Opinion


Martin Breum: Kan danske politikere lære af Islands løsrivelse?

Martin Breum: Kan danske politikere lære af Islands løsrivelse?

ANALYSE: Løsrivelses-ivrige politikere i Nuuk og Torshavn henter ny inspiration i Islands uafhængighedsproces. Martin Breum skriver i anledning af 100-året for Islands uafhængighed om forløbets helt aktuelle relevans. 

Kræver adgang til Altinget | Arktis" 10
Søren Espersen: Folketinget ser til, mens Grønland styrer mod katastrofe

Søren Espersen: Folketinget ser til, mens Grønland styrer mod katastrofe

KOMMENTAR: Grønland er på fallittens rand. Men Grønlands politikere bruger al deres energi på at drømme om selvstændighed, og danske politikere vender det blinde øje til af frygt for at virke ”koloniherre-agtige”, skriver Søren Espersen (DF).

Kræver adgang til Altinget | Arktis" 16