Rusland


Russisk-norsk jamming-konflikt fortsætter

Russisk-norsk jamming-konflikt fortsætter

SIKKERHED: Russisk jamming af GPS-signaler i Nordnorge har øget spændingerne mellem de to lande. Sagen har været diskuteret på udenrigsministerniveau, men russerne fortsætter ufortrødent.

Kræver adgang til Altinget | Arktis"
Året der gik i Arktis

Året der gik i Arktis

STATUS: Grønlandske lufthavne, færøske drømme om mere råderum og udfordring af Arktis' status som lavspændingsområde fyldte den arktiske dagsorden i årets løb.

Kræver adgang til Altinget | Arktis"