Ekspert: Kina vil ikke trækkes ind i rigsfællesskabs-debat

Kina er meget opmærksom på ikke at blive trukket ind i debatten mellem Danmark og Grønland om rigsfællesskabets fremtid og eventuel grønlandsk løsrivelse, som Kina betragter som et internt anliggende for "Kongeriget Danmark". Kina vil desuden helt generelt gerne øge sin tilstedeværelse og indflydelse i Arktis stille og roligt - og for alt i verden undgå at skabe en "frygt for Kina".

Det konkluderer adjunkt Camilla T.N. Sørensen fra Institut for strategi på Forsvarsakademiet i den nye bog "Greenland and the International Politics of a Changing Arctic", som netop er udkommet. I bogen har en række forskere belyst Grønlands rolle i international politik ud fra forskellige indgangsvinkler og temaer. Camilla T.N. Sørensens bidrag hedder "Chinese investments in Greenland: promises and risks as seen from Nuuk, Copenhagen and Beijing", og baserer sig blandt andet på samtaler med embedsmænd, politikere, eksperter og mange andre i Kina, Danmark og på Grønland.

Hun peger på, at Kina i de senere år har fået stigende fokus på Arktis og på at gøre sin indflydelse gældende:

Login