Fiskeri


Økonom: Danmark bør være varsom med at efterabe færøsk fiskerireform

Økonom: Danmark bør være varsom med at efterabe færøsk fiskerireform

KRONIK: 1. marts 2019 indgik Folketinget en aftale om at implementere tre auktionsmodeller for allokering af fiskerettigheder. Den danske regering ser dermed ud til at være i færd med at gentage de samme fejl, som man begik med den færøske fiskerireform fra 2017, skriver Johnny í Grótinum.