Gå til
tilmelding

Offentlig Ledelse: I det offentlige er det meningen, at bestyrelsen skal være uenig – og som leder skal du se det som en dyd

Annonce: En offentlig leder skal være i stand til at navigere i skiftende politiske forventninger, samarbejde på tværs af sektorer og samtidig være i stand til at kommunikere tydeligt og sikkert til de ansatte, fortæller Klaus Majgaard.


Annoncørbetalt indhold

På mange punkter har ledelse i den offentlige og den private sektor mange lighedstegn. Men alligevel er der nogle parametre, hvor offentlig ledelse skiller sig ud. Spørger du Klaus Majgaard, cand.scient.adm og ph.d. i offentlig styring og ledelse, er det særligt de konstante omstillinger i det offentlige, der skiller sig ud.

”En offentlig leder skal kunne balancere mange modstridende hensyn hele tiden. Du skal både være i stand til at navigere i skiftende politiske tiltag, samtidig med at du skal være i stand til at oversætte politiske tiltag til noget, der er forståeligt, klart og har kontinuitet over for dine medarbejdere,” siger han. 

Særligt ét parameter adskiller sig fra det private arbejdsmarked. For hvor bestyrelsen i en privat virksomhed er castet til at matche virksomhedens interesser, består bestyrelserne i det offentlige af politikere, som ikke bare ér uenige – de skal også være uenige.

”Det er ikke en dårlig ting, at politikere er uenige. Det er derfor, de er der. Men for en leder i det offentlige betyder det, at beslutningerne på det givne fagområde altid er et kompromis mellem en række uenige parter. Det sætter krav til lederen,” siger Klaus Majgaard.

 

Politisk bestyrelse er (også) en fordel

Han understreger, at en bestyrelse på det private arbejdsmarked selvfølgelig godt kan være uenig, men at forskellen netop ligger i, at formålet med en kommunalbestyrelse, regionsrådene eller folketinget netop er, at de skal diskutere, være uenige og finde frem til løsninger.

”Ofte kommer der et lovsæt ud af politikernes forhandlinger, hvor en stor del af det er til fortolkning af den enkelte leder, hvordan det skal implementeres. Og det skal man lære at respektere og holde af, for det kaldes demokrati. Men det betyder, at du som leder skal være god til at afklare og oversætte dit mandat,” siger Klaus Majgaard.

”Enten kan du selv tage på dig at oversætte det politiske mandat. Eller også kan du inddrage medarbejderne i oversættelsesarbejdet,” siger han og fortsætter:

”Ofte er det en balance mellem at betone sin hierarkiske rolle og at være inddragende og dialogsøgende.” Corona-krisen udgør her et lidt specielt tilfælde:

”Coronakrisen kaldte pludselig på den meget tydelige lederrolle. Efter nedlukningen var der et stort behov for klare meldinger og retningslinjer. Derfor var lederens rolle at aflaste de mange usikkerheder, der opstår, når der sker noget så voldsomt som en nedlukning af et helt land,” siger han.

Siloerne er stadig nødvendige

Ud over at skulle kunne navigere i skiftende politiske forventninger, nye politiske løsninger og samtidig have medarbejderne for øje, er en af de store udfordringer for den offentlige leder pt, det store tværgående samarbejde i det offentlige.

”Det er en enorm balancegang. Der skal på den ene side brydes lidt op i hierarkierne, også populært kaldet søjler eller siloer. Men på den anden side er der også fortsat behov for dem. For i disse søjler ligger faglighederne. Så hvordan får vi blødt op i søjlerne uden at give afkald på faglighederne?” siger han.

Han fortæller, at borgerne i særdeleshed er afhængige af, at samarbejderne på tværs i det offentlige fungerer gnidningsfrit.

”Om det er patienter fra sundhedssystemet, der skal videre i ældrepleje, børn, der skal videre fra daginstitution til skole og igen videre i uddannelsessystemet, er borgerne afhængige af, at sektorerne samarbejder,”

Det er derfor enormt vigtigt, at samarbejdet fungerer gnidningsfrit. Men der skal samtidig være plads for sektorernes forskellige fagligheder. Kravene til den offentlige leder er med andre ord store fra alle sider. Det kræver derfor, at lederen både er i stand til at lede opad, nedad, til siden og indad. 

Artiklen er produceres af Altinget og Mandag Morgen Arena 

Læs mere om Masterclass i Offentlig Ledelse her.