Dansk militærbase gøres klar til genåbning

Som led i et storpolitisk spil for at forhindre kinesisk fodfæste på Grønland blev det i december 2016 besluttet at genåbne den danske militærbase Station Grønnedal, som blev ellers rømmet i 2014, da Arktisk Kommando rykkede hovedkvarteret fra Grønnedal til Nuuk. Nu har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse så indledt klargøringen af basen, der forventes at blive fast bemandet fra 1. september 2017 med en vagtordning.

Forsvaret har ikke anvendt bygninger og installationer i Grønnedal på Grønlands vestkyst siden september 2014, og der er dermed behov for at klargøre dele af stationen. Klargøringen omfatter blandt andet reetablering af el-, vand- og varmeforsyning, samt bygningsvedligehold.

Det er hensigten, at stationen fremadrettet skal fungere som et strategisk, logistisk støttepunkt for Forsvaret, som kan anvendes dels til oplægning af brændstof, opbevaring af havmiljøbekæmpelsesmateriel mv., dels til øvelses- og uddannelsesformål. Derudover kan Grønnedal stilles til rådighed for øvrige myndigheders opgaveløsning i det arktiske område, eksempelvis civile forskningsaktiviteter mv.

Login