Færøerne


Danske krigsskibe på nedsat operativ kraft

Danske krigsskibe på nedsat operativ kraft

OPGAVELØSNING: Søværnets inspektionsskibe og fregatter har på grund af mandskabsmangel i 2016 og 2017 haft svært ved at løse deres opgaver tilfredsstillende. Det har påvirket patruljeringen omkring Grønland og Færøerne samt klargøring og træning til Nato-indsættelse.

Kræver adgang til Altinget | Arktis"
Ingen forventning om flere færinger i fremtiden

Ingen forventning om flere færinger i fremtiden

FREMSKRIVNING: Færøerne er det europæiske land, hvor kvinderne føder flest børn. Alligevel forventes befolkningstallet at forblive omtrent det samme de næste knap 40 år.

Kræver adgang til Altinget | Arktis"