Flere penge til Grønland i EU-sparebudget

BUDGET: EU-Kommissionen vil fra 2021 fastholde støtten til Grønlands uddannelsessystem på samme niveau som nu og give Grønland mulighed for at søge om blandt andet katastrofehjælp.

Grønland og den grønlandske uddannelsessektor kan ånde lettet op. EU's planlagte nedskæringer i puljen med støtte til oversøiske territorier og Grønland kommer ikke til at ramme Grønland. Tværtimod bliver der mulighed for, at Grønland i fremtiden kan få endnu flere EU-penge, end man gør i dag. Det viser EU-Kommissionens nye budgetudspil for 2021 - 2027, der går mere i detaljer med de enkelte udgiftsposter end det første budgetudkast, der blev fremlagt for godt en måned siden.

Her fremgik det, at man ville reducere støtten til oversøiske territorier og Grønland med 14 procent fra 582,3 mio. euro i den indeværende budgetperiode for 2013-2020 til 500 mio. euro i perioden fra 2021 til 2027.

Det er for så vidt stadig planen. Det bliver dog kun de oversøiske territorier, der kommer til at mærke nedskæringerne. Den nuværende støtte til Grønland forbliver omtrent den samme. I den nuværende budgetperiode får Grønland 217,8 mio. euro til sin uddannelsessektor. Det foreslår EU-Kommissionen hævet til 225 mio. euro. På grund af inflation ender det sandsynligvis med at være status quo, men stadig langt væk fra hvad det kunne være endt med, hvis de 14 procents nedskæring var blevet fordelt ligeligt på de midler, der går til de oversøiske territorier og de midler, der går til Grønland.

Støtten til de oversøiske territorier reduceres fra 364,5 mio. euro til 225 mio. euro. Reelt er der dog tale om noget mindre nedskæring, da noget af den nuværende støtte til territorierne fremover vil være fordelt i tre særlige puljer, som landene – inklusive Grønland – kan søge.

Katastrofehjælp fra 2021
Den første pulje er en reservepulje på 13 mio. euro. Der vil være tale om en pulje, som de oversøiske territorier og Grønland kan søge om støtte fra, hvis de udsættes for naturkatastrofer.

Da en tsunami i juni sidste år skyllede ind over to bygder i Nordvestgrønland, kunne Grønland ikke få katastrofehjælp fra EU, da midlerne til katastrofehjælp lå i nogle andre puljer. Men det kan de altså fra 2021, hvis EU-Kommissionen kommer igennem med sit budgetforslag.

Den anden pulje er på 15 mio. euro øremærket til regionale projekter sammen med andre lande. Fordelen for Grønland er, at EU-Kommissionen generelt har stor fokus på Arktis. Og hvis Grønland får EU-støtte til et projekt sammen med eksempelvis Canada, så skal Canada bidrage med et tilsvarende beløb.

Den tredje og sidste pulje er på 22 mio. euro dedikeret til nye projekter inden for blandt andet forskning.

Forrige artikel Løkke og Kielsen åbner for dansk medfinansiering af lufthavnsprojekter Løkke og Kielsen åbner for dansk medfinansiering af lufthavnsprojekter Næste artikel Største russiske flådeøvelse i ti år gennemføres i Arktis Største russiske flådeøvelse i ti år gennemføres i Arktis