Gå til
tilmelding

Bestyrelsesarbejde i interesseorganisationer

Altinget, Rud Pedersen og Mandag Morgen

At skabe værdi i bestyrelsesarbejdet

Sidder du i – eller har ansvar for - en bestyrelse for en interesseorganisation er dit ansvar meget mere og andet end den økonomiske bundlinje.
Som bestyrelsesmedlem skal du varetage medlemmernes interesser. Men hvordan gør du det bedst, hvad er din rolle og hvad kan du forlange og forvente af den daglige ledelse?
Du er valgt ind i bestyrelsen, fordi du har et engagement og nogle kompetencer. Men hvordan bringer du dem bedst i spil, hvilke krav kan du stille og hvilke opgaver bør du overlade organisationens ledelse?Det får du ud af uddannelsen:

Vi tilbyder en masterclass, som giver viden og redskaber til at blive bedre bestyrelsesmedlemmer og sikre et godt samarbejde mellem bestyrelsen og daglig ledelse. Fokus er på at udvikle og fremtidssikre foreningens mål og indflydelse til glæde for medlemmerne. Mere specifikt vil denne masterclass klæde deltagerne på til at:

 • Forstå rollen som bestyrelsesmedlem i en interesseorganisation og hvornår og hvordan man bedst kan bidrage
 • At kunne tilrettelægge bestyrelses- og udvalgsarbejde bedst muligt i forhold til organisationens formål. Hvad kan du have af forventninger og hvilke krav kan du stille
 • Forstå de indre logikker i den politiske interessevaretagelse og samspillet til kommunikation og allianceindgåelse
 • Kunne arbejde med strategisk udvikling af organisationen fra et bestyrelsesperspektiv

3 moduler

16495 kr., ekskl. moms

Opstart 19. maj 2021 kl. 9:30

København

Har du nogle spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, så tøv ikke med at ringe mig op eller sende en mail.

Kontakt Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

+4530737447

 

 


Undervisningsforløbet består af tre moduler, hvori du hver gang vil møde to gennemgående undervisere, der til hvert modul vil blive gæstet af en specialist i forhold til modulets konkrete indhold.

Undervejs i forløbet vil du, udover de faste undervisere, møde politisk ordfører for Venstre, Sophie Løhde, rektor og formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø og adm. direktør i FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen.


Der udleveres kursusbevis til kursister, der har deltaget i alle tre moduler.
Deltagerprisen inkluderer undervisning, materialer, forplejning.

Undervisning

Undervisningsforløbet består af tre moduler.
Her vil der veksles mellem oplæg, små træningsøvelser, dialog i plenum og individuelle opgaver, så deltagerne undervejs arbejder med de redskaber og metoder, der præsenteres. Der vil  samtidig være mulighed for en mindre hjemmeopgave.

På forløbet vil du hver gang møde en til to gennemgående undervisere samt en specialist i forhold til modulets konkrete indhold. Underviserne har arbejdet i politiske partier, i organisationer, på Christiansborg og i centraladministrationen. Derudover inviteres førnævnte erfarne bestyrelsesmedlemmer og interessevaretagere, som en del af forløbet, ind til oplæg og debat med deltagerne. 

Kursusledere


jensk

Jens Klarskov
Kursusansvarlig, Senior Advisor, Rud Pedersen Public Affairs

Jens har mere end 30 års erfaring med international, national og regional erhvervspolitik - samt betjening af organisationsbestyrelser. Inden Jens blev ansat som seniorrådgiver hos Rud Pedersen, var han i perioden 2008 til 2018 administrerende direktør for Dansk Erhverv. Før det var Jens direktør for Dansk Byggeri og Danske Anlægsgartnermestre.

Jens sidder pt. i fire virksomhedsbestyrelser, heraf tre som formand (bl.a. Specialisterne). Jens har siddet i Team Danmarks bestyrelse og været formand for Appeludvalget under Dansk Svømmeunion. Derudover er Jens en trænet oplægsholder, moderator og underviser inden for politisk interessevaretagelse.

GitteB 

Gitte Bengtsson
PA director, Rud Pedersen Public Affairs

Gitte har mere end 30 års erfaring som leder og direktør i organisationsverdenen. Gitte har haft ansvar for politiske områder som uddannelsespolitik og vilkår for mindre virksomheder. Endvidere har hun været HR-udviklingschef og chef for DI’s regionalforeninger.

Gitte har undervist og været kursusleder blandt andet på kurser i regionalpolitisk interessevaretagelse og har derudover stor erfaring i bestyrelsesbetjening fra Dansk Byggeri, Dansk Industri og Danske Regioner.
Gitte har gennem årene siddet i en række bestyrelser, primært indenfor undervisningssektoren, og er pt. Bestyrelsesmedlem i tre private virksomheder.

Moduler

Målet med første modul er at gøre dig skarp på, hvordan du bedst kan gøre din indflydelse gældende, og hvordan du bedst spiller din viden og dine kompetencer ind. Det gøres blandt andet ved at drøfte styrker og svagheder ved forskellige organisationsformer.
 
