Gå til
tilmelding

Afholdt Sagsbehandling i det offentlige

Altinget

Altingets kursus om sagsbehandling i det offentlige

Formålet med kurset er at give kursisterne en forståelse for de krav, der stilles til offentlige myndigheders sagsbehandling. Kursisterne får gennemgået de vigtigste regler for sagsbehandling i den offentlige sektor med hovedvægt på forvaltningslovens og offentlighedslovens krav til sagsbehandling, samt begrebet "god forvaltningsskik". Der fokuseres på anvendelsen af reglerne i praksis.

Kurset inkluderer også de vigtigste regler fra forordningen om databeskyttelse og fra databeskyttelsesloven, som har relevans for sagsbehandlingen i det offentlige.

0 moduler

9995 kr., ekskl. moms

Opstart 1. april 2020 kl. 0:00

København

Har du brug for personlig vejledning?

Hvis du er i tvivl om noget, så lad mig ringe dig op og give dig personlig vejledning.

Kontakt Magnus Vind Lorenz, souschef for arena, altinget danmark, altinget sverige og mandag morgen, Arena

+4560407682

På kurset får deltagerne blandt andet gennemgået følgende emner:

• Forvaltningslovens og offentlighedslovens anvendelsesområde
- hvornår skal lovene bruges? Eksempelvis undersøges, hvornår man er part i en sag? Og hvad er en "afgørelse" i forvaltningslovens forstand?

• Inhabilitet

• Officialprincippet - Hvordan og i hvor høj grad skal myndigheder oplyse deres sager?

• Partshøring.

• Forvaltningsmyndighedernes pligt til at journalisere og notere

• Begrundelse af afgørelser og klagevejledning

• Princippet om lovmæssig forvaltning – herunder hvordan fortolkes love, saglighedsbegrebet, lighedsprincippet og pligten til at skønne konkret

• Tavshedspligt

• De vigtigste regler i databeskyttelsesforordning og lov, der vedrører behandling af oplysninger, og den registreredes rettigheder.               

 

Underviseren er cand.jur. og journalist Therese Monberg, som har mangeårig erfaring med undervisning i forvaltningsret, både på universitetet og på en lang række af kurser for offentlige myndigheder.

Therese Monberg har skrevet bogen ”Sagsbehandling”, som kursisterne vil modtage på kurset.

Praktisk information

Tid: 25 og 26 maj 2020

Begge dage er fra 10.00-16.00

Sted: Ny kongensgade 10, København - Altinget

Pris: 9.995 kr. ex. moms

Prisen dækker hele forløbet inklusiv kursusmateriale, kursusbog og forplejning. 

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Afdelingsleder Magnus Vind Lorenz, magnus@altinget.dk eller 60407682.

Underviseren er cand.jur. og journalist Therese Monberg, som har mangeårig erfaring med undervisning i forvaltningsret, både på universitetet og på en lang række af kurser for offentlige myndigheder.

0 moduler

9995 kr., ekskl. moms

Opstart 1. april 2020 kl. 0:00

København