Opinion


David Trads: Jo, Danmark var en brutal kolonimagt i Grønland

David Trads: Jo, Danmark var en brutal kolonimagt i Grønland

KOMMENTAR: Hvis vi vil opretholde et godt forhold til Grønland, bør vi som et minimum anerkende, at Danmark har været kolonimagt. Det er definitionen på hvid privilegieblindhed at påstå andet.

Kræver adgang til Altinget | Arktis"
Martin Lidegaard: Dansk udenrigspolitik står bomstille

Martin Lidegaard: Dansk udenrigspolitik står bomstille

KOMMENTAR: Dansk udenrigspolitik står stille, mens verden udvikler sig dramatisk. En ny udenrigskommission vil vise, hvordan Danmark udnytter sine styrkepositioner, skriver Martin Lidegaard.

Kræver adgang til Altinget | Arktis" 1