2020 bliver strategiens år

ÅRET DER KOMMER: En ny arktisk strategi for hele kongeriget kommer til at dominere den arktiske dagsorden i 2020.

I Kina bliver 2020 rottens år. I dansk arktispolitik bliver 2020 strategiens år. Danmarks nuværende arktiske strategi blev udarbejdet i 2011 og udløber ved udgangen af 2020. Derfor skal der udarbejdes en ny strategi for et politikområde, som i de forgangne ti år siden udarbejdelsen af den nuværende strategi er rykket gevaldigt op på listen over Danmarks udenrigspolitiske prioriteringer.

Desuden har stormagterne fået en helt anden fokus på Arktis end for ti år siden. Udviklingen i regionen går meget stærkere end dengang. Derfor bliver det store spørgsmål, om det overhovedet giver nogen mening at lave en tiårig strategi, der sandsynligvis er forældet og ude af trit med virkeligheden om få år. Alternativet er at lave en strategi, der er så fluffy og overordnet, at den risikerer at blive ligegyldig, ubrugelig og glemt, lige så snart den er præsenteret.

Det kunne derfor give god mening at lave en strategi, der kun rækker fire til fem år frem i tiden. 

Login