hvordan du bygger et sikkert system, som du kan bruge, når du skal eksekvere din strategi. På modul 2 får du også en grundig indføring i rollefordelingen mellem KL og kommunerne. Rollefordelingen kan have afgørende betydning for, hvordan du skal udarbejde din strategi og handleplan.

På modul tre bliver du helt skarp på et afgørende med ofte overset punkt i public affairs modellen nemlig opfølgning på et afsluttet forløb. Det er afgørende, at du evaluerer, afslutter og dokumentere, så du sikrer dig, at du kan vende tilbage. Du får en indføring til, hvordan du på systematisk vis etablerer et netværk og styrker din næste indsats. Vi får desuden besøg af en gæsteunderviser der fortæller om dos’ and don’ts når du laver politisk interessevaretagelse i kommunalt eller regionalt regi.

Praktisk information

Datoer: 

  • 30. november, 2022, 10:00-16.00
  • 6. december, 2022, 10:00-16.00
  • 14. december, 2022, 10:00-16.00

Ny Kongensgade 10, 1472 København

3 moduler

14995 kr., ekskl. moms

Opstart 30. november 2022 kl. 10:00

Ny Kongensgade 10, 1472 København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Noueman Hajjami, leder af forretningsudvikling, Arena

noueman@altinget.dk


+4530734965

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse
Accepter betingelser