Som en del af dette modul får du en kort introduktion til den danske organisationsverdens baggrund, funktioner og legitimitet – med udgangspunkt i deltagernes interessefelter.
Herefter fokuseres på de mere formelle dele af bestyrelsesarbejdet, herunder emner som

 • Opgavefordeling mellem organer som repræsentantskab, generalforsamling, bestyrelse, forretningsudvalg,
   formandskab og direktion
 • Forholdet til evt. hoved- og underorganisationer
 • Nedsættelse og brug af udvalg
 • Roller og opgaver for bestyrelsesmedlemmer indsat af organisationen i eksterne udvalg og bestyrelser
 • Hvem deltager på bestyrelsesmøderne, herunder gæster udefra
 • Bestyrelsens ”egen tid”
 • Bestyrelsesevaluering: hvem, hvor ofte, opfølgning
 • Succession i bestyrelse og direktion

Målet er også at få drøftet, hvordan bestyrelsen og direktion bedst muligt får hinanden til at fremme organisationens interesser, hvordan bestyrelsesmedlemmerne engageres og hvordan samarbejdet og arbejdsdelingen mellem formandskab og direktion foregår, samt hvilken rolle formanden og bestyrelsesmedlemmerne spiller i interessevaretagelsen og overvejelserne bag dette. 

Ekstern oplægsholder:

Sophie Løhde
Politisk ordfører, Venstre
Sophie Løhde har været medlem af Folketinget siden 2007, Hun er tidl. innovationsminister, sundheds- og ældreminister, medlem af regionsrådet i Hovedstaden, Frederiksborg Amtsråd og kommunalbestyrelsen i Rudersdal. Fra 2007-2015 var hunbestyrelsesmedlem og formand for Frederiksborg Linnedservice A/S.

Gæsteunderviser:

 

Thomas Torp
Adm. direktør for GRAKOM 

Thomas Torp er adm. direktør for Grakom. Thomas Torp tidligere public affairs direktør i PFA Pension, hvor han havde ansvaret for ekstern kommunikation, politisk interessevaretagelse og CSR. Før Thomas Torp kom til PFA har han bl.a. været vicedirektør i Dansk Ejendomsmæglerforening, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark samt politisk rådgiver og chef for den konservative pressetjeneste.

 

Dette modul fokuserer på en af organisationens vigtigste opgaver: at sikre medlemmernes politiske indflydelse internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Oftest er det formand og/eller direktion, der tegner organisationen, men bestyrelsen bør være involveret i de overvejelser, der danner fundamentet for organisationens politiske aktiviteter.

Modulet berører også afvejningen af forskellige medlemmers interesser - samt hvordan man træffer de svære strategiske valg.

I modulet vil vi beskæftige os med emner som

 • Fastlæggelse af organisationens vigtigste politiske interesser
 • Tal taler tydeligt: brug af analyser, data og interessentanalyser
 • Sådan får du Christiansborg i tale: troværdighed, løsninger og relationer
 • Brug af samarbejdspartnere og alliancer
 • Bestyrelsens rolle: inspiration, kritik, udvikling af organisationens politik, levering af cases
 • Brug af såvel understøttende kommunikation som ikke-kommunikation.

Ekstern oplægsholder:


Birgitte Vedersø
Birgitte Vedersø er rektor for Gefion Gymnasium og siden 2017 formand for Danske Gymnasier.
Birgitte har stor erfaring med bestyrelsesarbejde både som leder og bestyrelsesmedlem. Hun har i en årrække været medlem af Tænketanken DEA's board (2013-2017), ligesom hun har været næstformand for bestyrelsen for Syddansk Universitet (2011-2015). Siden 2018 har hun været medlem af Københavns Universitets bestyrelse og af bestyrelsen for Tycho Brahe Planetarium.

Gæsteunderviser:


Sune Steffen Hansen 
Public Affairs Director og partner i Rud Pedersen Public Affairs

Sune har arbejdet som rådgiver for Socialdemokratiet på Christiansborg. Før det har han arbejdet I Dansk Metal og på den danske ambassade i Bukarest. Sune er desuden vært på Pollster, der er en faktabaseret podcast om politik. Sune er cand. Scient. Pol fra Københavns Universitet.

 

Det vigtigste – og måske sværeste – for en bestyrelse er at sætte nye mål, udarbejde nye strategier, følge op og evaluere disse. Det er meget lettere at vurdere drift, økonomi og konkrete sager på bestyrelsesmøderne.

I dette modul tages udgangspunkt i konkrete strategier og der fokuseres på emner som valg af temaer/mærkesager, prioritering mellem organisationens forskellige opgaver som medlemsservice, netværk og interessevaretagelse samt afvejning af forskellige medlemsinteresser. Desuden ses på hvordan bestyrelsen kan måle resultater/bundlinjen. 

Ekstern oplægsholder:

Charlotte Jepsen
Adm. Direktør, FSR danske revisorer
Charlotte Jepsen har tidligere været særlig rådgiver for beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen og leder af Venstres Center for kommunikation og politik på Christiansborg.

 

 

 

 

Praktisk information

Masterclass skræddersyet af Rud Pedersen i samarbejde med Altinget og Mandag Morgen.

Datoer:

19. maj 2021 kl. 09.30 - 16.00

20. maj 2021 kl. 09.30 - 16.00

3. juni 2021 kl. 09.30 - 16.00

OBS.

Uddannelsen kører igen til efteråret på følgende datoer

10. november 2021

18. november 2021

2. december 2021

3 moduler

16495 kr., ekskl. moms

Opstart 19. maj 2021 kl. 9:30

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser