Hvem fører Rigsfællesskabets udenrigspolitik i Arktis?

På Statsministeriets hjemmeside kan man læse følgende passus på siden om den grønlandske selvstyreordning under afsnittet om mulighederne for selvstyrets overtagelse af sagsområder:

"Følgende områder kan som følge af hensynet til rigsfællesskabet og særlige bestemmelser i grundloven ikke overtages: statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik. De sagsområder, som ikke er overtaget af de grønlandske myndigheder, henhører under rigsmyndighederne (regering og Folketing)."

Udenrigspolitikken for hele riget forvaltes altså af den danske regering og det danske Folketing. Så langt så godt.

Login