Bliv
kontaktet

Bolig og Byggeri Aarhus

Altingets netværk om bolig og byggeri giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

 

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

20/11-2020

Peder Baltzer, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Hvordan sikrer kommuner en helhedsorienteret planlægning af nye byrum?

Helhedsorienteret planlægning er nøgleord, når det kommer til udviklingen af nye byområder. Hvordan sikrer man sig, at både politiske, sociale og beboermæssige interesser inddrages og tilgodeses i udviklingen? På dagens møde sættes fokus på arbejdet med større byudviklingsprojekter, og to erfarne herrer, Peder Baltzer og Stefan Birkebjerg Andersen, gæster mødet for at fortælle om deres erfaringer med helhedsorienteret planlægning af større udviklingsområder i henholdsvis Aalborg og Odense Kommune.

Aros, Aros Allé 2, Aarhus, kl. 9:30

Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør, Odense Kommune

Hvordan sikrer kommuner en helhedsorienteret planlægning af nye byrum?

Helhedsorienteret planlægning er nøgleord, når det kommer til udviklingen af nye byområder. Hvordan sikrer man sig, at både politiske, sociale og beboermæssige interesser inddrages og tilgodeses i udviklingen? På dagens møde sættes fokus på arbejdet med større byudviklingsprojekter, og to erfarne herrer, Peder Baltzer og Stefan Birkebjerg Andersen, gæster mødet for at fortælle om deres erfaringer med helhedsorienteret planlægning af større udviklingsområder i henholdsvis Aalborg og Odense Kommune.

Aros, Aros Allé 2, Aarhus, kl. 9:35

26/1-2021

Rolf Simonsen, sekretariatsleder, civilingeniør, Ph.D., Værdibyg

Hvordan skaber vi en mere bæredygtig byggebranche?

Byggebranchen står for op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og der er derfor et stort behov for at finde nye og mere bæredygtige måder at arbejde med byggeriet. Til dagens møde skal vi have besøg af Værdibyg, som er et udviklingsprogram i byggebranchen, der udvikler byggeprocesser og forsøger at udfordre branchens eksisterende metoder. Værdibyg har arbejdet sammen med en lang række af byggeriets parter og praktikere og vil til dagens møde dele ud af erfaringer, trends og ny viden, som kan sikre en værdiskabende byggeproces. Et af deres argumenter er, at innovationsprocesser inden for bæredygtigt byggeri kræver et stærkt samarbejde mellem et utal af aktører – men hvordan opnår vi dette?

Aros, Aros Alle 2, Aarhus, kl. 9:30

Nina Koch-Ørvad, civilingeniør, Ph.D., Værdibyg

Hvordan skaber vi en mere bæredygtig byggebranche?

Byggebranchen står for op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og der er derfor et stort behov for at finde nye og mere bæredygtige måder at arbejde med byggeriet. Til dagens møde skal vi have besøg af Værdibyg, som er et udviklingsprogram i byggebranchen, der udvikler byggeprocesser og forsøger at udfordre branchens eksisterende metoder. Værdibyg har arbejdet sammen med en lang række af byggeriets parter og praktikere og vil til dagens møde dele ud af erfaringer, trends og ny viden, som kan sikre en værdiskabende byggeproces. Et af deres argumenter er, at innovationsprocesser inden for bæredygtigt byggeri kræver et stærkt samarbejde mellem et utal af aktører – men hvordan opnår vi dette?

Aros, Aros Alle 2, Aarhus, kl. 9:30

8/4-2021

Mere info om oplægsholdere følger

Temadag: Hvordan skaber vi fremtidens fysiske rammer for et godt og bæredygtigt samfund?

Bolig-, transport-, energi- og forsyningssektoren er de helt tunge spillere i omlægningen til et mere bæredygtigt samfund. Hvordan disse sektorer omlægges har ikke alene stor betydning for, om klimamålene nås. Det har også stor og gennemgribende betydning for vores samfund som helhed og den enkelte borgers liv, fordi disse sektorer opstiller de fysiske rammer, vi lever under.

Derfor inviteres Altingets netværk for hhv. bolig og byggeri, transport og infrastruktur, energi og forsyning samt miljø og klima til en temadag, hvor vi sammen kan sætte fokus på, hvordan man skaber de bedste fysiske rammer for fremtidens bæredygtige samfund. Kan vi styrke arbejdet på tværs af sektorerne? Hvilke udfordringer støder vi på, og kan vi hjælpe hinanden med disse?

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-14:30

1/6-2021

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets by- og boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser