Gå til
tilmelding

Events

 

 

Altinget og Mandag Morgen er jeres event og mødepartner.

Vi hjælper med at forløse jeres konference, møde, reception eller debat - på vores stemningsfyldte gårdscene et stenkast fra Christiansborg eller fra vores webcast-studie og direkte ud på jeres og vores digitale kanaler.

Vi leverer et fuldt professionelt teknisk set up til live streaming af jeres arrangement fra Gården eller facilitering af jeres digitale møder og webinarer i vores studie eller hos jer.

Med os samarbejder I med landets førende videns- og mediehus, og vi skræddersyer events til jeres behov. Vi bruger vores erfaring med udvikling og projektledelse af alle typer og størrelse af events til at komme sikkert i mål sammen med jer.

 

På grund af COVID-19 måtte vi med kort varsel sadle om fra en fysisk til en digital konference. Her var samarbejdet med Altinget/Mandag Morgen og deres erfaring med det digitale format helt afgørende for, at vi kom godt i mål og fik afholdt en konference, der fuldt ud levede op til både vores egne og vores interessenters forventninger. Altinget/Mandag Morgen tog tidligt et stort ansvar for at drive processen, og de engagerede sig i alle dele af konferencen. Samtidig oplevede vi Altinget/Mandag Morgen som meget tilgængelige og en rigtig god sparringspartner på udviklingen af både koncept og afvikling af konferencen."

Anders Ødegaard, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

For spørgsmål eller personlig vejledning, kontakt mig.

Mia Geiken, Chef for Indhold og Talenter

geiken@altinget.dk


+45 27596940

 

Faciliteter

Nedenfor kan du se de faciliteter vi har i huset til afvikling af virtuelle events. Derudover har vi også gode erfaringer med at anvende faciliteter ude i byen, såfremt dette bedre imødekommer jeres behov.

 

Altingets gårdscene

Gårdscenen skaber gode rammer til afvikling af mange typer digitale, hybride og fysiske events. Både debatter, receptioner, virksomhedspræsentationer, koncerter, prisuddelinger og private arrangementer.

Webcaststudie

Vores professionelle webcaststudie gør det muligt at afvikle mange typer af virtuelle events. Vi sørger for, at teknikken spiller, samt at video og lyd optages i høj kvalitet og streames til dit publikum.

Lydstudie

Vores lydstudie muliggør lydoptagelser af høj kvalitet. Lydstudiet er ideelt til optagelse af podcasts og speaks.

 

 

Formater

Vi udarbejder og afvikler virtuelle events i mange formater. - Altid med øje for at skabe den mest engagerende deltageroplevelse. Her kan du læse mere om nogle af de formater, vi har udviklet. Præcis hvilke digitale elementer og greb som passer bedst til hvert specifikt event, finder vi sammen en god løsning på.

 

Digital konference

Den digitale konference giver mulighed for et større reach, digital brugerinvolvering og at samle mange på tværs af geografi og tid. Samtidigt generes en rigdom af indhold, der kan efterproduceres til mindre videofilm for konferencens deltagere, eller måske netop dem, der ikke kunne deltage.

Hybrid konference

Den hybride konference er eventet, som både har et fysisk og digitalt ben. Hvor det giver nerve og engagement, at der er et fysisk publikum til stede, og hvor mange flere kan følge med på et livestream.

Digitalt lanceringsevent

Det digitale lanceringsevent muliggør at flere kan deltage i lanceringen. Vores gårdscene skaber en god ramme for denne type events, som kan afvikles både fysisk, digitalt eller som hybrid.

Webinarserie

Med en webinarserie, er det muligt at afholde webinarer af høj kvalitet, der sætter jeres viden og faglige bidrag i scene på en nemt tilgængelig og effektiv måde. Vi bidrager gerne med sparring omkring tilrettelæggelse af indholdet, eller stiller en moderator til rådighed, hvis det er det, der er brug for.

Digitalt roundtable

Med et digitalt roundtable, modereret fra vores webcaststudie sikre vi at teknikken spiller og et professionelt look. Derudover så stiller vi også erfarne moderatorer til rådighed, som skaber et godt flow og en indholdsrig samtale.

Digitalt hackathon

Med et digitalt hackathon kan du skabe en online session med fokus på deltagerinvolvering og udvikling af ideer, koncepter og prototyper på løsninger. Det egner sig både til mindre grupper, men også store grupper kan engageres på tværs af digitale breakoutrum

 

 

Eksempler på virtuelle events

Vi har stor erfaring med at udvikle og afvikle forskellige typer af virtuelle events. Her kan du læse om nogle af de virtuelle events, vi har afholdt.

 

Digital konference

Kickoffkonference for nye EU-programmer

Over 1.500 deltog online i den digitale konference om nye EU-programmer, som vi havde udarbejdet og afviklet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Hybrid konference

Verdensmålsugen

Til Verdensmålsugen samledes vi i både fysisk og digitalt Altingets gård, for at dele viden, erfaringer og inspirere til nye løsninger i arbejdet med FN’s Verdensmål.

Hybrid konference

Bystrategisk udsyn

I samarbejde med Landsbyggefonden satte vi med denne hybride konference fokus på muligheder og udfordringer for en bæredygtig udvikling fra et bystrategisk perspektiv.

Digital konference

Greater Copenhagen

Til Greater Copenhagens konference om fremtidens grønne mobilitet skabte vi et digitalt møderum for mere end 200 aktører fra regionerne, kommunerne og trafikselskaberne til politisk debat, digitale fagseminarer, diskussioner og samarbejder om nye løsninger

 

 

Hvis du er interesseret i en uforpligtende dialog om dine muligheder for et event eller samarbejde, så kontakt:

Mia Geiken, Chef for Indhold og Talenter, Arena

geiken@altinget.dk


+45 27596940

 

 

Samarbejdspartnere på virtuelle events