Højere BNP på Færøerne end i Danmark

Det går økonomisk godt på Færøerne. Endda rigtig godt. Faktisk så godt, at det færøske bruttonationalprodukt er højere end det danske. Det fremgår af Rigsombudsmanden på Færøernes seneste indberetning til Folketinget om stort og småt på øerne.

"Efter flere år med markant vækst på Færøerne er BNP pr. indbygger nu over 370.000 kr. og dermed højere end i Danmark. Hvis man ser på disp. BNI pr. indbygger bliver forskellen kun større i færøsk favør," skriver rigsombudsmand Lene Moyell Johansen i sin indberetning fra den 8. januar i år.

Hun skriver endvidere:

Login