Arktis på sidelinjen i valgkampen

VALG: De arktiske emner får sandsynligvis ikke den store plads i valgkampen. Fordelingen af nordatlantiske mandater kan dog hurtigt tilkalde sig opmærksomhed efter valget 5. juni.

For de danske vælgere er Arktis og rigsfællesskabet traditionelt ikke det, der fylder mest, når de sætter deres kryds ved folketingsvalg. Hvis det overhovedet fylder noget. For vælgerne i Grønland og på Færøerne er folketingsvalg ikke valg, de tillægger særlig stor betydning. Det giver sig klarest udtryk ved valgdeltagelser, der ligger langt under niveauet for valgdeltagelsen ved valg til deres egne parlamenter.

Når danskere, grønlændere og færinger 5. juni går til valgurnerne for at vælge 175 danske, to grønlandske og to færøske folketingsmedlemmer, så kan det ikke udelukkes, at Arktis fylder en lille smule mere i danskernes bevidsthed end tidligere. I hvert fald hvis det kobles sammen med klimaspørgsmålet. Arktis er nemlig et af de steder, hvor klimaforandringerne har vist sig først og tydeligst. 

Arktisk stormagt
Arktis indgår også i ligningen, når Danmarks rolle i verdenssamfundet skal defineres. Det er nemlig Danmarks tilstedeværelse i Arktis, der i nogles øjne gør os til en stormagt. I hvert fald en regional stormagt. Partiernes syn på Danmarks rolle på verdensscenen kan derfor have indflydelse på, hvordan de ser Danmark forvalte sin rolle i Arktis. For eksempel synes de radikale, at Danmark burde styrke sit fokus på Arktis og lade flere embedsmænd i Udenrigsministeriet arbejde med området, end det er tilfældet i dag. Men set over en bred kam er der konsensus på området og ikke de store forskelle.

Login