Gå til
tilmelding

Kom i mål med Verdensmålene - Vinter 2022

Altinget & Mandag Morgen

Bæredygtighed og vækst er ikke hinandens modsætninger.

På Altingets nye uddannelse lærer du, hvordan du kan bruge bæredygtighed som løftestang i din organisation eller virksomhed.

På uddannelsen arbejder du bl.a. med:

 • Produkt- og serviceinnovation.
 • Strategiudvikling.
 • Metoder til omkostningsreduktion.
 • Medarbejderengagement, talenttiltrækning og fastholdelses.
 • Bæredygtige konkurrencefordele som en del af forretningsmodellen, samt hvordan fokus på nye markeder kan være en bæredygtig model.

3 moduler

Opstart 12. januar 2022 kl. 9:30

Altinget, Ny Kongengsade 10, 1472 København K

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Lea Kærsgaard

Chef for Altinget og Mandag Morgen Kurser og Uddannelser, Arena

Kontakt Lea Kærsgaard

+4530737447

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Det får du ud af uddannelsen

Som en del af undervisningsforløbet får du udleveret bogen ”Forretning for fremtiden”, som er skrevet af vores faste underviser Kristoffer Nilaus Tarp. Undervisningen vil - ud over de teoretiske lektioner - tilbyde dig sparringsrunder med forløbets undervisere. På den måde sikrer vi, at du ved, hvordan undervisningens pointer kan omsættes til din egen praksis. Foruden Kristoffer Nilaus Tarp vil du også møde en række gæsteundervisere blandt andre Mogens Lykketoft, Christina Blak, Frank E. Andersen og Anders Kirkeby Larsen. 

 

 

Når du har gennemført uddannelsen:

 • Kan du identificere prioritets-verdensmål i din organisation og implementere dem som ramme for bæredygtig organisationsudvikling.
 • Ved du, hvem der er de vigtigste interessenter i og uden for din organisation, og du har en strategi for, hvordan du aktiverer deres engagement i den bæredygtige organisationsudvikling.
 • Du har en arbejdsplan med konkrete målsætninger, og du ved, hvordan du præsenterer den i din organisation og kommunikerer den udadtil.
 • Du får en række konkrete værktøjer inden for adfærdsdesign, innovation og formidling, som du løbende kan bruge, når du efterfølgende eksekverer din arbejdsplan.

   

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, hvis organisation allerede er stødt på krav om øget bæredygtighed fra kunder, brugere, ejere, bestyrelse eller politisk ledelse, eller blot ønsker at forberede jer på det. I har hørt om Verdensmålene og skal måske konkret forholde jer til både klimamål og den danske baseline for Verdensmålene.

Måske overvejer I simpelthen, hvordan I skal gribe hele denne dagsorden an, eller måske er I godt i gang, men savner yderligere inspiration og værktøjer. Forløbet er for dig, der har brug for en konkret arbejdsplan, der kan hjælpe jer i mål med Verdensmålene og tager udgangspunkt i netop jeres praksis.

Kristoffer Nilaus Tarp, Director and Head of Sustainability Practice, NTT DATA Business Solutions Nordics

Uddannelsens faste underviser er ekspert i, hvordan bæredygtighed bliver et centralt brændstof i den måde vi som mennesker og organisationer udvikler, innoverer og bevæger os hen imod en mere bæredygtig fremtid. Kristoffer har stået i spidsen for UNDP-programmet "SDG Accelerator" og  rådgiver private og offentlige virksomheder om bæredygtig forretningsudvikling. Han sidder i en række bestyrelser og Advisory Boards for bæredygtige virksomheder - fra startups til markedsledere. Kristoffer har tidligere været ansat i FN og Dansk Institut for Internationale Studier. Desuden er han forfatter til bogen "Forretning for Fremtiden", der udkom på Samfundslitteratur i december 2020 og som hver deltager vil modtage et eksemplar af.

Undervisning

Vi overlever ikke som art, hvis vi ikke kan leve mere bæredygtigt, og det stiller nye og stigende krav til offentlige og private virksomheder, myndigheder og beslutningstagere. Verdensmålene indrammer målsætningerne på fornem vis, men hvor skal man overhovedet starte?

Dette forløb hjælper dig og din organisation med at tage livtag med tre konkrete spørgsmål:

 

 • Hvad betyder bæredygtighed for min organisation?
 • Hvor vil vi gerne hen, og hvordan skal vi nå i mål?
 • Hvem skal få det til at ske, hvordan og hvornår?

Moduler

På dag 1 dykker vi ned i ”the why” og undersøger, hvordan en verden i forandring kommer til at ændre vilkårene og rammebetingelserne for den måde, vi driver vores organisationer på. Vi kigger på disse skift som både udfordringer og muligheder og kommer nærmere, hvordan bæredygtighed kan drive organisationsudvikling. Vi stifter også et dybere bekendtskab med Verdensmålene og du begynder, gennem en række øvelser, at stille skarpt på et udvalgte Verdensmål med særlig relevans for din organisation.

