Bliv
kontaktet

Arbejdsmarked

I Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk sætter vi det danske arbejdsmarked under lup, når vi stiller skarpt på alt fra overenskomstforhandlinger, til vilkårene for dem, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet. Vi sætter fokus på et arbejdsmarked, der i disse år gennemgår en rivende udvikling og ser nærmere på, hvor det danske arbejdsmarked er på vej hen, når vi ser frem mod de næste 5 eller 10 år? Vi stiller skarpt på arbejdsmarkedspolitik med besøg fra eksperter og hovedrolleindehavere og tager debatten i netværket.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden de sidste 30 år og har bl.a. erfaring fra stillinger i Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest som pressechef i Dansk Industri

Program

29/9-2020

Stina Vrang Elias, adm. dir., DEA

Hvordan bliver vi bedre til efter- og videreuddannelse?

Det danske arbejdsmarked gennemgår i disse år en rivende udvikling, hvor behøvet for nye og opdaterede kompetencer i næsten alle sektorer følges hånd i hånd med nye teknologiske muligheder og den digitale udvikling. De danske arbejdsgivere efterspørger medarbejdere, der forstår at navigere i den digitale verden. Samtidig står det danske arbejdsmarked i de kommende år overfor en demografisk udvikling og politiske tilbagetrækningsreformer, der giver danskerne flere år på arbejdsmarkedet. Seniorerne på det danske arbejdsmarked bidrager med omfattende erhvervserfaring og har en betydningsfuld rolle i at videregive disse til de næste generationer. Men hvordan sikrer man, at en fortsat aldrende arbejdsstyrke formår at erhverve sig de nødvendige kompetencer, der sikrer, at både arbejdsgiverne og samfundet får fuldt udbytte af alle generationer af arbejdstagere? Og hvordan bliver både arbejdstagere og arbejdsgivere bedre til at udnytte de potentialer, der er i styrket fokus på efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere? Vi inviterer Stina Vrang Elias, der er adm. direktør i Tænketanken DEA, med til dagens møde og bliver klogere på efter- og videreuddannelse på de danske arbejdspladser. Stina Vrang Elias sad desuden for bordenden ved de seneste trepartsforhandlinger om netop efteruddannelse.

Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

25/11-2020

Det årlige døgnmøde om Arbejdsmarkedspolitik

Årets heldagsmøde i Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk afholdes på det smukke og historiske Kragerup Gods. Med selskab fra eksperter og nøgleaktører ser vi tilbage på et dramatisk år på det danske arbejdsmarked. Den globale Corona-pandemi sætter stadig sit aftryk på hele verden, og har igangsat en økonomisk krise, der ikke er set magen siden depressionen i 1930'erne. Vi kigger nærmere på de store linjer på det danske arbejdsmarked, og dykker ned i konkrete løsninger på beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Kragerup Gods, kl. 9:00

Torben M. Andersen, Professor, Institut for økonomi ved Aarhus Universitet. Formand for ATP. Tidligere formand for Det Økonomiske Råd og Velfærdskommissionen.

Dansk økonomi og arbejdsmarked i perspektiv

Dansk og international økonomi er slået i backgear, staten låner milliarder af kroner for at holde hånden under et nødlidende erhvervsliv, og global trafik og handel er på et lavpunkt. Har vi stadig mulighed for (og råd til) at lave differentieret pensionsalder? Får vi omstillet og opkvalificeret arbejdsstyrken i nødvendigt omfang? Det er blot nogle af de spørgsmål, som vi ser nærmere på, når Torben M. Andersen gæster os til døgnmødet.

Kragerup Gods, kl. 10:00

Peter Nørgaard, stifter Code of Care

Hvordan skaber vi plads til dem på kanten af arbejdsmarkedet?

For mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan det være svært at komme ind. De har måske aldrig haft fast beskæftigelse, har sygdom eller sociale udfordringer, og når de kommer ind på en arbejdsplads, kan det være svært at trives. Spørgsmålet bliver derfor, hvordan vi kan hjælpe dem, som står udenfor arbejdsmarkedet ind, og hvordan vi kan fastholde dem, når de først er inde. Peter Nørgaard vil derfor fortælle om, hvordan Code of Care konkret arbejder med skabe rum for, at  idéer og viden deles, og hvordan de bidrager til at skabe handling på virksomhederne og i lokalområderne, og er med til at sikre, at flere kan bidrage til fællesskabet.

Kragerup Gods, kl. 11:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af arbejdsmarkedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser