Hvem fører Rigsfællesskabets udenrigspolitik i Arktis?

På Statsministeriets hjemmeside kan man læse følgende passus på siden om den grønlandske selvstyreordning under afsnittet om mulighederne for selvstyrets overtagelse af sagsområder:

"Følgende områder kan som følge af hensynet til rigsfællesskabet og særlige bestemmelser i grundloven ikke overtages: statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik. De sagsområder, som ikke er overtaget af de grønlandske myndigheder, henhører under rigsmyndighederne (regering og Folketing)."

Udenrigspolitikken for hele riget forvaltes altså af den danske regering og det danske Folketing. Så langt så godt.

Login

  • Anmeld

    Klaus Carsten Pedersen

    Helt enig - indtil det sidste afsnit. Danmark er ikke en stormagt. Den vægt vi har internationalt beror på, at vi har er velfungerende samfund, som der lægges mærke til - et af de mest velstående, mest lige, mest demokratiske, mest produktive og mindst korrupte lande i verden, og at vi er medlemmer og medbestemmende i EU og NATO. En tiendedel af verdenshandelen (målt i værdi) transporteres på danske eller dansk-opererede skibe, og vor eksport af varer og tjenester er større end Sydafrikas, på niveau med Brasiliens, halvdelen af Indiens og en tredjedel af Ruslands - for nu at nævne fire af de meget omtalte fem BRIKS-lande.

    Det er løsrivelsesfolkene, som ynder at påstå, at Danmark intet er uden Færøerne og Grønland. Men i alle internationale statistikker optræder Danmark uden Færøerne og Grønland - og i de allerfleste af vore internationale relationer spiller de ingen rolle. For os spiller de en stor rolle, men en rolle af mere uhåndgribelig art, som hverken kan gøres i penge eller magt.