 • Indflyvning til en bæredygtig fremtid

 • Verdensmålene som en ramme for bæredygtig organisationsudvikling

 • Identifikation af prioritets-verdensmål

 • Vision for organisationens bæredygtige rejse

 • Bæredygtighed og andre ubekendte (som Corona)

 

Oplægsholder:

Mogens Lykketoft
Mogens Lykketoft har over 30 års erfaring fra den absolutte top i dansk politik. Igennem hans lange karriere, har Mogens blandt andet siddet på tunge poster som formand for Socialdemokratiet, skatteminister, finansminister, udenrigsminister og formand for Folketinget. 
Derudover var det med Mogens Lykketoft som formand, at FN's generalforsamling i 2015 enstemmigt vedtog de 17 Verdensmål, og senere Parisaftalen. Lykketoft har altså fulgt verdensmålene fra deres fødsel, og har siden brugt sit virke til at udbrede og skabe kendskab til netop FN's 17 verdensmål. Anders Kirkeby Larsen
Anders er nuværende Sustainability Adviser hos Ørsted, hvor han er ansvarlig for Ørsteds rapportering af bæredygtighedsperformance.
Anders vil dele ud af hans perspektiver på den forandring Ørsted har gennemgået fra en sort virksomhed til verdens mest bæredygtige energiselskab. I en bredere kontekst vil Anders fortælle om, hvordan man som virksomhed med fordel kan anskue verdensmålene som forretningsmuligheder frem for risici og øget kompleksitet. 

På dag 2 beskæftiger vi os med, hvordan vi får informeret, engageret og aktiveret de mennesker, der skal med på rejsen. Vi kigger både på medarbejderengagement og lederens rolle i den bæredygtige organisation. Vi undersøger, hvad der skaber bæredygtig adfærd, og hvordan vores organisationer kan understøtte en sådan på en måde, der også kommer organisationen til fordel. Gennem øvelser afdækker du centrale aktører, der skal engageres for at opnå dine målsætninger og vi lægger en strategi for, hvordan vi gør et sådan engagement interessant for dem.  

 • Bæredygtig adfærd og adfærdsændringer

 • Hvordan får vi interessenter og aktører med?

 • Medarbejderengagement og bæredygtig ledelse

 • Partnerskaber og samarbejde

Oplægsholder

Christina Blak

Christina Blak er kreativ direktør & partner i rådgivningsbureauet We Love People, som har specialiseret sig i strategisk arbejde med især bæredygtige budskaber i den purpose-drevne økonomi. Herudover er hun en aktiv stemme i debatten om CSR, den grønne omstilling af virksomheder og implementeringen af FN's 17 verdensmål i virksomheder. Desuden er Christina Blak en erfaren kursusleder og -facilitator med det førnævnte fokus på bæredygtig forretningsuvikling.

På dag 3 undersøger vi, hvordan bæredygtighed kan understøtte forskellige former for innovation. Og hvordan innovation er en enabler for 6 andre kernekompetencer, den succesfulde bæredygtige organisation bør besidde i et eller andet miks. Gennem øvelser fastlår vi, hvor I allerede har styrkepositioner og hvor der måske skal investeres yderligere for at komme i mål. Det hele bunder ud i en arbejdsplan for de næste år, der kan hjælpe dig med at holde snor i arbejdet, når hverdagen igen melder sig.   

 • Bæredygtighed og innovation

 • Syv kernekompetencer der flytter organisationen

 • Afdækning af eksisterende styrker og udviklingsområder

 • Etablering af en arbejdsplan og konkrete målsætninger

 • Fokus på hvem, hvad, hvor og hvornår

Oplægsholder

Frank E. Andersen
Frank E. Andersen har før sin tiltræden som kommunaldirektør i Slagelse Kommune været i Gentofte Kommune siden 2006, først som direktør og siden som kommunaldirektør. I Gentofte såvel som i Slagelse, er Frank blandt andet kendt for at have ændret ledelsesstrukturen, så der er mindre hierarki, og mere fokus på, at opgaven skal sætte holdet - en strategi, der har skabt markante resultater på områder, såsom bæredygtig udvikling og øget borgerinddragelse. Franks erfaring med bæredygtig udvikling og inddragelse af verdensmålene, lægger til grund for Franks oplæg, der både er relevant for ledere og medarbejdere i både det offentlige og private.

Praktisk information

Tid: Opstart - Den 12 januar 2022

Sted: Altinget, Ny Kongengsade 10, 1472 København K

Pris: 16.495 kr. ex. moms

Fast underviser er Kristoffer Nilaus Tarp, Ekspert i bæredygtig organisationsudvikling

Kurset afholdes: 

 • Modul 1. 12. januar 2022 kl. 9.30-15.30
 • Modul 2. 13. januar 2022 kl. 09.30-15.30
 • Modul 3. 7. februar 2022 kl. 09.30-15.30

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

 

Hvis du er forhindret på datoerne afvikles kurset i foråret 2022 på følgende datoer:

 • 18. maj 2022 kl. 9.30 - 15.30
 • 19. maj 2022 kl. 9.30 - 15.30
 • 2. juni 2022 kl. 9.30 - 15.30

3 moduler

16495 kr., ekskl. moms

Opstart 12. januar 2022 kl. 9:30

Altinget, Ny Kongengsade 10, 1472 København K

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse


Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser