Gå til
tilmelding

Kom i mål med Verdensmålene 2021

Altinget & Mandag Morgen

Kom i mål med Verdensmålene

Altinget lancerer nu en ny uddannelse, med fokus på Verdensmålene og implementeringen af dem i organisationer.
Uddannelsen giver dig ”bæredygtige konkurrencefordele” hvad enten du er en privat virksomhed, der kæmper om kunder eller en offentlig virksomhed, der kæmper om borgernes gunst. Samtidig sikrer du, at din organisation bliver mere "formålsdrevet" og dermed kan tiltrække, udvikle og fastholde talenter til en organisation med en tydelig retning og klare roller.

Det får du ud af uddannelsen

 • Du bliver udrustet til at være forandringsagenten i din organisation med en række konkrete værktøjer under armen
 • Du lærer hvordan du får de vigtigste interessenter med på rejsen 
 • Konkret erfaring med hvordan man kommunikerer Verdensmålene eksternt og internt i organisationen
 • En konkret plan for hvordan I når i mål med implementering af Verdensmålene

3 moduler

16495 kr., ekskl. moms

Opstart 6. september 2021 kl. 9:30

Altinget, Ny Kongengsade 10, 1472 København K

Har du nogle spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, så tøv ikke med at ringe mig op eller sende en mail.

Kontakt Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

+4530737447

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, hvis organisation allerede er stødt på krav om øget bæredygtighed fra kunder, brugere, ejere, bestyrelse eller politisk ledelse, eller blot ønsker at forberede Jer på det. I har hørt om Verdensmålene og skal måske konkret forholde jer til både klimamål og den danske baseline for Verdensmålene. Måske overvejer I simpelthen, hvordan I skal gribe hele denne dagsorden an, eller måske er I godt i gang, med savner yderligere inspiration og værktøjer.

Kristoffer Nilaus Tarp, fast underviser på forløbet, er ekspert i, hvordan bæredygtighed bliver et centralt brændstof i den måde vi som mennesker og organisationer udvikler, innoverer og bevæger os hen imod en mere bæredygtig fremtid. Kristoffer har, gennem Concord Sustainability, rådgivet private og offentlige virksomheder byggende på hans arbejde med +40 virksomheder om bæredygtig forretningsudvikling, bl.a. som projektleder på SDG Accelerator. Han sidder herudover i bestyrelser og Advisory Boards for en række bæredygtige virksomheder - fra startups til markedsledere - og underviser i Verdensmålene i en lang række sammenhænge. Kristoffer har, udover at have været forbi  EU, FN og Dansk Institut for Internationale Studier,  været medforfatter til bogen Forretning for Fremtiden, der udkommer på forlaget Samfundslitteratur i december 2020 og som hver deltager vil modtage et eksemplar af.

Undervisning

Selvom verden momentalt er vendt på hovedet af en global pandemi er trenden klar: Vi overlever ikke som art, hvis vi ikke kan leve mere bæredygtigt, og det stiller nye og stigende krav til offentlige og private virksomheder, myndigheder og beslutningstagere. Verdensmålene indrammer målsætningerne på fornem vis, men hvor skal man overhovedet starte? Dette forløb hjælper dig og din organisation med at tage livtag med tre konkrete spørgsmål:

 

 • Hvad betyder bæredygtighed for min organisation?
 • Hvor vil vi gerne hen og hvordan skal vi nå i mål?
 • Hvem skal få det til at ske, hvordan og hvornår?

Moduler

På dag 1 dykker vi ned i ”the why” og undersøger, hvordan en verden i forandring kommer til at ændre vilkårene og rammebetingelserne for den måde, vi driver vores organisationer på. Vi kigger på disse skift som både udfordringer og muligheder og kommer nærmere, hvordan bæredygtighed kan drive organisationsudvikling. Vi stifter også et dybere bekendtskab med Verdensmålene og du begynder, gennem en række øvelser, at stille skarpt på et udvalgte Verdensmål med særlig relevans for din organisation.

