Japan


Asiater lune på det kolde nord

Asiater lune på det kolde nord

INDTOG: Med et miks af topministre og dansere satte Japan og Kina sit tydelige præg på den store Arctic Circle-konference og gav tydeligt udtryk for, at de har øjnene stift rettet mod nord.

Kræver adgang til Altinget | Arktis