 • Indflyvning til en bæredygtig fremtid

 • Verdensmålene som en ramme for bæredygtig organisationsudvikling

 • Identifikation af prioritets-verdensmål

 • Vision for organisationens bæredygtige rejse

 • Bæredygtighed og andre ubekendte (som Corona)

 

Oplægsholder:

Mogens Lykketoft
Mogens Lykketoft har over 30 års erfaring fra den absolutte top i dansk politik. Igennem hans lange karriere, har Mogens blandt andet siddet på tunge poster som formand for Socialdemokratiet, skatteminister, finansminister, udenrigsminister og formand for Folketinget. 
Derudover var det med Mogens Lykketoft som formand, at FN's generalforsamling i 2015 enstemmigt vedtog de 17 Verdensmål, og senere Parisaftalen.  Lykketoft har altså fulgt verdensmålene fra deres fødsel, og har siden brugt sit virke til at udbrede og skabe kendskab til netop FN's 17 verdensmål. 

På dag 2 beskæftiger vi os med, hvordan vi får informeret, engageret og aktiveret de mennesker, der skal med på rejsen. Vi kigger både på medarbejderengagement og lederens rolle i den bæredygtige organisation. Vi undersøger, hvad der skaber bæredygtig adfærd, og hvordan vores organisationer kan understøtte en sådan på en måde, der også kommer organisationen til fordel. Gennem øvelser afdækker du centrale aktører, der skal engageres for at opnå dine målsætninger og vi lægger en strategi for, hvordan vi gør et sådan engagement interessant for dem.  

 • Bæredygtig adfærd og adfærdsændringer

 • Hvordan får vi interessenter og aktører med?

 • Medarbejderengagement og bæredygtig ledelse

 • Partnerskaber og samarbejde

Oplægsholder

Christina Blak, kreativ direktør & partner, We Love People
Christina Blak er kreativ direktør & partner i rådgivningsbureauet We Love People, som har specialiseret sig i strategisk arbejde med især bæredygtige budskaber i den purpose-drevne økonomi. Herudover er hun en aktiv stemme i debatten om CSR, den grønne omstilling af virksomheder og implementeringen af FN's 17 verdensmål i virksomheder. Desuden er Christina Blak en erfaren kursusleder og -facilitator med det førnævnte fokus på bæredygtig forretningsuvikling.

På dag 3 undersøger vi, hvordan bæredygtighed kan understøtte forskellige former for innovation. Og hvordan innovation er en enabler for 6 andre kernekompetencer, den succesfulde bæredygtige organisation bør besidde i et eller andet miks. Gennem øvelser fastlår vi, hvor I allerede har styrkepositioner og hvor der måske skal investeres yderligere for at komme i mål. Det hele bunder ud i en arbejdsplan for de næste år, der kan hjælpe dig med at holde snor i arbejdet, når hverdagen igen melder sig.   

 • Bæredygtighed og innovation

 • Syv kernekompetencer der flytter organisationen

 • Afdækning af eksisterende styrker og udviklingsområder

 • Etablering af en arbejdsplan og konkrete målsætninger

 • Fokus på hvem, hvad, hvor og hvornår

Oplægsholder

Frank E. Andersen
Frank E. Andersen har før sin tiltræden som kommunaldirektør i Slagelse Kommune været i Gentofte Kommune siden 2006, først som direktør og siden som kommunaldirektør. I Gentofte såvel som i Slagelse, er Frank blandt andet kendt for at have ændret ledelsesstrukturen, så der er mindre hierarki, og mere fokus på, at opgaven skal sætte holdet - en strategi, der har skabt markante resultater på områder, såsom bæredygtig udvikling og øget borgerinddragelse. Franks erfaring med bæredygtig udvikling og inddragelse af verdensmålene, lægger til grund for Franks oplæg, der både er relevant for ledere og medarbejdere i både det offentlige og private.

Praktisk information

Tid: Opstart - Den 10. maj 2021

Sted: Altinget, Ny Kongengsade 10, 1472 København K

Pris: 16.495 kr. ex. moms

Fast underviser er Kristoffer Nilaus Tarp, Ekspert i bæredygtig organisationsudvikling

Kurset afholdes: 

- Modul 1. 6. september 2021 kl. 9.30-15.30

- Modul 2. 13. september 2021 kl. 09.30-15.30

- Modul 3. 29. september 2021 kl. 09.30-15.30

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

3 moduler

16495 kr., ekskl. moms

Opstart 6. september 2021 kl. 9:30

Altinget, Ny Kongengsade 10, 1472 København K

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser